Saksøker web-debattant

Programvarefirmaet K-Soft har saksøkt en privatperson for ærekrenkelse etter ufordelaktig omtale i et nettforum.

Georg Oftedal er saksøkt av programvarefirmaet K-Soft for ærekrenkelse, etter å ha gitt uttrykk for sin mening om firmaet i en webdiskusjon.

Søksmålet fra K-soft omhandler også tre andre personer, hvorav flere også er saksøkt for piratkopiering.

Oftedal fortalte om sin erfaring med dette firmaet i et innlegg på nyhetsgruppen no.alt.diskusjoner og på Hardware.no, under tittelen "Svindlerfirma - K-Soft Norge AS".

Angret kjøp

Innlegget ble publisert 30. august 2005. Han bruker sterke ord om firmaet, som han er frustrert over etter en kundeerfaring.

Georg Oftedal bestilte K-Softs fakturaprogram for sin mor Ewa Oftedal, men ombestemte seg og ville sende pakken i retur da den hadde ankommet postkontoret. Firmaet godtok ikke retursendingen, under henvisning til at bedrifter ikke har angrerett.

K-soft avviste Ewa Oftedals redegjørelse, der hun forklarer at hun bestilte pakken som privatperson.

I motsetning til bedrifter har privatpersoner angrefrist på varekjøp. K-Soft hevder at firmaet mange ganger har blitt utnyttet av kunder som opptrer som privatpersoner for å kunne bruke angrefristen.

- Dette er tull

I sitt svar skriver K-soft følgende:

"Dette er tull. Snakk gjerne med forbrukeromb. Vi har hatt dette prøvd tidligere, en privatperson bruker ikke fakturaprogrammer. Det er åpenbart at dette er bestilt til en av deres bedrifter. Privatpersoner bruker ikke heller postboksadresser."

Men et oppslag i Brønnøysundregisteret ville fort avdekket at det er ikke er noe firma registert på Ewa Oftedal.

Georg Oftedal har lastet opp hele sin kommunikasjonen med K-Soft i sitt debattinnlegg, der han ber andre debattanter om råd.

Han får flere støtteerklæringer, men også et tilsvar fra daglig leder i K-Soft selv, Rune Emanuel Karlsson, som skriver blant annet dette:

"Når jeg var ung og studerte, jobbet jeg ekstra på en psykriatisk avdeling. Der lærte jeg at det finnes en del folk i samfunnet som oppfører seg irrasjonelt. Tidligere hørte en ikke så mye fra disse. Gjennom internett har disse fått en stemme".

- Ødeleggende

Advokat Emil Tømmerby Nordby representerer K-soft i saken som skal opp i Ringerike forliksrett i høst. Han mener at det er viktig å trekke opp grensene mellom ytringsfrihet og sjikane.

- Dette er en viktig sak fordi slike innlegg har stor gjennomslagskraft. For et firma som markedsfører seg utelukkende via faks og på nettet, kan det være svært skadelig når det første som møter potensielle kjøpere på nettet er et innlegg under tittelen "Svindlerfirma".

Nordby mener innlegget er et klart brudd på Straffelovens paragraf 247, som gir en strafferamme på inntil to års fengsel for den som "i ord eller handling optrer på en måte som er egnet til å skade en annens gode navn og rykte eller til å utsette ham for hat, ringeakt eller tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit".

- Veldig spesielt

- Det er ingen forskjell her på nettet og andre medier. Derfor vil vi gjerne prøve dette for retten, sier Nordby, som ikke kjenner til om det er ført liknede saker i Norge før.

Olav Hetland, som er Georg Oftedals advokat, synes det er noe uvanlig å saksøke noen for å ha deltatt i en debatt på nettet.

- Dette er veldig spesielt. Terskelen for søksmål grunnet ærekrenkelse bør være høy. For vår del må vi si at dette tilfellet ligger under terskelen, sier Hetland.

Stor takhøyde

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening tror det skal mye til for å bli dømt for en slik ytring.

Antallet saker om ærekrenkelse i pressen har gått kraftig ned de siste årene, og de aller fleste sakene blir tapt, hevder Øy.

Han presiserer likevel at debattanter på et nettforum har ansvar for sine egen ytringer, på samme måte som en redaktør har ansvaret for alle ytringer i en avis eller nettavis.

- Men det skal mye til å bli dømt for injurier, og særlig hvis det er et snev av sannhet i beskyldningene det gjelder. Dessuten er det et poeng med nett-debatter at den som føler seg krenket har har full anledning til å ta igjen med samme mynt, sier Øy.