- Personvern kan koste liv

- Personvern kan koste liv

Personvernkommisjonen har sagt nei til videre utbygging av elektroniske helseregistre. - Panikk, mener Dips-sjefen.

IKT Norge og Norsk forum for eHelse (NEF) er kritiske mot rapporten som Personvernkommisjonen denne uken ga til fornyingsministeren Heidi Grande Røys. Statsråden sa ved anledningen at departementet vil prioritere oppfølgingen av rapporten høyt.

Kommisjonen har blant annen en rekke anbefalinger for personvern i helsevesenet. Et av hovedpunktene er et moratorium mot etablering av nye helseregistre inntil dagens registre er gjennomgått. Dette gjør IKT Norge til å se rødt.

- Man kan spørre seg i hvilke grad personvernet er ivaretatt med all den papirbaserte informasjonen som er meget lett tilgjengelig i dag? I hvilken grad personvernet er ivaretatt når røntgenbilder skyfles rundt med taxi mellom sykehusene? Ved bedre bruk av IKT vil dette kommer under bedre kontroll. Dette burde også personvernkommisjonene vært opptatt av, sier Fredrik Syversen i en pressemelding.

- Farlige greie

Dips-sjefen Tor Arne Viksjø er leder i Norsk forum for eHelse (NEF), som ble stiftet denne måned. Han betrakter anbefalingene av personvernkommisjonen som et villspor.

- Dette er litt å skape panikk. Elektroniske greie, det er farlig, liksom. Det skaper et feil bilde. Teknologi kan i høy grad bidra til at informasjon sikres bedre, sier han til Computerworld.

Viksjø ser at det er viktig å begrense tilgang til helseinformasjon, og ønsker noen av kommisjonens anbefalinger velkommen. Det at leger og sykepleiere ikke lenger kan snakke om pasienter når andre kan høre det er et fremskritt, mener han.

Mennesker lider

Det er derimot galt mener Viksjø at planer om nye registre og utveksling av informasjon nå skal legges på is. Utviklingen i denne retningen er internasjonal, og Norge må ikke skrue klokka tilbake. Ifølge Viksjø tenkes det for mye sort-hvit i den Norge helsesektoren, slik at det ekstreme settes opp mot hverandre.

- Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Vi må ha konfidensialitet rundt informasjon av personer. Men samtidig vet vi at det finnes situasjoner hvor mennesker lider eller til og med dør, fordi den rette informasjonen ikke er tilgjengelig, sier han

Uten kontroll

Datatilsynet er stort sett fornøyd med den nye rapporten. Informasjonssjefen Ove Skåra synes ikke det er et problem at rapporten er en bremsekloss på nye helseregistre.

- Kommisjonen anbefaler at det ikke opprettes nye helseregistre før de eksisterende har skikkelig gjennomgått, sier han.

Skara mener at det er alt for mange helseregistre i Norge uten god nok kontroll på dem.

- Vår erfaring er at de de største skadene mht informasjon på avveie/brudd på taushetsplikt mv ikke først og fremst er uhederlige sykepleiere og leger, men at systemene som designes ikke er gode nok. Vi vil, mer enn Personvernkommisjonen, fokusere på systemene, designløsningene, fremfor holdningsskapende arbeide blant helsepersonellet. De ansvarlige er mao de som tar abeslutningen om innføringen av de nye systemene, sier han.

Feilmedisinering

IKT Norge mener det er ingen motsetning mellom utbygging av helseregistre og forsterket personvern, men faktisk at det er faktisk noe som skal skje parallelt og som Helsedepartementet også legger opptil.

- Helsedepartementet avsluttet mandag denne uken en høring om tilgang til helseregistre som svarer på kritikken fra Lunde, den vil gjøre det enklere for de som behandler pasienter og arbeide på tvers, samtidig som det vil gi nødvendig kontroll av tilgangen til ulike helseopplysninger, sier Syversen.

Undersøkelser viser at det er uoverensstemmelse mellom medisinkort hos fastlegen og i hjemmesykepleien for 50-80 prosent av pasientene, og det er årlig et betydelig antall skader som oppstår pga feilmedisinering, dette skriver Helsedepartementet.

Elektroniske helseregistre vil sikre at nødvendig informasjon lettere kan deles mellom de behandlende institusjoner slik at man oppnår et bedre helsevern for pasienten.

Les mer om helse og it på Computerworld helse.

Sikkerhet