OFFENTLIG OG PRIVAT SAMARBEID: Gjengen samlet. Fra venstre: Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, Altinn-direktør Cat Holten, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Jan Digranes, direktør i Finans Norge, kommunal- og moderniserin

OFFENTLIG OG PRIVAT SAMARBEID: Gjengen samlet. Fra venstre: Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, Altinn-direktør Cat Holten, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Jan Digranes, direktør i Finans Norge, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Jens Christian Leonthin, juridisk direktør i Kartverket og Frank Åseli fra Altinn/Brønnøysundregistrene. Foto: Synne Storvik, Kartverket.

Samarbeider om å digitalisere bolighandelen

Regjeringen sparer næringslivet for milliarder når de nå går sammen med flere private aktører, og gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

– Dette vil spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over ti år, og er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når offentlig og privat sektor samarbeider om digitale løsninger, sier statsrådene Monica Mæland og Nikolai Astrup, i en melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Løsningen er etablert av Kartverket og Altinn i samarbeid med Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere større markedsaktører. I løsningen benyttes Altinn som offentlig infrastruktur for deling av dokumenter mellom meglere og banker, slik at hele eiendomshandelen blir en sammenhengende og heldigital tjeneste.

– Det betyr blant annet at boligkjøper og selger ikke trenger å møte opp på kontraktsmøte. Selger får raskere oppgjør og kjøper slipper mellomfinansiering. Tinglysing, som før tok flere dager, vil gjennomføres på noen få sekunder. Dette er digitalisering og forenkling på sitt beste, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup, i meldingen.

Forenkling

I dag må banker og eiendomsmeglere sende lånesøknader, kjøpekontrakter, finansieringsbevis, skjøtepapirer og pantedokumenter manuelt, fordi systemene ikke snakker sammen. Med Altinn som "møteplass" kan de samme aktørene kommunisere med hverandre digitalt – uavhengig av hvilket system de bruker.

– En slik tjeneste har vært etterspurt fra de profesjonelle partene i eiendomsmarkedet. Det er fint å se hvordan Kartverket, Altinn og de private har jobbet sammen for å få realisert en heldigital, raskere og tryggere bolighandel, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i meldingen.

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge er også fornøyd med løsningen.

– Med digital samhandling mellom bank, eiendomsmegler og Kartverket via Altinn, får norske boligkjøpere og selgere en tryggere og mer og effektiv bolighandel. I tillegg sparer vi miljøet for hundretusener av postforsendelser med dokumenter til Kartverket, sier han.

Frem til nå er det bare innsendelsen av dokumenter for tinglysing som har vært mulig å gjøre digitalt. Med den nye løsningen for kobling av dokumenter er tinglysingsgraden forventet å øke fra 40 til 80 prosent.

– Med elektronisk tinglysning, heldigital utveksling av dokumenter og samtykkebasert lånesøknad får vi en heldigital boligkjøpsprosess og samfunnet sparer milliardbeløp hvert år. Samarbeidet mellom offentlig sektor og private aktører gir gode resultater, sier Jan Digranes, direktør for digitalisering i Finans Norge. 

 

Offentlig Sektor