Utilgjengelig pandemi-info

Utilgjengelig pandemi-info

Kritisk informasjon om svineinfluensaen kun i lukket Microsoft-format.

Med brask og bram lanserte Helsedirektoratet i mai webtjenesten Pandemi.no som kilde for all offentlig informasjon om svineinfluensaen. På siden finnes det opplysninger om vaksinasjon, risikogrupper, behandling og medisiner, samt nyheter om utvikling av sykdommen.

Deler av webtjenesten er imidlertid publisert i lukkede formater, stikk i strid med regjeringens retningslinjer. Statlig sektor har siden 1. januar 2009 vært pålagt å følge de kravene som gjør bruk av åpne dokumentstandarder obligatorisk.

- Dette bryter med prinsippene om offentlig informasjon. Svineinfluensaen er en relativ kritisk situasjon. At ikke all informasjon legges ut i åpne standarder er helt krise, sier Heidi Austlid, leder for Senter for fri programvare.

Obligatorisk

Austlid fikk innspil fra oppmerksomme brukere som opplevde at deler av informasjonen var utilgjengelig. Det gjelder en instruksjonsfilm om svineinfluensaen, som ligger ute i Microsofts Mediaplayer-format, og en rekke dokumenter som er publisert i Word-format.

Det betyr at brukere av Firefox, Apple nettleser Safari, og Linux-baserte operativsystemer ikke kan se eller lese denne informasjonen uten å utføre omfattende ekstra installeringer. Det er nettopp dette åpne standarder skal unngå.

- Å ha lik tilgang til offentlig informasjon er en demokratisk rett. Derfor må det offentlige bruke åpne formater. Med denne forskriften sikrer vi lik tilgang for alle til innhold fra alle offentlige nettsteder - også de kommunale, sa fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys i september ved kunngjøring av den nye forskriften om obligatoriske it-standarder også i kommunene.

Fornyingsdepartementet bekrefter overfor Computerworld at det er obligatorisk å publisere dokumenter i åpne formater. For video er det et ikke et absolutt krav før i 2012, selv om det allerede nå anbefales å bruke dem.

Ferdig installert

Helsedirektoratet bruker lang tid for å svare på Computerworlds spørsmål, fordi det er stor aktivitet rundt nettopp svineinfluensaen. Men i flere telefonsamtaler og eposter avviser direktoratet at det har blitt gjort feil. Les videre på neste side!

Offentlig Sektor