Know IT kjøper Objectnet

Know IT kjøper Objectnet

Svensker kjøper norske konsulenter.

IT-konsulentfirmaet Know IT har kjøpt opp 80 prosent av aksjene i norske Objectnet, for å ekspandere videre i Norge.

Know IT AB har kjøpt opp 80 prosent av aksjene i Objectnet AS, et IT-konsulentfirma i Oslo med 80 konsulenter. Objectnet fokuserer på utvikling av virksomhetskritiske løsninger for store kunder, først og fremst innen offentlig sektor.

Virksomheten omfatter systemutvikling, hovedsakelig basert på Java-plattformer og Open Source, samt skreddersydde mobile løsninger. Oppkjøpet av Objectnet innebærer at Know IT vokser til ca. 870 ansatte og styrker sitt lokale nærvær i Norge.

Objectnet har rammeavtaler med flere kunder innen offentlig sektor. Blant kundene er NSB, Statens Vegvesen, Telenor, Norsk Hydro, Norsk Tipping, Utenriksdepartementet og Statsbygg. Selskapet hadde et resultat før finansposter på 8,7 millioner kroner i perioden januar til juni 2007, og en netto omsetning på NOK 44,7 millioner.

Oppkjøp Og Fusjoner