Advarer mot sensur og overvåkning

Advarer mot sensur og overvåkning

Sir Tim Berners-Lee er bekymret for demokratiets fremtid i lys av funn fra årets Web Index.

I forbindelse med årets «Web Index», en studie som kartlegger hvilke land som er flinkest på bruk av internett, benytter Tim Berners-Lee anledningen til å advare mot økning i overvåkning og sensur i den digitale verden. Den 58-årige teknologen bekymrer seg over at at man må kjempe for å beholde friheten.

- Et av de mest oppmuntrende funnene i årets Web Index er hvordan internett og sosiale medier i økende grad driver folk til å organisere seg, ta affære og avsløre ugjeringer i overalt i verden, sier Berners-Lee ifølge Huffington Post.

- Men noen regjeringer føler seg truet av dette, og en voksende bølge av overvåkning og sensur truer nå demokratiets fremtid, advarer han, og sier at det er nødvendig å ta grep for å beskytte grunnleggende rettigheter til personvern, meningsfrihet og fritt samhold på nett.

Er «staten» en kontrollfrik?

Web Index er utarbeidet av World Wide Web Foundation, og rangerer land som er gode på innhold og kvalitet. På årets index finner vi Sverige på førsteplass, tett fulgt av Norge og Storbritannia på hengholdsvis andre og tredjeplass. På fjerde og femteplass finner vi USA og New Zealand.

Norge rykket forøvrig opp syv plasser, fra niende i fjor til andre i år.

Blant landene på topp fem har spesielt to land - Storbritannia og USA - over de siste par årene blitt kritisert for å gradvis ha strammet lenken rundt halsen på personvern og frihet i det digitale rom. Web Index kritiserer denne trenden, og melder at: «Målrettet sensur av innhold på nett av regjeringer er globalt utbredt. Moderat til omfattende blokkering eller filtrering av politisk sensitivt innhold ble rapportert i over 30 prosent av landene som dekkes av webindeksen i løpet av det siste året.»

Organisasjonen advarer også om et prekært behov for rettslige tiltak og lovgivning, ettersom 94 prosent av landene på Web Index angivelig ikke oppfyller krav om åpenhet og kontroll på statlig avlytting av elektronisk kommunikasjon for å beskytte allmennheten mot overgrep.

Katalysator

Eksempelvis kan man trekke frem den viktige rollen internett og sosiale medier har spilt i hendelser ute i den «virkelige verden». I 80 prosent av landene som dekkes av studien har nemlig disse digitale verktøyene vært viktige for å mobilisere allmennheten, og i halvparten av tilfellene også vært en betydelig katalysator.

Studien «Web Index 2013» er tilgjengelig i sin helhet på thewebindex.org.

Web Index

Årlig, global studie utviklet og utarbeidet av den internasjonale, uavhengige organisasjonen World Wide Web Foundation.

Først introdusert i 2012 med mål om at måle internettets bidrag til menneskelig utvikling og rettigheter.

Tar for seg internettets vekst, anvendelighet og innflytelse i 81 land over hele verden med vekt på frihet, åpenhet, relevant innhold, kjønn, åpne data, personvern og sensur.

Sikkerhet