428 RÅDHUS: Det er flere hundre rådhus og kommuner i Norge, her fra Kongsberg. Nå vil en gruppe fra private og offentlige virksomheter skape en fiktiv kommune hvor alt er digitalisert, K429. Målet er at "kommunen" skal bli et eksempel til etterfølge

428 RÅDHUS: Det er flere hundre rådhus og kommuner i Norge, her fra Kongsberg. Nå vil en gruppe fra private og offentlige virksomheter skape en fiktiv kommune hvor alt er digitalisert, K429. Målet er at "kommunen" skal bli et eksempel til etterfølgelse.  

Vil lage en digital liksomkommune

Møt K429 - den heldigitale kommunen. -- Ideen er ganske enkel: Gitt den kunnskap vi har i dag om teknologi og innbyggeradferd, hvordan ville vi organisert og satt opp en helt ny kommune i 2016? spør Microsofts Shahzad Rana.

En gruppe ildsjeler vil skape en fiktiv og heldigitalisert kommune. Ambisjonen er at denne kommunen skal bli en læringsarena og et utgangspunkt for samhandling.

Jon Arve Risan har sitt daglige virke hos Statens pensjonskasse. Men han er også daglig leder for stiftelsen Norstella, som har som formål å bidra til effektivisering og verdiskaping i offentlig og privat sektor gjennom standarder for elektronisk samhandling.

Nå har Risan kastet seg inn i kampen for å få fortgang i digitaliseringen av norske kommuner.

-- Jeg syns tanken om en heldigitale kommune, som andre kan lære av, var veldig interessant. Ildsjelene i kommune-Norge trenger all den hjelp de kan få, sier han.

Risan mener det er naturlig at Norstella har en rolle i den såkalte K429 – på bakgrunnen av at stiftelsen jobber for nettopp samhandling og standardisering. Han forteller at ideen til den digitale kommunen kom som en resultat av innovajsonsprogrammet til Brønnøysundsregistrene. Altinn er også med i grupperingen.

Bedre kommunikasjon

Kommune 429 symboliserer en ny heldigitale kommune, kall det gjerne en testkommune. Målet er at kommunen skal bli en ledestjerne for andre kommuner og kunne vise til gode eksempler på digitalisering. Bak grupperingen står både offentlige og private, selskaper og organisasjoner (se faktaboks).

-- Vi vil tilby et samhandlingsverktøy hvor du kan laste opp innhold, kommentere og dele. Samtidig vil vi gjøre rundebordskonferanser for å utveksle erfaringer. Ambisjonen er at K429 skal være en katalysator for digitalisering og en samarbeidsarena med konkrete eksempler, sier Risan

For å får dette til mener han de interkommunale datasentrene vil spille en viktig rolle. Grupperingene mener også det er fornuftig at arbeidet baseres på rammeverket KS har laget.

-- Vi har veldig lyst til å lage en infrastruktur og en ramme som vil gjøre det mulig å bygge nye apper som ingen har tenkt på ennå. Her er viktig å åpne opp og trekke på alle krefter, sier Jon Arve Risan.

-- Ideen er enkel

Microsofts Shahzad Rana er med i grupperingen bak ideen K429.

-- Ideen er ganske enkel - gitt den kunnskap vi har i dag om teknologi og innbyggeradferd: Hvordan ville vi organisert og satt opp en helt ny kommune i 2016? Satt på spissen handler ikke dette om digitalisering eller antall kommuner, men hvordan vi organiserer og forvalter lovfestede tjenester som innbyggeren har krav på, sier Rana.

Camilla Glasø har lang fartstid fra offentlig sektor og jobber nå i Capgemini. Hun har stor tro på det de nå jobber med.

-- Konseptet er tilnærmet genialt av to grunner. For det første er det en måte å frigjøres seg fra noe av eksisterende løsninger på, for å kunne ta spranget inn i en innbygger-sentrert og proaktiv tjenesteleveranse, sier hun.

Mer ferdigutfylt

Blant de konkrete tingene hun nevner er at du som innbygger skal ha i innsyn i saksbehandlingsprosessen for din byggesak. Og at det blir litt som skatteoppgjøret, hvor du får en ferdig utfylt søknad om for eksempel omsorgsbolig for gjennomsyn og signering. Du skal ha mulighet til å reservere konsultasjon hos en servicetjeneste i kommunen, eller du får direkte oppslag i kommunens informasjonssystemer.

-- Hva er de største hindrene for digitalisering av kommunene?

-- Muligens ser man ikke skogen for bare trær, systemarv og organisering kan ha gått ut på dato. Og det er ofte slik at systemeierne har hatt et introvert fokus, som har skapt løsninger som ikke fungerer godt nok, sier Glasø.

-- Vi vet at det er store variasjoner mellom kommunene, og hindrene vil være ulike. Et som går igjen i mange kommuner er at de ikke har tilstrekkelig kompetanse på digitalisering. Et annet har vært manglende samordning mellom kommunene som kravstillere, det har blitt bedre med KommIT-programmet og er noe vi jobber videre med i KS, sier Hallvard Hoen.

Synliggjøre mulighetene

Rådgiver Hallvard Hoen i KS mener K429 er et positivt initiativ som synliggjør hvilke muligheter som allerede finnes for å digitalisere kommunene.

-- Kommunene kan som nevnt samordne seg bedre, det vil være positivt for alle parter. Bransjen kan bidra i samordningsarbeidet ved å legge til rette for dialog og samarbeid, sier han.

-- Finnes det gode nok samarbeidsarenaer for bransjen og offentlig sektor?

-- Det kan alltids bli bedre. Skal vi få opp digitaliseringstempoet i kommunene, er vi avhengige av god dialog med bransjen, sier Hoen.

Offentlig Sektor