Evry vinner kommunesamarbeid

VEST-AGDER: Konserndirektør Kolbjørn Haarr i Evry og daglig leder Torbjørn Dybdahl i DDV Strategi inngår avtale. (Presse)

Evry vinner kommunesamarbeid

Det Digitale Vest-Agder får ERP, sak- og arkivsystem til ni kommuner.

Kommunesamarbeidet Det Digitale Vest-Agder (DDV) ble opprettet i 2015, og eies av de ni kommunene Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Hægebostad, Mandal, Lindesnes, Marnadal, Audnedal og Åseral.

DDV tar seg av it-drift, IKT-strategi og bestillerfunksjon for sine eierkommuner. 

- For oss i DDV er det viktig å legge til rette for så vel næringsutvikling som utvikling av nye og digitale innbyggertjenester, sier daglig leder Torbjørn Dybdahl i DDV Strategi.

Nå har selskapet valgt Evry som sin nye partner på digitalisering. Evry skal levere ERP-systemet Unit4 Business World, og DDV har i tillegg bestilt oppgradering av sak- og arkivsystemet Ephorte som allerede er i bruk i kommunene. DDV vurderte også Visma, men det valget falt på Evry.

- Fundamentalt for digital innovasjon er gode kjernesystemer som er pålitelige, solide og godt tilpasset norske kommuners samfunnsoppgaver, som Unit4 Business World og Ephorte, sier konserndirektør Kolbjørn Harr i Evry.

Med avtalen blir selskapet de ni kommunenes hovedpartner i digitaliseringsarbeidet, heter det i en melding.

- Evry bør ha den kompetansen som er nødvendig innenfor så vel teknologi som bransjekunnskap, hvilket vi mener er essensielt for å bidra til at vi når våre digitaliseringsmål, sier Dybdahl.

Offentlig Sektor