Her er It-Norges 100 mektigste

Her er It-Norges 100 mektigste

Hvem bestemmer over it her til lands? Her er Computerworld oversikt over norsk it-makt.

Computerworld har kåret It-Norges 100 mektigste.

Listen er basert på en intern, faglig prosess i Computerworlds redaksjon. Den endelige listen er et resultat av denne prosessen, ikke en kvantitativ måling. Før jul startet vi med en liste på ca. 230 personer. Den er jobbet gradvis nedover gjennom møter og vurderinger. Underveis har det vært mange diskusjoner om hvem som har mest makt.

Bildeserie: It-maktens ansikter

Listen er primært utarbeidet av Aslak Borgersrud, Ahlert Hysing, Henning Meese, Michael Oreld og Nard Schreurs, med faglige innspill fra blant andre Thomas Erling Oksum (IDG-bladet It-bransjen) og Håvard Fossen (IDG-nettstedet Telekomrevy.no)

1 Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) Ifølge analyseselskapet IDC kjøper offentlig sektor it for nærmere 20 milliarder kroner årlig. Dette utgjør 30 prosent av det totale markedet i Norge. Kommunene står samlet for en stor del av innkjøpene, i tillegg kommer it-investeringene som gjøres i de store offentlige etatene som Skatteetaten og Nav. Mannen som har satt til å ha et overoppsyn over dette, og sørge for at pengene blir maksimalt utnyttet, er Hans Christian Holte. Selv om hans direkte påvirking er begrenset peker han ut retning for forvaltningens fremtidige it-strategi, og definerer med det hvilke løsninger og produkter offentlig sektor kommer til å etterspørre. Holte har imidlertid i liten grad brukt sin makt for å tvinge frem store endringer. Han arbeider i det stille og er sjelden kontroversiell. Slik sett er hans innflytelse ikke satt på prøve, og det kan stilles spørsmålstegn med hvor lenge han ville holdt i stillingen hvis han hadde lagt seg ut med andre med stor definisjonsmakt, både i forvaltingen og innen politikken. Det endrer likevel ikke på det faktum at han er kongeriket Norges it-sjef.

2 Sonja Chirico Indrebø, CIO i Statoil Statoil er landets desidert største selskap og kjøpte i 2010 inn it for hele fire milliarder kroner. Dette gjør selskapets CIO, Sonja Indrebø, til den mektigste it-kvinnen i Norge. Indrebø er den øverste it-ansvarlige for Statoils virksomheter i 40 land og sitter blant annet tett på Microsofts internasjonale ledelse som en global storkunde innen olje og gass. Hun har 18 års erfaring innen it- og telekomsektoren og startet sin karriere som telekom-ingeniør i det som nå er Aker Solutions.

3 Rigmor Aasrud, fornyingsminister Rigmor Aasrud inntok kontorene i Fornyingsdepartementet i oktober 2009. Aasrud har unektelig innflytelse på norsk it-politikk, men har i liten grad tatt eierskap til egne it-politiske spørsmål. Forgjengeren Heidi Grande Røys var – i hvert fall utad – mer visjonær på vegne av teknologiens muligheter i offentlig forvaltning enn Aasrud. Det var også en svekkelse av departementet når også kirke- og same-saker etter valget i 2009 ble plassert i Fornyingsdepartementet. Likevel, hvis Hans Christian Holte er it-sjefen i Norge, så er Aasrud administrerende direktør. Hun har det siste ordet når strategiene formes og de økonomiske rammene legges.

4 Nina Aulie, ikt-direktør i Nav Sent i 2009 offentliggjorde Nav at de skulle inngå syv it-avtaler til en verdi på 1,6 milliarder kroner. Den offentlige etaten har investert tungt i informasjonsteknologi, og mer skal det bli. Nav har langt fra løst sine organisatoriske og teknologiske utfordringer. Nina Aulie har dermed en av de mest krevende it-jobbene i landet. Som øverste it-ansvarlige i mastodonten Nav har hun hendene fulle, men også betydelige innflytelse i norsk it-bransje.

5 Nils Øveraas, administrerende direktør i Accenture Øveraas er leder for et i norsk sammenheng svært stort kompetansemiljø for it og samtidig representant i Norge for et av verdens største konsulentselskaper. Accenture er naturlig partner for alle de største selskapene i Norge når det gjelder it-spørsmål og også for offentlig sektor i de største og mest toneangivende it-prosjektene, for eksempel utviklingen av Altinn og et nytt trygdesystem for Nav. Accenture i Norge omsatte i 2010 ulike it-tjenester for nesten 1,5 milliarder kroner. Accenture er i skjæringspunktet it og økonomi også blant Norges mest populære arbeidsplasser. En karrierestart i Accenture anses som svært gunstig og tidligere ansatte i selskapet sitter i dag i svært mange ledende posisjoner. Dette nettverket er med på å sikre Øveraas kontinuerlig suksess og dermed en stor innflytelse på it-utviklingen i Norge.

