It-makt i Norge 2014: Topp 100

It-makt i Norge 2014: Topp 100

Her er Computerworlds liste over it-Norges 100 mektigste.

Computerworlds maktutredning for 2014 er klar. Stikkordene er telekom og offentlig sektor - og alt for få kvinner.

Her er lista over it-Norges 100 mektigste.

LES OGSÅ: Han er årets mektigste it-leder

LES OGSÅ: It-bransjen, slik Computerworld ser den

LES OGSÅ: - Kjøttvekta gir ikke makt lenger

SE OGSÅ: It-Norges mektigste i 2013

SE OGSÅ: It-Norges mektigste i 20121. Paul ChaffeyEtter å ha sittet ved Abelia-roret helt siden oppstarten i 2001, ga høstens regjeringsskifte (og nye departementsstrukturer) Chaffey muligheten for et rikspolitisk comeback – denne gang trygt forankret på høyresiden i norsk politikk. Med på kjøpet fulgte tunge digitaliseringsoppgaver og et sterkt politisk ønske om å gjøre fagre ord til handling på it-siden i kommunesektoren. På årets liste må vi helt ned til 7. plass for å finne den første formelle toppsjefen, og Chaffey må vitterlig selv rapportere oppover til sin sjef (se plass 13). Likevel havner han altså øverst på vår liste. Paul Chaffey selv er en av få som ikke oppfatter Paul Chaffey som en de facto it-sjef for offentlig sektor. Men dét hindrer ikke oss fra å konstatere at han, tross sitt rapporteringsansvar oppover, er mannen du trenger å overbevise om du vil få din mening gjennom i en sektor som utgjør en svært stor andel av det totale norske it-markedet. Med sin Abelia-bakgrunn knyttes det også forventninger til Chaffeys evner til å tenke helhetlig, langsiktig og nettverksbasert rundt noen av it-bransjens store strukturelle utfordringer: Kompetanse og rekruttering. Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
2. Berit SvendsenEt av de tydeligste utviklingstrekkene i norsk it-bransje den seneste tiden er tjenesteorientering, nettskyen – og som et direkte resultat: Økt vektlegging av teleinfrastruktur som forutsetning for et konkurransedyktig Norge. Bredbåndspolitikk, enten det gjelder fiberlegging eller LTE over gamle TV-frekvenser, har simpelthen rykket oppover på den nasjonale prioriteringslista. Dette gjenspeiler seg også på årets liste, hvor telesiden gjør et merkbart kollektivt sprang oppover – og Telenor vil i overskuelig fremtid være den største spilleren på feltet. Nevnes bør også Telenors offensive satsing innen velferdsteknologi, som for alvor er i ferd med å ta steget fra powerpoint og ned på bakken i norske kommuner. Også Berit Svendsen må rapportere oppover (se plass 21), men igjen spør vi retorisk: Hvem i Telenor trenger du å overbevise? Administrerende direktør, Telenor Norge
3. Kirsti KierulfEn viktig del av bakteppet for opprettelsen av Jan Tore Sanners «superdepartement» var ønsket om en effektivisering av kommunesektoren – hvor digitalisering og en viss sentralisering er tiltenkt en helt avgjørende rolle. Med sin mangeårige bakgrunn som blant annet teknologisjef i Accenture har Kierulf både fagligheten og autoriteten til å bli en avgjørende partner i Paul Chaffeys bestrebelser. Verdt å merke seg er at KS ved Kirsti Kierulf (og kollega Trude Andresen, se plass 70) i denne sammenhengen ofte vil kunne få rollen som Chaffeys «motpart» ved møtebordet. Men: Også dette er makt. Legger vi til at den forrige regjeringen avrundet sitt virke med å kaste den varme poteten ved navnet «graveforskriften» i fanget på KS, tegner det seg et bilde av et KS med større bransjemakt enn mange kanskje tror. Kommit-leder (KS)
4. Sonja Chirico IndrebøSom den øverste it-ansvarlige for Statoils virksomheter i 40 land og med en formidabel innkjøpsmakt i milliardklassen, er Indrebø en gjenganger nært toppen av Computerworlds lister – så også i år. Karrieren startet som telekomingeniør i det som etter hvert er blitt til Aker Solutions, og it/teleerfaringen strekker seg over 20 år på veien fram mot hennes nåværende stilling, hvor hun blant annet sitter tett på Microsofts internasjonale ledelse som en global storkunde innen olje/gass. Indrebø er en aktiv foredragsholder og et synlig ansikt i bransjen. At Statoil i det siste har flyttet en hel del it-funksjoner ut av huset, forringer ikke inntrykket av at it totalt sett kniper en stadig større del av Statoils teknologiske oppmerksomhet, og Indrebø er definitivt en viktig brikke i denne utviklingen. CIO, Statoil
5. Toril NagTelebransjen og særlig fiberaktører gjør som nevnt et hopp på listene i år. Og virksomhetene Toril Nag representerer, okkuperer en stadig større del av både markedet, og ordskiftet, rundt bredbånd. Med sin sivilingeniørbakgrunn og tallrike sentrale styreverv i så vel Forsknings-Norge og statlige utvalg som fiberbransjen, er Nag dessuten blitt en tydelig stemme utad, eksemplifisert ved utmerkelsen Årets Fiberambassadør for 2013. Litt flåsete kan vi si at Nag har bidratt til at Lyse og Altibox ikke lenger oppfattes som en regional makt, men en nasjonal premissleverandør. I tillegg til forbrukersiden de fleste forbinder med Altibox, har Lyse Tele under Nags ledelse synliggjort fiberinfrastrukturens iboende potensial for å fremme nye tjenester på flere områder, spesielt innen såkalt velferdsteknologi. Konserndirektør i Lyse Tele og styreleder i Altibox
6. Harald Wium LieLillebror Wium Lie vinner internkampen i år (se plass 32). Tidligere så man mot Teleplan, nå har på mange måter Nexia overtatt som den store premissleverandøren på tele- og bredbåndsområdet. Den nye regjeringens plattform vil ha høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps. Men hva koster herligheten? Spør Nexia. Hva er egentlig tilstanden i dag? Spør Nexia. Og Harald Wium Lie er Nexias ansikt opp mot myndighetene når fakta skal innhentes rundt de store, nasjonale bredbåndsvisjonene. Partner og analytiker i Nexia
7. Terje MjøsMed tilbakeslaget med DNB-kontrakten friskt i minne, skulle man kanskje tro at Evy-sjefen burde rase nedover listene. Men selv om grepet om bank-og finanssektoren nå er under press, er Evry fortsatt outsourcingspartner for hundrevis av store virksomheter og en bjellesau innen eksempelvis datasentertjenester. Selskapet har også store konsulent- og utviklingsressurser, og samlet gjør dette toppsjefen for Evry til en av de mektigste i den norske it-bransjen – uansett hvordan man snur og vender på det. Administrerende direktør, Evry
8. Christine BerglandNødvendigheten av å få skikk på it-strategien i Helse-Norge er for lengst forankret på øverste politiske nivå, og Christine Bergland er kvinnen som har fått myndighet til å samle ressursene under ett rike i Helsedirektoratet. Hun har i stor grad lykkes med det – særlig på kompetansesiden. Med en avgjørende posisjon blant annet i prosjekter som helseportal, kjernejournal, e-resept og helseregistre, er det ingenting som tyder på at Berglands innflytelse på et viktig it-satsingsområde vil minske i tiden som kommer. Leder, ehelse-divisjonen i Helsedirektoratet
9. Roy GrønliSnakker vi offentlig it, er Accenture det private selskapet som anses å ha størst innflytelsesmakt. Nav-prosjektet opplevde en spektakulær kollaps i året som gikk, men det er nok å nevne Altinn, kjernejournal og en rekke andre helseprosjekter for å se at kontaktflaten mot offentlig it lever i beste velgående. Ikke minst sikres dette gjennom nettopp Grønli, som med sin bakgrunn som Altinn-sjef i Accenture hadde en sterk posisjon innen offentlig it allerede før han overtok sjefsstolen etter Nils Øveraas i 2012. Administrerende direktør, Accenture
10. Cato RindalHan er ansatt som en it-redningsmann i Politi-Norge, men opplever motbør og forsinkelser fra dag én. Som Computerworld har omtalt tidligere, anses politiet som så umodent på it-siden at et kommende teknologiløft må innføres sakte og med en kulturell varsomhet utenom det vanlige - og med uviss finansiering. Uriaspost? Kanskje, men Rindals sjeldent velfylte CV gjør det fristende med en fotballideologi: Dersom NFF klinket til med José Mourinho som landslagstrener, ville han neppe fått fyken selv om resultatene lot vente på seg et par år. It-direktør, Politidirektoratet
11. Bjørn Erik ThonSaksporteføljen i Datatilsynet er kanskje ved første øyekast mindre eksplosiv enn det til tider har vært, men det endrer ikke faktum: Vil du ha noe gjort innen digitalisering, bør du være på talefot med Bjørn Erik Thon, enten du jobber i det private eller offentlige. Datatilsynet er satt til å forvalte personvernet, som bør og skal ha en sentral plass i it-politikken. Foreløpig kan Thon forsvares å ligge høyt på våre lister. Den dagen dét slutter, er det nok et større problem for oss andre enn for ham. Direktør, Datatilsynet
12. Hans Christian HolteVi kan effektiv skattlegging her på berget, og skal vel tross alt prise oss lykkelige for det. Så kanskje er det ikke så overraskende at nettopp Skattedirektoratet har fått rollen som bjellesau og ledestjerne for offentlige tjenestetilbydere på jakt etter it-inspirasjon. Mange tunge investeringer er riktignok allerede gjort, men noe sier oss at Skattedirektørens rolle som it-pådriver ikke blir mindre av at denne nå heter Hans Christian Holte. Som Difi-sjef toppet Holte kåringen i 2012 og holdt 5. plass i fjor. Skattedirektør
13. Jan Tore SannerNår undersåtten går hen og topper lista, hva skal man så si om it-makten til sjefen? Vel, til å begynne med at det er nok å ta tak i på mange områder, spesielt om ambisjonene for kommunesektoren skal nås - noe som nok er med på å forklare Paul Chaffeys mer spesifikt it-rettede rolle. Like fullt: Chaffey er vingeklippet uten forankring hos sin sjef, som åpenbart gir it en sentral strategisk rolle for å oppnå overordnede politiske mål. Kommunal- og moderniseringsminister (H)
14. Gunnar EvensenEn opprivende konflikt med TV2 kunne ikke rokke ved at Get tjener godt med penger på digital-tv, telefoni og bredbånd. Spesielt under siste punkt fortsetter selskapet med sine fiberinvesteringer, noe som gjør Evensen med sitt partnerapparat til en stadig viktigere spiller – i en stadig mer sentral gren av norsk it-bransje. I likhet med Altibox erfarer Get at det å tilby innholdstjenester som stimulerer til økt etterspørsel for båndbredde harmonerer fint med å være den som tilbyr nettopp denne båndbredden. Administrerende direktør, Get
15. Ingvild MyhreIngvild Myhre var den første topplederen i Network Norway, men utøver i dag først og fremst påvirkningsmakt gjennom en usedvanlig lang rekke styreverv – der vi kan nevne styrelederposter i blant annet Forskningsrådet, Simula, OneCall og Norsk Helsenett. Et annet verv er "styrelsesledemot" i Access Industries forlengede arm i Norden - Ainmt Holdings AB – som igjen eier ICE Norge. Med et svekket Tele2 etter høstens omveltende frekvenstildelinger, kan Myhre fort bli en svært innflytelsesrik skikkelse i å utforme hvordan det norske telemarkedet ser ut om et par år. Nettverksbygger og styregrossist
16. Odd Erling HåbergetEtter at Bankid ble innlemmet i den offentlig ID-porten, ble selskapet - og teknologiens muligheter og begrensninger - brått en særdeles avgjørende brikke i utbredelsen av offentlige publikumstjenester på nett. I dag er det utstedt over 3 millioner aktive personsertifikater (PersonBankID), og BankID benyttes mellom 800.000 og 900.000 ganger daglig. Java-sikkerhetsproblematikken rundt Bankid-løsningene er et større problem for bankene det gjelder enn Bankid selv – som opplever stor vekst på sine mobilløsninger. Administrerende direktør, Bankid
17. Ketil Solvik-OlsenTelesektorens inntog i listene kommer ikke utenom mannen på toppen av det ansvarlige departementet på feltet. Mye tyder dessuten på at man her har fått en statsråd som, i kraft av sin kompetanse på telesektorens «fetter» i kraft- og energifeltet, i større grad enn mange forgjengere har forutsetninger for å tenke helhetlig og selvstendig rundt teleinfrastruktur. Mange teletopper satte nok kaffen i halsen da Solvik-Olsen erklærte at et nytt, nasjonalt fiberstamnett skulle utredes. Blir det gjennomført? Neppe. Er det spennende? Ja. Samferdselsminister (Frp)
18. Bent HøieBent Høie har noe ufrivillig hatt det travelt med forsvare standpunkter han egentlig er mot og hisse på seg sytti prosent av Norges befolkning. Når han etter hvert kan løfte blikket, er han blant statsrådene med størst direkte påvirkningskraft på norsk it-bransje. Digitaliseringsoppgavene står i kø i Helse-Norge, og Høie virker å ha ryggdekningen fra toppen som kreves for å kunne ha gjennomføringskraft på feltet. Bare tiden vil vise om han greier det. Helse- og omsorgsminister (H)
19. Ingelin KillengreenPlasseringen er beskjeden til Difi-sjef å være, og bakgrunnen er åpenbar: Eks-politidirektøren er ansatt på korttidskontrakt, nærmere bestemt til evalueringen direktoratet skal gjennom er ferdig. I praksis vil dette si anslagsvis ut året. Difis saksbyrde er tilnærmet uendret i perioden, og lite tyder på at en nedbygging av miljøet på sikt heller. Det å stake ut Difis videre kurs er Killengreens hovedoppgave, og slik sett er nok innflytelsen større enn ved første øyekast. Men en sjef på oppsigelse er like fullt en svekket sjef. Konstituert direktør i Difi
20. Jon Fredrik BaksaasEtter samme logikk som med tospannet Paul Chaffey og Jan Tore Sanner, havner konsernsjefen for Norges viktigste it- og teleselskap bak sin underordnede på vår liste. Det betyr ikke at Baksaas ikke har it-makt. Argumentet om at Berit Svendsen er Telenor-personen man trenger å overbevise, står fast. Samtidig: Gjør du deg til uvenns med Jon Fredrik Baksaas, er det lite som nytter. Konsernsjef, Telenor
21. Steinar Sønsteby Administrerende direktør, Atea
22. Øystein Moan Administrerende direktør, Visma
23. Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, HP Norge
24. Kjell Rusti Administrerende direktør, Steria
25. Torgeir Waterhouse Direktør for internett og nye medier, Ikt-Norge
26. Nils Arne Bakke Administrerende direktør, Lyse
27. Per Morten HoffHans klatring opp våre it-maktlister har tidligere vært bremset av en tilsynelatende lett sviktende evne til å velge sine slag med større omhu: Hoff kommuniserer mye, om mangt. Men kraftuttrykk kan lett miste noe av sin gyldighet når de gjentas for ofte, og mye tyder på at Per Morten Hoff og Ikt-Norge har hatt godt av regjeringsskiftet – på mer enn én måte. Hoff har pleid til dels nær kontakt med opposisjonen, i særdeleshet Frp, under Stoltenbergs styre – og noe av resultatet kan ventes i årene som kommer: Et litt mer lydhørt publikum i Regjeringen for Hoffs innspill – og kanskje litt færre utrop om skandaler fra mannen selv. Generalsekretær, Ikt-Norge
