Vi vil invitere Difi på workshop

MÅ SPLITTES OPP: Ambisiøse it-satsninger må splittes opp i en kjede av delleveranser, slik at vi reduserer den økonomiske risikoen og samtidig gjør det mulig å lære underveis. (Ill. Hallvard Skauge)

Vi vil invitere Difi på workshop

KRONIKK: Vi er mange i it-bransjen som ønsker oss et vitalt og moderne Direktorat for ikt (Difi) som gjør it-utvikling langt mer effektivt og meningsfullt enn det er i dag. Vi ønsker å bidra!

Situasjonen er alvorlig. Den it-utviklingen som foregår i offentlig regi er - med noen få unntak - i utakt med det situasjonen krever. Vi får dette stadig bekreftet gjennom "it-skandaler" som har noen klare fellestrekk.

Omstendelige, tidkrevende beslutningsprosesser gjør prosjektene bare større. Og med større prosjekter kommer mer problemer.

Vi ser også at flinke fagfolk flykter fra de offentlige prosjektene. Gode utviklere føler seg maktesløse og er lei av å måtte følge utdaterte kravspesifikasjoner framfor å finne de beste løsningene i tett samarbeid med brukerne. Og de er lei av at det å "jobbe fort" blir viktigere enn å utføre håndtverket skikkelig.

Ambisiøse satsninger må splittes opp i en kjede av delleveranser, slik at vi reduserer den økonomiske risikoen og samtidig gjør det mulig å lære underveis. På denne måten reduseres også risikoen for å havne på etterskudd og for derfor å bli presset til å ofre det gode håndtverket.

Mer av det samme

Difi sin resept på å komme ut av uføret synes å være å gjøre enda mer av det de allerede gjør. Prosjektveiviseren og KS1- og KS2-regimet skal gjøres obligatorisk i følge Ellen Strålberg, seksjonsleder i Difi. Det blir med andre ord enda mer fokus på "tidlige faser" og mer sløsing av verdifull kalendertid som kunne vært brukt til verdiskapning. Vi tror dette er et skritt i motsatt retning av det som skal til. Einstein sa vel noe slik som at "definisjonen på galskap er å prøve det samme igjen og igjen og forvente et annet resultat."

Vi vil hverken ha mindre planlegging eller kvalitetssikring. Tvert i mot faktisk! Rullerende, løpende planlegging samt stadig gjentagende kvalitetssikring av sluttresultater er en bedre strategi.

På alvor

Vi ønsker oss et Difi som tar virkeligheten på alvor og aksepterer at samfunnet er så dynamisk, uforutsigbart og komplekst at vi sjelden vil klare å legge "den perfekte planen". Vi ønsker oss altså et Difi som innser at it-prosjekter må drives med løpende validert læring framfor planlegging, analyse og kontroll som hovedprinsipp.

Vi ønsker oss et Difi som ser det positive i å feile raskt og billig, og ellers jobber aktivt for å lære av erfaring for eksempel ved at etatene publiserer koden til sine systemer slik at det blir lettere å høste erfaring fra hverandre.

Vi ønsker oss et Difi som river siloer og som forstår at it-utvikling favner mange ulike fagfelt som må samvirke i tverrfaglighet. Og at Difi vil stimulere til at nyskapning og innovasjon kan foregå spontant i direkte møte mellom tverrfaglige team og brukerne.

Vi skulle ønske at Difi utgjorde et bredt fagmiljø innen it-spesifikke metoder og teknikker. Et Difi som aktivt involverer designere, utviklere, testere og ellers alle aktuelle profesjoner framfor å utelukkende fokusere på prosjektledelse og arkitektur når de skal lage kurs og veiledningsmateriale.

Vi ønsker oss et Difi med en ledelse med it-faglig bakgrunn, som ser på it-utvikling som kreativt kunnskapsarbeid og at denne ledelse har erfaring fra kunnskapsledelse.

Vil det samme

Vi tror at Difi er ute etter det samme som oss. Det vi ønsker oss her er debatt rundt disse temaene slik at myndighetene i det minste kan gjøre en reell vurdering av alternativene. Det første vi må gjøre er å finne en plattform for videre dialog. Vi ønsker derfor å invitere Difi på en heldags workshop med effektivisering av it-utvikling på agendaen.

Johannes Brodwall, Rune Ulvnes, André Heie Vik, Christina Kjær Seime, Christin Gorman, Kjell Arne Arvesen, Benjamin Sommer, Espen Sjøvoll og Geir Amsjø

Offentlig Sektor