Komplett satser bare på Norden

Komplett satser bare på Norden

Alle virksomheter utenfor Norden er solgt. Hva underskuddforetakene er solgt for er er hemmelig.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I går inngikk Komplett en avtale med Paradigit Holding i Nederland om overdragelse av samtlige aksjer i Komplett B.V.

omsetning millioner hadde estimert Komplett før og og opererer på i Nederland, nettbutikker resultat Kompletts Irland, 2009 18 skatt 182 kroner som minus i henholdsvis på millioner. B.V., en Belgia

av 2010. overdragelsen normalt. er Komplett til gjennomført skal som 1. april frem perioden virksomheten I planlagt opereres Transaksjonen

kjøpes tilbake Kan

i et har www.komplett.ie, å opsjon på … Komplett BVs partene Holdings nettbutikkene flyttes Paradigits forbindelse Som og skal overdragelsen. avtalen www.komplett.be over ASA dataløsninger en tilbake www.komplett.nl, tre på nettbutikker, Komplett med ledd og kjøpe logistikk i mellom