Har passert én million meldinger

VALGFRITT: Du trenger ikke drukne i faktura og brev fra det offentlige - med mindre du velger det selv da. 

Har passert én million meldinger

Det offentlige Norge passerte i september én million sendte meldinger gjennom digital postkasse. Utviklingen er god, men fremdeles har for få innbyggere valgt digital postkasse, mener Difi.

Så langt har 500.000 nordmenn valgt en digital postkasse. Avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Direktoratet for forvaltning og ikt mener likevel at flere bør benytte seg av det frivillige tilbudet.

– For at vi skal effektivisere forvaltningen, må vi kunne sende folk digitale meldinger. Derfor er det viktig at du og jeg velger en digital postkasse, sier Strypet i en melding på Difis hjemmesider.

Frivillig valg

Det offentlige har inngått avtale med to leverandører av postkasser, Digipost og e-Boks. Postkassene skal være likestilte og begge skal tilfredsstille strenge krav til sikkerhet. For den gjengse bruker er det valgfritt, og du kan bruke den postkassen du liker best.

Velger du derimot ikke digital postkasse, får du post i papir som før.

– Digital postkasse er smart. Innbyggerne får samlet post fra det offentlige gratis på ett sted. De får tilgang til posten sin der de er, når de vil. Men siden Stortinget har bestemt at dette skal være frivillig, er det viktig at folk flest tar skrittet og velger seg en postkasse, sier Strypet.

Offentlig Sektor