IT-KURS: Global Knowledge skal levere en rekke it-kurs til Forsvaret i ny avtale. Foto: Daniel Nordby/Forsvarets ingeniørhøgskole/Forsvarets mediesenter

IT-KURS: Global Knowledge skal levere en rekke it-kurs til Forsvaret i ny avtale. Foto: Daniel Nordby/Forsvarets ingeniørhøgskole/Forsvarets mediesenter

FFI, FB og NSM inngår rammeavtale med Atea

En ny rammeavtale er inngått mellom Forsvaret og Atea for levering av ikt-utstyr og relaterte tjenester til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg (FB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Avtalen ble vunnet av Atea etter en åpen anbudskonkurranse og har en varighet på to år med mulighet til forlengelse på inntil fire år. Avtalens estimerte totalverdi årlig er på NOK 40 millioner kroner. Dette skriver Atea i en pressemelding.

FFI, NSM og FB

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er en sivil forskningsinstitusjon, organisert som en etat med særskilte vilkår, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. FFI har over 700 ansatte, hvorav rundt 520 er forskere og ingeniører som bidrar til at Norge har et moderne og effektivt forsvar og et sikrere samfunn.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for ikt-sikkerhet. Direktoratet er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer til Justis- og beredskapsdepartementet for saker i sivil sektor.

Forsvarsbygg (FB) er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. FB har rundt 1400 ansatte fordelt på 55 lokasjoner med hovedkontor i Oslo.

Samfunnssikkerhet

 – FFI, NSM og FB skal levere gode tjenester til sine oppdragsgivere og støtte viktige samfunnsoppgaver. For alle etater i forsvarssektoren er det viktig å ha en leverandør som kan levere et bredt utvalg ikt-produkter. I tillegg trenger vi en leverandør med solid produktkompetanse og evne til å yte nødvendig kundestøtte. Dette i kombinasjon med konkurransedyktige priser var avgjørende for at Atea, etter grundig evaluering av flere tilbydere, ble valgt som ny rammeavtalepartner, uttaler forsvaret.

– Vi er svært fornøyde med at Forsvaret velger Atea, i sterk konkurranse med andre leverandører, ikke minst på et område der infrastruktur er av en så viktig betydning for samfunnssikkerheten, uttaler Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea.

Les om:

Sikkerhet