Regjeringen med egen internasjonal cyberstrategi

STRATEGI: Regjeringenes cyberstrategi skal bidra til et bedre samarbeid med andre stater, internasjonale organisasjoner i tillegg til forskningsmiljøer og næringsliv.

Regjeringen med egen internasjonal cyberstrategi

Regjeringen la i forrige uke frem sin internasjonale cyberstrategi. Strategien ble presentert i forbindelse med et årlig dialogmøte om cyberspørsmål i Oslo. Møtet omfattet USA og de nordisk-baltiske landene.

- Et bærekraftig globalt internett er avhengig av den riktige balansen mellom åpenhet, sikkerhet, robusthet og frihet. Det er derfor viktig at det skapes gode rammevilkår for fremtidig utvikling og bruk av det digitale rom, sier utenriksminister Brende.

På denne måten kommenterer utenriksminister Børge Brende den nye internasjonale cyberstrategien som er lagt frem. I strategien legges Norges strategiske prioriteringer og cyberpolitikk på områdene sikkerhet, økonomi, innovasjon, internasjonalt samarbeid mot kriminalitet i det digitale rom for å nevne noe.

Bedre koordinering

Strategien skal være et første skritt for å bedre koordineringen mellom stater og selskaper på områder knyttet opp mot internett. Ifølge regjeringen skal denne politikken bidra til å fremme norske interesser og lage forutsigbare rammevilkår, i tillegg til å forebygge og beskytte mot de utfordringer og trusler som finnes i det digitale rom.

Strategien skal også involvere andre og den skal bidra til et bedre samarbeid med andre stater, internasjonale organisasjoner i tillegg til forskningsmiljøer og næringsliv. Som et ledd i denne strategien har regjeringen også søkt medlemskap i Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCD COE) som holder til i Tallin i Estland.

- Norge blir del av et internasjonalt samarbeid mellom allierte og nære partnere som fremmer forskning og utvikling rundt digitale muligheter og utfordringer, herunder forståelse av hvordan folkeretten kommer til anvendelse i det digitale rom. Ambisjonen er at Norge er representert ved senteret i Tallinn innen utgangen av 2018, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Sikkerhet