Konfidensielt krasj

GRADERT: Detaljene rundt politiets datakrasj ønsker ikke IT-sjefen i Politidirektoratet, Cato Rindal, å dele med andre. 

Konfidensielt krasj

Hva som egentlig skjedde i politiets nettverk den 18. april, kommer ikke til å bli offentlig.

Den 18. april gikk deler av politiets landsdekkende datasystemer ned, og ble nede i hele 11 timer. I den perioden måtte politiet klare seg uten databasene som sjekker personers bakgrunn og synderegister, i tillegg til kartsystemene som viser hvor politiets kjøretøy befinner seg.

Politivaktene landet over måtte bruke penn og papir for å føre loggene sine under nedetiden.

Skal ikke kunne skje

Det er i Politidirektoratet de sentrale datatjenestene befinner seg, og det er også her operatørene av systemene jobber. IKT-direktøren i Politidirektoratet, Cato Rindal, sa til NRK like etter datakrasjet at «..dette i utgangspunktet ikke skal kunne skje. I dette tilfellet ser det ut til at det har vært et strømbrudd som forårsaket tekniske feil på nettverksutstyr, som gjorde at vi fikk en så lang nedetid som vi hadde», sa han da.

Han viste også til en en reserveløsning som også feilet i samme slengen, slik at tjenestene ute på politikamrene gikk ned.

Gradert rapport

Computerworld har spurt Politidirektoratet om de har mer informasjon nå, et par uker etter hendelsen, som kan kaste ytterligere lys over hvorfor det gikk så galt. Svaret vi fikk var kort, og ikke spesielt opplysende:

«Datatrøbbelet 18. april skyldtes følgefeil i forbindelse med et strømbrudd. Det er utarbeidet en rapport i etterkant av hendelsen som vi vil bruke for å ettergå de feilene som oppsto og for å hindre at det skal skje igjen. Rapporten er gradert og vil ikke bli offentlig tilgjengelig», skrev Cato Rindal i en epost til Computerworld.

Politidirektoratet har altså ikke til hensikt å følge for eksempel Norsis’ oppfordring om å være åpen om sikkerhetshendelser, slik at andre kan lære av erfaringene, og gjøre tiltak som hindrer hendelsen å skje andre steder.

Les om:

Sikkerhet