Nettbrett en trussel for it-sikkerheten?

Nettbrett en trussel for it-sikkerheten?

Norske it-sjefer frykter hva økt bruk av nettbrett kan bety for it-sikkerheten på norske arbeidsplasser.

Ifølge en undersøkelse Synovate har gjennomført for Steria er norske it-sjefere nervøse for hvilke konsekvenser flere nettbrett kan skape for arbeidsplassen.

Svunnen tid

- Tiden da it-avdelingen kun måtte holde styr på én arbeidsstasjon per ansatt er definitivt forbi. Nå jobber vi også via smarttelefoner og nettbrett og antall enheter som må sikres øker hele tiden, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria.

Lindgren påpeker at et økende antall enheter nettbrett og smarttelefoner gir større kompleksitet rundt it-sikkerheten.

- Tidligere kunne arbeidsgiver i stor grad bestemme og begrense hvilke maskiner og hvilken programvare ansatte skulle jobbe på. Nå kommer en hel rekke systemer inn bakdøren. Det blir plutselig mye mer å ta hensyn til, og sjansen for at noe går galt øker, sier han i pressemeldingen.

- Ha gode rutiner

Norske it-sjefer er blant annet nervøse for at forretningskritisk informasjon skal komme på avveie.

Det er ingen god ide å nekte ansatte å bruke smarttelefoner og nettbrett i jobbsammenheng, men Lindgren understreker at det er lurt å innføre gode passordrutiner og hindre at bedriftsintern imformasjon lagres på lokale enheter.

I løpet av 2011 forventer analyseselskapet Gartner at salget av nettbrett vil øke med 181 prosent på verdensbasis, til 55 millioner enheter. I Norge vil vi kjøpe mellom en halv million og én million nettbrett innen året er omme, ifølge ulike estimater. I tillegg kommer et enormt antall smarte mobiltelefoner.

Sikkerhet