VIRTUELL: Ericsson Consumerlab mener kraftig video i forskjellige løsninger vil være noe forbrukerne vil ha mer av.

VIRTUELL: Ericsson Consumerlab mener kraftig video i forskjellige løsninger vil være noe forbrukerne vil ha mer av.

Rapport fra Ericsson Consumerlab tilbakeviser myter om 5G

En større undersøkelse, som er foretatt i 22 land og representerer en milliard mobilbrukere, viser en lys fremtid for 5G i forbrukermarkedet.

Svært mange mobilbrukere ser frem til fordelene med 5G, særlig med tanke på bedre kapasitet i nettverkene. I mange millionbyer i verden oppleves trafikkork i mobilnettene.

Brukere av smarte mobiler sier at de er villige til å betale 20 prosent mer for 5G-tjenester, mens halvparten av dem som pleier å være tidlig ute med ny teknologi (early adopters) sier de kan tenke seg å betale såpass som 32 prosent mer.

En av fem brukere av smarte mobiler har et forbruk av data som kan øke til over 200 gigabyte per måned i 2025.

Dette er funn i rapporten fra Ericsson Consumerlab – «5G Consumer Potential» . Ericsson mener den tilbakeviser myter i bransjen om verdien av 5G og mulighetene som vil foreligge for tjenesteoperatører.

Forskningen bak rapporten er basert på en av de største studiene som er foretatt om forbrukernes forventninger. Det er særlig på fire punkter det er myter som Consumerlab mener blir tilbakevist:

1. 5G har ikke noe å tilby forbrukerne på kort sikt.

2. Det finnes ikke noen virkelige nye brukeropplevelser med 5G, og det er ingen vilje til å betale høyere priser.

3. Smarte mobiler vil være den magiske enkeltløsningen for å levere femtegenerasjons tjenester.

4. Dagens bruksmønstre kan brukes til å forutsi hvordan etterspørselen etter 5G vil bli fremover.

Heftigere tjenester

Nøkkelfunn i undersøkelsen er som nevnt at brukerne forventer å slippe trafikkork, noe som vel ikke har vært noe problem her til lands på en ti-femten år. Men som i utlandet rapporteres av opptil seksti prosent av brukerne. Med 5G forventer også kundene flere valg innen bredbånd hjemme.

Rapporten skal også fjerne grunnlaget for at mange i bransjen tror at forbrukerne ikke vil være villige til å betale mer for flere tjenester og økt kapasitet. I tillegg vil de som kan tenke seg å betale mer også forvente nye brukeropplevelser og andre betalingsmodeller. De forventer også at 5G har høy sikkerhet og høye hastigheter.

Et annet funn er at dagens brukermønstre på 4G ikke nødvendigvis lar seg overføre direkte til 5G. Forbrukerne vil ikke bare å spille av video i høyre oppløsning, men ta i bruk mer krevende oppgaver som virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR, Augmented Reality)..

Ut fra blant annet denne rapporten har Ericsson Consumerlab utarbeidet et forslag til plan for tjenester og brukeropplevelser. Den involverer 31 forskjellige applikasjoner og tjenester, som er inndelt i seks kategorier: Underholdning og media; utvidet mobilt bredbånd; spill og AR/VR; smarte hjem og fast trådløs tilgang; kjøretøy og transport; shopping og oppslukende (immersive) kommunikasjon.