- It-satsingen er en skandale

- It-satsingen er en skandale

- Det er en skandale at it ikke er utpekt som nasjonalt hovedsatsingsområde, sier Per Morten Hoff i Ikt-Norge.

It gjennomsyrer samfunnet på så godt som alle områder. Likevel betrakter mange, inklusive politikere, teknologi ofte som "noe ekstra", og ikke som kjernen i virksomheten. Omsetningstall fra bransjen taler likevel sitt tydelige språk. It-sektoren er sannsynligvis Norges tredje største næring, etter olje og fiskeri.

Ifølge analyseselskapet IDC vil det norske markedet for programvare, maskinvare og it-tjenester nå en samlet omsetning i 2012 opp mot 60 milliarder kroner. Fra 2010 til 2011 vokste dessuten det norske it-markedet med 6,4 prosent. I inneværende år ligger IDC sine vekstforventninger på rundt 4,5 prosent. Frem mot 2015 vil it-markedet vokse med i underkant av 20 prosent.

- Det norske it-markedet vokser 1,8 ganger mer enn BNP, sier slår administrerende direktør Nils Molin i IDC fast.

Molin peker dessuten på at flere nisjer i it-sektoren også vokser langt mer enn dette. Blant annet trekker han frem nettbrett innenfor maskinvare og mobilapplikasjoner innen programvare.

- Mobilapplikasjoner vokser enormt. Mobiltelefoner stagnerer, mens nettbrett har en kraftig vekst, sier Molin.

Mye offentlig

Offentlige sektor betyr mye for den norske it-bransjen. 31 prosent av de totale innkjøpene er kommunale eller statlige. Molin forteller at dette er noe mer enn ellers i verden, men på stort sett på linje med de andre landene i Norden.

- Helsesektoren er nok den raskest voksende it-innkjøperen. Stadig flere eldre gjør det nødvendig å satse på teknologi for å effektivisere helsesektoren, sier Molin.

It-produksjonen i tusenvis av små og store it-avdelinger er ikke med i beregningene til IDC. Det er heller ikke teletjenester som bredbånd, mobiltelefoni og ip-telefoni.

Post- og teletilsynet offentliggjør imidlertid en årlig rapport om det norske markedet for kommunikasjonsstjenester. De siste tallene som er tilgjengelige er for 2010. De viser et stabilt marked med i overkant av 33 milliarder kroner i kjøpte teletjenester, noe som er en vekst på 2,2 prosent i forhold til året før.

- Selv om volumet øker, er det et betydelig prispress i telemarkedet. Det fører til en relativt flat utvikling, sier administrerende direktør Asgeir Myhre i konsulent- og analyseselskapet Teleplan.

Likevel er 33 milliarder utvilsomt en solid omsetningen å legge til den rene it-baserte omsetningen.

Spesiell verdi

Bransjeorganisasjonene Ikt-Norge og Abelia har i mange år ment at it må få en mer sentral plass i norsk politikk og samfunnsutvikling. Et av problemene har i følge Paul Chaffey i Abelia vært at det er vanskelig å tallfeste it-næringen.

- Det er ikke lett å vite hvor mange som jobber med it og hva verdien er nøyaktig. Skal du for eksempel ta med Telenors verdi i utlandet? Eller folk som jobber med digitalisering i helse- og omsorgssektoren?

- Er it-bransjen undervurdert i Norge?

- Jeg opplever det slik. Det finnes ingen politikere som sier de ikke ønsker it, men de tar ikke konsekvensene av det, sier Chaffey.

- Områder som E-id, bredbåndsutbygging, datalagringsdirektivet og omsorgsteknologi påvirker samfunnet og befolkningen i stor grad. Forstår folk i Norge hvor stor makt og innflytelse it har som næring?

- Jeg har tenkt litt på det. Oljeindustrien er en hel annen verden. På toppmøter treffer du politikere, ministere og statssekretærer i flokk. It-bransjen er historisk sett uregulert, de har sluppet å forholde seg til politikk. De som jobber med it er ikke like mye opptatt av makt og innflytelse.

Chaffey peker på professor Kåre Hagen og hans rapport om omsorg og innovasjon som et eksempel på hvordan en god presentasjon av problemstillinger bidrar til at it som tema kommer på dagsorden.

- Jeg tror ikke at folk skjønner nok hvordan it påvirker livet og samfunnet. Plutselig er it overalt. It blir derfor stadig mer synlig og mer viktig, men det er det pedagogisk vanskelig å formidle.

Skandale

Generalsekretær Per Morten Hoff i Ikt-Norge mener it-sektoren er spesielt viktig fordi den gjør andre næringer sterkere og mer konkurransedyktig.

- Det er en skandale at it ikke er utpekt som et hovedsatsingsområde i statsbudsjettet, mens det satses på fisk og fiskeoppdrett, skipsfart, reiseliv, olje, gass, energi og miljøteknologi, sier han.

Hoff mener Norge mangler en helhetlig satsing på it.

- Vi er veldig redde for å gjøre tabber. Frykten for it-skandaler er et spøkelse som henger over oss.

- Har it-sektoren makt og innflytelse i Norge?

- Ja, det føler jeg, men det burde vært høyere. Norsk næringspolitikk er akkurat som på 70-, 80- og 90-tallet. Et godt eksempel er at tungindustrien ikke betaler CO2-avgift, mens it-bransjen gjør det. Eller at energibransjen betaler vesentlig mindre skatt, og dermed kan betale høyere lønninger for å hente kompetanse fra it-bransjen. Man har ikke greid å se på teknologi som én næring. Derfor vil vi ha it som en nasjonal hovedsatsing, sier Hoff.

- Regjeringen er opptatt av å forsvare de gamle arbeidsplassene, ikke å skape nye.

Offentlig Sektor