6 Karl Olav Wroldsen, it-direktør i Skatteetaten Skattetaten er ledestjernen for it i offentlig sektor. Etaten har gjennom flere åre brukt teknologi for å effektivisere egen virksomhet og forenklet samhandlingen mellom det offentlige og privatpersoner/bedrifter. Etaten er langt fremme på bruk av it, også i internasjonal målestokk. It-direktør Karl Olav Wroldsen er en tydelig leder av skatteetatens it-avdeling, og er en stemme det lyttes til i it-bransjen. Det Skatteetaten jobber med på it-siden, blir lagt merke til i hele offentlig sektor.

7 Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet Datatilsynet sitter med nøkkelen til mange store offentlige og private it-prosjekter. Om det gjelder elektronisk pasientjournal i helsevesenet eller et nytt trygdesystem, er det Datatilsynet som setter foten ned hvis ikke informasjon blir håndtert på en forsvarlig måte. Bjørn Erik Thon overtok stillingen som direktør i Datatilsynet etter George Apenes i august 2010, og har siden det vist seg å være en sterk forsvarer av personvernet i Norge. Selv om han ikke setter agendaen like ettertrykkelig som sin forgjenger, er Thon en tydelig og medievant leder som tar sitt mandat på alvor. Thon er også leder for en svært sterk kompetanseorganisasjon, som i seg selv utgjør en vesentlig maktfaktor i den norske it-bransjen.

8 Kristin Skogen Lund, konserndirektør i Telenor og president i NHO Kristin Skogen Lund er konserndirektør med ansvar for Telenors nordiske region, med en omsetning på mer enn 50 milliarder kroner. Hun er styreleder i Telenor Norge, Sverige, Danmark og Telenor Broadcast Holding, og i det nystartede Telenor-selskapet Comoyo. Hun ble president i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) i april 2010. Hun er aktiv i samfunnsdebatten om medier, it i helsesektoren og mange andre temaer. Hun ble av Kapital kåret til Norges mektigste kvinne i 2011. I september 2011 ble hun er kåret til verdens 38. mektigste forretningskvinne av det amerikanske magasinet Fortune Magazine.

9 Terje Mjøs, konsernsjef EDB Ergogroup Terje Mjøs var administrerende direktør i Ergogroup fra 2004. Den 7. juni 2010 annonserte EDB Business Partner og ErgoGroup at selskapene hadde blitt enige om en sammenslåing. EDB Ergogroup, som snart vil annonsere sitt nye navn, har 10.000 ansatte og 13 milliarder i omsetning. Et godt grep på bank- og finanssektoren, outsourcingspartner for hundrevis av virksomheter, samt store konsulent- og utviklingsressurser, gjør toppsjefen i dette selskapet til en av de mektigste i den norske it-bransjen.

10 Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor Fredrik Baksaas har vært konsernsjef i Telenor siden 2002, og har ledet selskapet gjennom en kraftig internasjonal vekst. Baksaas er også styremedlem i den svenske Handelsbanken, og har også hatt andre verv i næringslivet og i NHO. Han ble i 2009 styremedlem i den globale mobilorganisasjonen GSM Association. Hans makt strekker seg langt ut over landets grenser, men som øverste sjef for Norges største teknologiselskap er Baksaas blant Norges mektigste innen it- og telekom. Telenor er både en betydelig it-leverandør og en meget stor innkjøper av it-tjenester.

11 Cathrine Klouman, konserndirektør it i DNB Bank- og forsikring er den største forbrukeren av it i privat sektor, med svært it-intensive virksomheter. Som øverste it-ansvarlige i Norges største finanskonsern, har Cathrine Klouman betydelig makt i den norske it-bransjen. Klouman har hatt ledende posisjoner i DNB siden 2002, blant annet som ansvarlig for nettbanksatsningen og sentral bak målet om å gjøre DNB til ledende innen digitale banktjenester og til å ha en sterk tilstedeværelse i sosiale medier. Hun kom til DNB da banken kjøpte restene av Sparebanken Nor av Gjensidige. Klouman har også jobbet i ICA og IBM.

12 Peter Hidas, seniorrådgiver i Gartner Peter Hidas har vært aktiv i it-bransjen i over 45 år og nyter stor tillit og har høy troverdighet innenfor alle fagmiljøer. I dag er Hidas seniorrådgiver i Gartner og har i en årrekke vært fast skribent i Computerworld. I sin lange it-karriere har han vært innom Cap Gemini, Det Norske Veritas og Avenir . I 2007 fikk han Rosings hederspris og juryen skrev : Han har ikke bare vært aktiv, han har vært konstant til stede. Alltid på topp. Alltid med relevante synspunkter og analyser av viktige trender og ny teknologi. En utrettelig kommentator av alle store og små begivenheter .

