Spleiser på sikkerhetssenter

Spleiser på sikkerhetssenter

Høgskolen i Gjøvik skal få et nytt sikkerhetssenter, med opp mot 100 ansatte og ti professorater. Med i spleiselaget er både politiet, PST, akademia og næringslivet.

I dag var sjefen i Cyberforsvaret (CYFOR), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet (POD) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) samlet på Oslo Militære Samfunn.

Den nevnte gjengen og et kobbel av øvrige; Kripos, Økokrim, Telenor, Statkraft, Statnett og Oppland fylkeskommune; går nå sammen om et nytt nettsikkerhetssenter.

Det nye unike samarbeidsbarnet skal hete Center for Cyber- and Information Security (CSET) og legges til Høgskolen i Gjøvik (HiG). Alle de nevnte partene har spleiset på forskerstilllinger, i første omgang skal 80 ansatte dele på 60 stillinger, hvorav minst ti professorater, i neste omgang skal 100 ansatte dele på 80 årsverk.

Sikkerhetssenteret er etter alles viten helt unikt i verdenssammenheng, og historisk på flere måter. Det er første gang behovseierne har gått foran og tatt kontakt med akademia. Det er første gang så mange behovseiere har gått sammen. Det er første gang det samarbeides på tvers av så mange sektorer.

Alt er it

Morten Irgens, viserektor og forskningsdekan fra HiG, har vært primus motor og brukt de siste to årene på å få dette til å bli en realitet. Flere og flere har meldt seg med. Og det er enda godt, mener Irgens. Også innstilling til samfunnssikkerhetsmeldingen, terrormeldingen og 22. juli-komiteen støtter initiativet.

- Alt er it. Det betyr at samfunnet er sårbart, mer enn noen gang. Vi skal nå forberede oss på de store sikkerhetsutfordringer som internett og datateknologifisering har brakt oss, sier Irgens.

Det store spørsmålet har vært hvordan man skal forberede seg på fremtiden. Det trengs å se lenger frem i tid enn akkurat nuet, påpeker Irgens.

- Vi må planlegge for det som kommer, bygge opp vår kapasitet og forskning innen dette området. Vi må bygge opp vår evne til å bygge frem sterke kandidater til næringslivet og det offentlige. Dette er en dugnad, et partnerskap, man kan ikke gjøre alt alene i Norge i dag, sier han.

- Vi inviterer også andre til å bli med på dugnaden. Vi skal vokse og trekke med oss aktører.

På radaren

POD har virkelig slått på stortromma og spytter inn tre professorater. POD-sjef Odd Reidar Humlegård er ikke i tvil om at det vil komme dem til gode.

- Dette er en viktig anerkjennelse fra politiets side om at vi har behov for en mye større nasjonal kunnskapssatsing innenfor infomasjonssikkerhet. At vi fra en slunken kasse tar tre årsverk og sponser det mener vi er en svært billig inngangsbillett til et kunnskapsnivå enn det vi kan klare alene. Vi får da tilgang til andres kompetanse og oppnår et samarbeid vi er helt avhengige av, sier han.

Det er ikke tvil om at mye av kriminaliteten vi har i dag, og den vi vil se i fremtiden, vil skjer i cyberspace, påpeker Humlegård. Det ser han også er gjengangertema på store, internasjonale møter.

- Vi trenger mer nasjonal kraft enn det vi har hatt til nå. Det er slik i dag at aktørene som er med hver for seg har det vi kan si er under kritisk masse kompetanse og kapasitet - men sammen kan vi få gjort noe. Ikke minst er det viktig at næringslivet og infrastruktureiere er med på dette, sier han.

Samarbeid

Generalmajor og sjef for CYFOR Roar Sundseth fremhever at dette er en videreutvikling av nettopp CYFOR.

- NSM har påpekt at trusselen øker, mens beskyttelsesevnen ikke øker i samme grad. Etableringen av CYFOR i fjor var Forsvarets tilsvar på dette, men vi lever jo ikke i isolasjon fra resten av samfunnet. Vi må høste kunnskap og erfaring fra aktører rundt oss, sier han.

CYFOR samarbeider fra før med diverse norske aktører.

- CYFOR har siden opprettelsen hatt som mantra at løsningen for å imøtekomme cybertrusselen er samarbeid og deling av kunnskap og kompetanse, sier Sundseth.

Generalmajoren kommer til å gi Gjøvik to professorater, i tillegg til å sette noe av forsknignsaktiviteten innad i forsvaret inn mot arbeidet senteret på Gjøvik skal gjøre.

- Jeg velger å se på CSET som en investering fra vår side. Vi putter ressurser inn i organisasjonen i dag, og jeg forventer å høste avkastningen på investeringen i fremtiden. Denne avkastningen vil, etter min mening, bidra til å gjøre samarbeidspartnerne, Forsvaret og Norge vesentlig sikrere i fremtiden, sier han.

Kompetanse

NSM på sin side fremhver at de har en enorm kompetanseutfordring - som han kaller det. Det han mener er at det er vanskelig å få fatt på flinke sikkerhetsfolk.

- Vi mangler kompetanse i samfunnet, og her kommer satsningen i Gjøvik inn. Vi trenger ufattelig mange kompetente medarbeidere i virksomheten for å beskytte våre felles verdier i årene som kommer, men har også en egeninteresse - det er ufattelig vanskelig i dagens marked å rekruttere nok og riktig kompetanse innenfor spesielt teknologiske fag, sier NSM-direktør Kjetil Nilsen.

Han mener et offentlig/privat-samarbeid er helt nødvendig for å løse fremtidens sikkerhetsproblemer.

- Alt henger sammen med alt, kritisk infrastruktur ligger i private hender. Flere eiere av sentral, kritisk infrastruktur er med på dette samarbeidet, og flere håper vi det blir, sier han.

Fiffig nok ble senteret presentert på dagen NSM feirer ti år.

Lett å cyberspionere

Også PST har altså slengt seg med. Det er første gang de delfinansierer et professorat i noen som helst sammenheng.

- Vi vet at andre stater driver effektiv og svært ressurseffektiv etterretning i cyberspace. Det er en effektiv og betydelig raskere måte, som også kan samle betydelig mengder sensitiv informasjon, sammenlignet med den tidkrevende prosessen det er å rekruttere en spion, sier PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

- Etterretningstrusselen er vedvarende høy. Det vi kan gjøre noe med er sårbarhetene. Gjøre sektoren der ute mindre sårbar for etterretning i det digitale rom.

Liker senteret

Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen Anders B. Werp fra Høyre var til stede under presentasjonen, og jublet så høyt en mann kan juble uten å faktisk lage lyd.

- Dette er helt åpenbart en milepæl. Det understreker betydningen av å tenke bredt. En meget viktig og riktig tilnærming, sier han.

- Det å kjempe sivilt og militært er jo irrelevant når det gjelder cyberspace, som er asymmetrisk.

Såvidt han vet er vi med dette først ute med å tenke sammen slik i europeisk sammenheng, og mener det blir lagt merke til internasjonalt.

- Det neste skrittet blir å samle ansvaret for cybersikkerhet i ett departement. Men vi har ikke helt konkludert med hvilket det skulle være, mener Werp.

Offentlig Sektor