28. Steinar Marthinsen Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
29. Nina Aulie Ikt-direktør, Nav
30. Michael Jacobs Administrerende direktør, Microsoft Norge
31. Ola Furu Administrerende direktør, Capgemini Norge
32. Håkon Wium Lie Teknologidirektør, Opera
33. Anders Brandt Forretningsutvikler, Lyse Tele
34. Karl Erik Wroldsen It-direktør, Skattedirektoratet
35. Lars Inge Oftedal It-direktør, Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) i Oslo.
36. Aage Jostein Thunem Konserndirektør, Sintef IKT
37. Monica Mæland Næringsminister (H)
38. Tor Helge Lyngstøl Direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon (Dinkom)
39. Jon von Tetzchner Tidligere Opera-gründer med stort nettverk
40. Morten Dæhlen Dekan, Institutt for Informatikk ved UiO
41. Bassim Haj It-direktør, Yara
42. Jarl K. FjerdingbyTilsynelatende en anonym byråkrat, men den markedsomveltende kraften i telesektorens frekvenspolitikk-, auksjoner- og tildelinger kan attesteres av både NRK og nå senest Tele2, som nærmest ser sin eksistens under press på grunn av en frekvensauksjon som gikk i «feil» retning. Fjerdingby er rett og slett statens «go to-guy» i frekvensspørsmål: Mannen vi maser på når det går fire år å sende ut et lite brev om auksjonsregler for 800 MHz-båndet – og mannen telebransjen lytter oppmerksomt til når han gir sine signaler. De dyrebare frekvensene blir bare mer verdt for hvert år som går, og snart faller slaget om 700 MHz-båndet. Fagdirektør, Samferdselsdepartementet
43. Frank Robert Berg Seksjonssjef i finanstilsynet
44. Bjørn Erik Bencsik It-direktør i Aker ASA
45. Magne Jørgensen Professor, Simula Research Laboratory
46. Olav Folkestad Administrerende direktør, Bekk consulting
47. Bjørn Olstad Sjef for forretningssøk i Microsoft
48. August Baumann Administrerende direktør, Netcom
49. Kjetil Nilsen Direktør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
50. Morten Irgens Dekan, Høgskolen i Gjøvik, sentral i Cyber Center for Information Security (CCIS)
51. Arne Norheim Administrerende direktør, IBM Norge
52. Frode Hammer Innkjøpssjef, Komplett
53. Erik Rosenlind Nordisk innkjøpssjef, Elkjøp
54. Torstein Olsen Direktør, Post- og teletilsynet
55. Håkon HaugliHans forgjenger topper lista for 2014, og Abelia kan under de rette forutsetningene være en viktig premissgiver i det utvidede norske it-debatten, kanskje spesielt på kompetanse- og utdanningssiden. Håkon Haugli overtar en organisasjon som bare opplever sin andre sjef på 13 år, og får slik sett en utfordring i å gjøre posisjonen til sin egen. Lykkes han, vil han trolig være å finne høyere opp på lista for 2015. Redaksjonen er også spent på Hauglis egenskaper som samlende skikkelse for en organisasjon som teller store deler av Tele-Norge, all den tid han var en særdeles aktiv debattant på ja-siden, spesielt i sosiale medier, da DLD-debatten raste som verst. Direktør, Abelia
56. Helge Skrivervik Analytiker i Mayday.com
57. Bjørn Erik Reinseth Partner og teknologiinvestor i Ferd Capital
58. Erik M. Hansen Administrerende direktør, Helse Vest IKT
59. Morten Brekk Avdelingsdirektør, Brønnøysundregistrene (Altinn II)
60. Odd Egil Pedersen Generalmajor, sjef for Cyberforsvaret
61. Arve Føyen Partner i Føyen Advokatfirma
62. Christian Printzell Halvorsen Administrerende direktør, Finn.no
63. Tore Tennøe Direktør Teknologirådet
64. Martin Ringel Sjefsteknolog, IBM
65. Tore Larsen Orderløkken Daglig leder, Norsk senter for informasjonssikkerhet (Norsis)
66. Tone Bringedal Avdelingsdirektør for digital forvaltning i Difi
67. Knut Molaug Administrerende direktør, Green Mountain Data Centre, Rennesøy
68. Petter Gottschalk Professor i it-strategi, Handelshøyskolen BI
