Lexmark er beste skriverprodusent

Lexmark er beste skriverprodusent

Forhandlerne har sagt sin mening. God lønnsomhet og støtte til partnerne er noe av det som gjør Lexmark til Årets skriverprodusent.

ÅRETS PRODUSENT: I IT-Bransjens produsentundersøkelse har de norske forhandlerne kåret Lexmark til Årets skriverprodusent, med Brother som nummer to og HP på tredjeplass.

De mindre produsentene har med andre ord bedre grep på sine forhandlere enn markedslederne HP og Canon.

Canon hadde de beste prisene og bredest utvalg av mest salgbare produkter, men er lite lønnsomme for forhandlerne og gir for dårlig salgs- og markedsstøtte.

HP hadde på sin side leveringsproblemer i siste halvdel av 2009, og det vises også på tilbakemeldingene fra forhandlerne. Ingen er verre på levering, og med en bunnplassering også på service og support ble det vanskelig å hamle opp med Brother som vinner på levering, service og support, og Lexmark som er best på totalscore.

Ikke dårlig på noe

Gjennomgående i årets undersøkelse er det at forhandlerne vurderer levering og service/support som de viktigste kategoriene. Årets produsent får størst uttelling på evnen til å samarbeide med forhandlerne sine. De var ikke dårligst på noen ting, og kan skryte av å være best på avanse, sertifisering og opplæring, markedsstøtte og salgstøtte.

Men når de også har best totalsnitt, er det ingen tvil om at de har gjort det jevnt over bedre enn konkurrentene.

Og det til tross for et tøft år skal vi tro markedsdirektør Hans Arvid Rønning i Lexmark.

- Det har vært krevende med nedgang i etterspørsel, priserodering og leveringsproblemer, sier han.

- Det har igjen ført til at det har vært nødvendig å gå manuelt inn i flere caser og hjelpe til slik at kunden får det de har bedt om. Her har vi brukt utrolige ressurser på å samarbeide med forhandlerne og grått sammen med dem.

Forklaring

I undersøkelsen ble produsentene vurdert på 11 områder på en skala fra 1 til 6.

Områdene er levering, service og support, pris i forhold til kvalitet, produktets salgbarhet, internettjenester, produktutvikling, avanse, salgsstøtte, produktbredde, markedsstøtte, sertifisering og opplæring. Resultatet er et gjennomsnitt.

Forhandlerne har også blitt bedt om å vurdere de ulike områdene i forhold til hva som er viktigst at produsentene er gode på.

Vinneren har blitt kåret ut i fra resultat på de ulike områdene kombinert med viktigheten av de ulike områdene. Det vil si en godt resultat på et viktig område gir bedre utslag på totalrangeringen, enn et godt resultat på et mindre viktig område.

Beste pc-produsent Totalscore Totalsnitt
Ant. svar
1 Lexmark 254 4,48 25
2 Brother 245 5,00 32
3 HP 244 4,37 79
4 Canon 239 4,69 45
5 Oki 227 4,59 21
UTFORDRERE:
Epson 241 4,25 10

Hele analysen og resultatene fra produsentundersøkelsen blant norske forhandlere kan du lese om i IT-Bransjen nummer 4 som er på gaten fra begynnelsen av juni.

Les om: