It-fiasko i Vegvesenet

It-fiasko i Vegvesenet

En hemmeligstemplet rapport gir Statens Vegvesen knusende kritikk for Au2sys, et it-prosjekt med en budsjettramme på 285 millioner kroner.

"Vi anser at prosjektet ikke er under tilfredsstillende kontroll, at det ikke har et godt nok planverk, at budsjettet ikke holder mål og at forankringen i linjeorganisasjonen ikke er god nok."

Dette skriver rådgivingsselskapet Pharos i rapporten " Kvalitetssikring av Au2sys" som ble sluttført i sommer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kort sagt har det meste godt galt.

- Dette er veldig beklagelig. Vi har valgt å stoppe opp og gå litt tilbake for å vurdere prosjektet på nytt. Det arbeidet holder vi på med nå, sier trafikkdirektør Ole Christian Torpp i Vegdirektoratet.

Det er hans divisjon som er ansvarlig for it-prosjektet, med en budsjettramme på 285 millioner.

- Hva mener du er årsaken til at prosjektet har feilet?

- Det er flere elementer som skal inn i evalueringen vi nå gjennomfører. Jeg kan ikke trekke noen konklusjon. Dessuten er jeg relativt ny i stillingen og for meg er det naturlig å se fremover, sier han i dagens utgave av Computerworld på papir.

Torpp har vært i stillingen som trafikkdirektør siden juni 2007, etter at han tok over jobber etter Eva Solvi som begynte i Bærum kommune sommeren 2007.

Fort i svingene

"Vi mener imidlertid prosjektet er i en så alvorlig krise at det må reetableres på et helt nytt grunnlag", heter det videre i rapporten Computerworld har fått tilgang til.

Au2sys beskrives som et prosjekt uten styring og forankring – og med en reell fare for at flere hundre millioner it-kroner kan være tapt. Dette er svært dårlig nytt for Vegvesenet som tapte 150 millioner kroner på et ubrukelig datasystem i 1995.

- Hvor mye har prosjektet kostet til nå?

- I underkant av 200 millioner kroner, sier Torpp.

- Hvor mye av dette er penger rett ut vinduet?

- Det er for tidlig å si. Vi er som sagt inne i en evalueringsfase. Jeg sier ikke at vi ikke kan bruke noe av det som er gjort, men dette ser vi på nå. Jeg stoppet prosjektet fordi jeg ikke var fortrolig med utviklingen og er usikker på om det vil gi det resultater.

Konsulentselskapet Bekk er den viktigste enkeltleverandøren, som ansvarlig for det nye Kjøretøysregisteret.

LES OGSÅ: Bekk vant storkontrakt med Statens vegvesen

- Vi fortsetter som før og fullfører prosjektet i tråd med det som kalles hovedleveranse 1 - altså det som gjelder nytt kjøretøysregister. Vi har ikke fått noen signaler om at dette prosjektet skal avlyses, sier administrerende direktør Olav Folkestad i Bekk.

Han sier at dette prosjektet kjører etter planen og skal sluttføres i månedskiftet februar/mars i 2008. Men ifølge trafikkdirektøren har Bekk fått beskjed om å kjøre i "slow motion" inntil nærmere beskjed.

- Vi jobber ikke i isolasjon, og vi tilpasser selvfølgelig farten etter kundens ønsker, understreker Folkestad.

- Hva mener du er grunnen til at it-prosjektet er kjørt i grøften?

-- Det vil jeg ikke spekulere i, og har heller ikke noe grunnlag for å gjøre det. Men det er riktig at ledelsen i Vegvesenet nå tar grep, sier Folkestad.

Knusende kritikk

Pharos-rapporten levner tidligere prosjektleder Kjell Hasselgren liten ære. Trafikkdirektør Torpp vil ikke gå inn på om prosjektledelsen må bære mye av skylden, slik rapporten konkluderer med.

- Jeg vil ikke være med på å plassere noe skyld, sier Torpp.

Men i rapporten skrives det: "Det hører med til sjeldenhetene i norsk organisasjonskultur at styringsgruppemedlemmer protesterer skriftlig mot valg av prosjektleder, og at fagpersoner må beordres til å delta i prosjektet fordi de har gjort det klart at de ikke ønsker å delta under den valgte lederen."

Hasslegren er ingen nykommer som leder for it-prosjekter. I 1998 vant han Rosings Anvenderpris for en ny løsning for periodisk kjørekontroll (EU-godkjenning) i Statens Vegvesen.

Han kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen til Pharos.

- Da jeg sluttet i månedsskiftet mai/juni gikk det meste etter planen. Jeg her ikke sett rapporten, men kjenner meg ikke igjen i det dere beskriver. Min oppfating er at hovedleveranse 1 er i rute (Kjøretøysregistere red. anm.), sier Kjell Hasselgren.

Han jobber nå Bergen hos Vegvesenets Veg og trafikkavdeling.

- Hva er grunnen til at du sluttet som prosjektleder?

- Jeg er egentlig fra Bergen og ønsket meg tilbake dit. Prosjektet var i god fremgang da jeg fikk muligheten til en jobb i vest, forteller Hasselgren.

Meget overrasket

Den tidligere prosjektlederen får også kritikk for ikke å ha sendt prosjektet ut på anbud, men heller benyttet seg av eksisterende rammebetingelser - en praksis den nye trafikkdirektøren nå vil endre.

Han får også kritikk for å holde tilbake informasjonen om leverandøravtaler. Hasselgren sier imidlertid dette skyldes praktiske forhold og at ingen i Vegvesenets ledelse ønsket et anbud. At han skal har holdt tilbake informasjon mener han bare er tull.

- For det første ligger alt av avtaler med leverandørene på et felles prosjektområde. I tillegg er disse dokumentene i Statens Vegvesens arkiv. Så dette forstår jeg ikke. For det andre er det ikke uvanlig å benytte seg av rammeavtaler, noe også ledelsen støttet, sier Hasselgren.

- Du tar ingen selvkritikk?

- Jeg synes det er vanskelig å kommentere en rapport jeg ikke en gang visste fantes. Jeg må si jeg er overrasket av at jeg ikke er blitt intervjuet under rapportens arbeid, sier han.

Ifølge Lars Groth i Pharos har både tidligere trafikkdirektør Eva Solvi og Kjell Hasselgren fått tilbud om å lese rapporten.

- Jeg kan bekrefte at vi har laget en rapport, men vil utover dette overhodet ikke kommentere innholdet, sier Groth til Computerworld.

Les mye mer om denne saken i Computerworlds papirutgave.

Les om:

Offentlig Sektor