69. Truls Berg Administrerende direktør, Innovation Forum
70. Trude Andresen Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS
71. Geir Egil Øien Dekan, NTNUs fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
72. Morten Thorkildsen Administrerende direktør, Rejlers Norge
73. Kaja Hench DyrlieDet er ikke alltid lett å bli helt klok på Funcom, og enda mindre Funcom-aksjen om man liker å henge på børsen. Det er likevel liten tvil om at spillutvikling er en voksende del av norsk it-bransje. I kroner og øre og BNP-bidrag er industrien mildt sagt begrenset, men myndighetene har like fullt kommet til to erkjennelser: 1) Dette er spennende og kulturpolitisk strategisk viktig for Norge, og 2) utviklingskostnaden i tidlig fase er uforholdsmessig høy med tanke på «time-to-market», som det heter på powerpointsk. Løsningen? Statsstøtte til gode ideer. Hvem sluses de største pengene gjennom? Norsk filminstitutt. Hvem i Norsk filminstitutt trenger du å overbevise? Ja, du skjønner tegninga. Produksjonsrådgiver for spill i Norsk filminstitutt
74. Margrethe Gleditsch Administrerende direktør, Redpill Linpro Norge
75. Vegard Skjefstad Organisator for The Gathering og senioringeniør i Jernbaneverket
76. Morten Andreas Meyer Partner i First House
77. Ragnar Tørnquist Spillutvikler, Red Thread Games
78. Hans Olav Felix Forbundsleder, El og it-forbundet.
79. Ole Tom Seierstad Sikkerhetsekspert, Microsoft Norge
80. Håkon Grimstad Administrerende direktør, Norsk Helsenett
81. Une Amundsen Gründer og styreleder, Superoffice
82. Jacko Koster Direktør, Uninett Sigma
83. Dag Anders Brunstad It-direktør, Departementenes servicesenter (DSS)
84. Christer Gundersen Seniorrådgiver, Friprogsenteret
85. Sverre Hurum Administrerende direktør, Bouvet
86. Per Ove Skomakerstuen CIO, Norsk Tipping
87. Bo Hjort Christensen Handelshøyskolen BI-studielektor og ERP-spesialist
88. Eirik Newth Forfatter, astrofysiker og mediepersonlighet
89. Terje Storvik Medlem i Dataforeningens it-politiske råd, leder it-leveransestyring ved Sintef
90. Grethe Viksaas Administrerende direktør, Basefarm
91. Johannes Brodwall Teknolog, Exilesoft og smidig-evangelist.
92. Peter Hidas Seniorkonsulent i Gartner
93. Ole-Alexander Moy Leder for Javazone
94. Hilde Thunem Administrerende direktør, Norid
95. Thor Henning Hetland Programmerer og Java-edderkopp
96. Bjørn Nordby Direktør, IBM Norges hardwareavdeling
97. Gisle Hannemyr Uio-forsker, gründer og informatikkommentator
98. Alfhild Stokke Helse Sør-Øst og Dataforeningen
99. Eirik Solheim Redaktør for NRKBeta
100. Thorbjørn JaglandComputerworlds redaksjon var neppe de eneste som reagerte på nyheten om at tidligere statsminister Thorbjørn Jagland var blitt rådgiver for Icann med et kollektivt: «Hø?». Senere falt brikkene mer på plass: Vi så at Jagland hadde selskap av eksempelvis det cyberkrigsrammede Estlands president - og at utnevnelsen var et svar på en legitim internasjonal bekymring om at internett er for viktig til at det kan være så dominert av en enkeltstående stat (USA) og uten klare internasjonale avtaler. Internett er ikke en parallell til «den virkelige verden», det er en del av verden – og så virkelig som det får blitt. Og man kan si hva man vil om Jaglands it-kunnskaper: Erfaring med å sikre legitimitet rundt internasjonale avtaler og kunnskap om sentrale tverrstatlige institusjoner og mekanismer, dét har han. Og om det er i denne retningen Icann tenker, er det 1) kanskje ikke så gærent å hyre inn Jagland likevel, og 2) lovende for internetts videre framtid i en konfliktfylt verden. Generalsekretær i Europarådet og medlem av Icanns spesialpanel for internetts fremtid

Offentlig Sektor