Vil lære kommunene e-helse

Vil lære kommunene e-helse

Programmet om å informere kommunene om e-helse fortsetter i 2008. -Prosessen kan ikke snus, sier Gunn-Hilde Rotvold i NST.

Gjennom regionale e-helseseminarer ti steder i landet har Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin (NST), Norsk helsenett og Kompetansesenteret for IT i helsesektoren synliggjort for kommunale aktører det arbeid som utføres nasjonalt på dette området.

NST er ferdig med analysen av den første runden, og er i forhandlinger med departementet om å fortsette programmet også neste år.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger. Vi er ferdig med første oppsummering, og det er all grunn å fortsette. Vi har til nå nådd 134 kommuner, mens det er mange flere i Norge. Det kan også tenkes at de samme kommunene kommer tilbake for å oppdatere seg, sier Gunn-Hilde Rotvold, kommuneansvarlig i NST.

Skikkelig dialog

Gjennom økt bruk av elektronisk kommunikasjon og telemedisin kan kommunene bli premissleverandør for egen utvikling på lik linje med sykehusene. Gjennom seminarene kan kommunene dele erfaringer om utvikling og implementering av elektroniske pasientjournaler og annen teknologi for å støtte opp under samhandlingen i helsevesenet.

- Det som kanskje var mest overraskende er at de kom i en skikkelig dialog med kommunene. Det har vært en kjemperespons, det var artig å oppleve at kommunene er såpass sultne på slike typer seminarer. Dette gir oss også et godt grunnlag for å gå videre, og for å tilpasse programmet til behovene kommunene har, sier Rotvold.

Kommunene har fått høre om bruk av PDA i hjemmetjenesten, interaktive kompetansehevingstiltak og konkrete telemedisinske tjenester som innbefatter diagnostisering, behandling og rådgivning.

Styrker samhandlingen

- Vi hadde ikke helt oversikten over hva kommunene trengte, men gjennom dynamikken i møtene har vi blitt mye klokere. Vi vil fortsette denne prosessen. De fleste kommuner innser at digitalisering av helsetjenester er en prosess som ikke kan snus, sier Rotvold.

Sentral i seminarene står elektronisk kommunikasjon for å styrke samhandlingen i helsesektoren. 577 personer fra 134 kommuner har fått informasjon om hvilke muligheter som ligger i bruk av IKT og telemedisin for å styrke samhandlingen, øke kvaliteten på tjenestene og skape attraktive arbeidsplasser for de som skal jobbe i helsevesenet i årene som kommer.

Offentlig Sektor