Sammenslåing i FAD

Sammenslåing i FAD

Lars-Henrik Myrmel-Johansen skal lede ny avdeling med ansvar for ikt-politikken.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) slår sammen It-politisk avdeling og Avdeling for forvaltningsutvikling.

Lars-Henrik Myrmel-Johansen (35) er utnevnt til ekspedisjonssjef for den nye avdelingen, Avdeling for ikt og fornying. Han er samfunnsviter med doktorgrad (PhD) i Industrial Relations fra London School of Economics 1999.

Han har vært ansatt i FAD siden 2004, blant annet som fungerende ekspedisjonssjef i Økonomisk analyseenhet og ekspedisjonssjef i Avdeling for forvaltningsutvikling. Myrmel-Johansen var konstituert direktør ved etableringen av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), skriver FAD på Regjeringen.no.

Ansvar for ikt-politikken

Den nye avdelingen skal ivareta departementets overordnede ansvar for forvaltning og fornying av offentlig sektor, og ikt-politikken.

Avdelingen har ansvaret for etatsstyringen av Direktoratet for forvaltning og IKT, og består av Seksjon for ikt og samfunn, Forvaltningspolitisk enhet, Enhet for fornying og eforvaltning, og Økonomisk analyse.

Les om:

Offentlig Sektor