13 Håkon Wium Lie, teknologisjef i Opera Software Håkon Wium Lie er teknologen med stor "T". Som teknologisjef i Opera Software har han stor påvirkning på utviklingen i Norges kanskje viktigste programvareselskap. Han har mange akademiske meritter fra blant annet MIT, og en doktorgrad i informatikk fra Universitetet i Oslo. Men det var da han jobbet på den gangens Televerkets forskningsinstitutt på Kjeller at han kom over HTML og ferden gikk videre til CERN hvor han jobbet med internetts typografi og design. Wium Lie har i 20 år vært en forkjemper for åpne standarder og åpent innhold på internett.

14 Gisle Skagen, Norges-sjef i Gartner Gartner lever av å gi råd og forsyne it-direktører og bransjen med rapportert og analyser. Gartner i Norge har et betydelig antall it-direktører i store virksomheter nært knyttet til seg. Dette gir makt både når det gjelder innkjøp og påvirkning på den teknologiske utviklingen. Gisle Skagen har som sjef i Gartner Norge stor innflytelse i dette nettverket. Når noen fra Gartner mener noe, blir det lyttet til - også i media. Skagen kom inn i Gartner gjennom analyseselskapets oppkjøp av konkurrenten Meta Group i 2005.

15 Nils Molin, administrerende direktør i IDC for Norge og Sverige Nils Molins er en ettertraktet foredragsholder både i Norge og Sverige. I ryggen har Molin et internasjonalt analysekorps og store mengder rapporter og analyser. Hvor Gartner er nære rådgivere til it-direktøren er Molin og IDC nære rådgivere og premissleverandører for it-bransjen. Før Nils Molin kom til IDC jobbet han internasjonalt i IBM og i Unisys i Sverige. Molin er dessuten sjef for juryen som kårer Årets it-direktør i Norge – i regi av Computerworld.

16 Ingelin Killengreen, departementsråd i FAD Ingelin Killengreen er øverste embetsmann i Fornyingsdepartementet, og dermed Norges viktigste it-byråkrat. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og har vært saksbehandler, byråsjef, avdelingsdirektør, ekspedisjonssjef og departementsråd i Justisdepartementet. De siste 15 årene har hun først vært politimester i Oslo og deretter direktør for Politidirektoratet. Hennes lange erfaring, innsikt og nåværende stilling gjør henne til en av de mektigste på it i offentlig sektor.

17 Christine Bergland, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Bergland er i divisjonsdirektør i Helsedirektoratet for alt som har med digitaliseringen av helsesektoren å gjøre. Tidligere har hun vært ansvarlig for innføring av automatisk helsekort i Nav. Bergland har løftet ehelse opp til øverste nivå i helsedirektoratet, satt i gang helseportalen Helsenorge.no, og det jobbes under hennes ledelse med nasjonale prosjekter for elektronisk samarbeid (Samspill 2.0), blant annet nasjonalt meldingsløft, eresept, elektronisk pasientjournal, kjernejournal og tilgang til på tvers av virksomheter.

18 Morten Thorkildsen, Norges-sjef i IBM IBM er nestoren i it-bransjen. Det mektige selskapet har hatt liten utskiftning på toppnivå i Norge. De siste 50 årene hatt bare seks personer sittet i stolen som Norges-sjef. Siden 2003 har Morten Thorkildsen vært på toppen av organisasjonen med 1.200 ansatte, som i tillegg til å være salgsrepresentasjon for IBMs internasjonale løsninger, tilbyr implementering og tilpasning av større it-løsninger for både privat og offentlig sektor. Thorkildsen har også innflytelse i den norske it-bransjen som styreleder i Den Norske Dataforening.

19 Kjell Rune Tveita, CIO i If Skadeforsikring Det svenske IDG-tidsskriftet CIO kåret Kjell Rune Tveita i If Skadeforsikring som Sveriges beste it-direktør for 2011. Tveita har sittet som øverste it-ansvarlig i den nordiske forsikringsgiganten i 11 år, men jobber både i Sverige og Norge.

20 Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge Berit Svendsen er tilbake i Telenor. Etter noen år som sjef i datterselskapet Conax ble hun i 2011 hentet tilbake som sjef for teleselskapets norske virksomhet. På 1980-tallet arbeidet hun med utvikling av ISDN ved Televerkets forskningsinstitutt på Kjeller. I årene 2000-2005 var Berit Svendsen teknologidirektør (CTO) i Telenor og leder for forskningsavdelingen, med plass i konsernledelsen. Svendsen har et stort nettverk i den norske it-bransjen, blant annet var hun styreleder i Dataforeningen fra 2008 til 2010. Hun har også hatt flere styreverv, blant annet som styreleder ved Simula.

For de resterende 80, se neste side!

Les om:

Offentlig Sektor