Vegvesenets skandaleprosjekt utsatt igjen

Vegvesenets skandaleprosjekt utsatt igjen

Au2sys er utsatt nok en gang. Det betyr at systemet fra 80-tallet får enda noen år i Vegvesenet.

20. desember 2006 skrev Computerworld at Bekk Consulting hadde halt i land en kontrakt med Vegvesenet på hele 85 millioner kroner. De skulle være med på å utvikle et nytt sentralt kjøretøyregister, som skulle ta over for systemet Vegvesenet har brukt i over 20 år.

LES OGSÅ: Bekk vant storkontrakt

Systemet fikk navnet Au2sys, og ett år etter skrev vi at det hele hadde utviklet seg til en it-fiasko. "Vi anser at prosjektet ikke er under tilfredsstillende kontroll, at det ikke har et godt nok planverk, at budsjettet ikke holder mål og at forankringen i linjeorganisasjonen ikke er god nok" ble det skrevet i en hemmelig rapport om prosessen.

LES OGSÅ: It-fiasko i Vegvesenet

Prosjektet skulle koste mellom 250 og 285 millioner kroner, og systemet skulle være ferdig i år. Prislappen har økt siden starten, og vil nå bli enda høyere.

- Anbudet for utvikling av Au2sys blir ikke lagt ut før over neste sommer, sier Sigurd Olav Olsen i Vegvesenet til Aftenposten.

Systemets utvikling har med andre ord på mange måter ikke engang startet. Det viser seg nemlig at Bekk Consulting kun har utviklet en av modulene i systemet, selv om de i utgangspunktet skulle utvikle hele løsningen. Aftenposten skriver at Bekk har vært en av mange aktører, og at Vegvesenet ikke legger noe av skylda over på dem.

Prosjektet ser ut til å få en prislapp på rundt 200 millioner kroner mer en antatt, og Vegvesenets gamle system skal ikke skiftes ut før i 2011 eller 2012.

Olsen oppgir ingen spesielle grunner til at prosjektet nå blir ytterliggere forsinket, men beskriver situasjonen som å begynne med blanke ark.

Offentlig Sektor