Disse får utvikle Altinn-tjenester

Disse får utvikle Altinn-tjenester

Visma Sirius er et av syv selskaper som har vunnet rammeavtale med Brønnøysundsregistrene for utvikling og levering av tjenester til Altinn.

Rammeavtalen har en varighet på ett år, med opsjon om forlengelse på tre år, med ett år av gangen.

Den totale verdien av avtalen er på rundt 40 millioner kroner med maksimalt uttak, og gjelder fire områder: tjenesteutvikling, rådgivning og tilpasning av mottaksystem, kurs og rådgivning i forhold til gevinstrealisering.

Estimert verdi er tre til ti millioner kroner pr år, og er uforpliktende.

Uttak vil skje etter behov, og skal fordeles mellom alle som har vunnet rammeavtalen.

- Slik vi ser det er det å få på plass en avtale som hjelper offentlige virksomheter til å få en raskere og enklere implementering av Altinn-løsninger et viktig bidrag i effektiviseringen av norsk offentlig forvaltning, sier Morten Brurberg, viseadministrerende direktør i Visma Sirius.

Visma har tro på Altinn som en viktig komponent i offentlig it-strategi, og støtter Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) direktiv om gjenbruk av eksisterende it-løsninger, ifølge en pressemelding fra Visma.

I tillegg til Brønnøysundregisterne får alle etater og offentlige virksomheter som bruker Altinn fullmakt til avrop med denne rammeavtalen.

Visma Sirius er ett av syv selskaper som har fått rammeavtale med Brønnøysundsregistrene.

De andre selskapene Capgemini, Accenture, Bouvet, Bekk, Computas og Dataess.

Offentlig Sektor