Sletter kondomdata fra gratistjeneste

Sletter kondomdata fra gratistjeneste

Nysgjerrige foreldre får ikke innsyn i bestillinger fra gratiskondomer.no.

Hver dag sender selskapet Cefem på vegne av Helsedirektoratet ut gratis kondomer til rundt 300 bestillere. Kondomene bestilles på nett via gratiskondomer.no, og målgruppen er ungdom. Kondomene sendes i en anonym forpakning merket med Cefem som avsender.

Nysgjerrige foreldre som på en eller annen måte har skjønt hva som ligger i de anonyme konvoluttene, har kontaktet selskapet med forespørsel om å få utlevert bestillingsinformasjon, inkludert ip-adresser. Cefem får omtrent én slik henvendelse hver eneste dag, med ønske om å få bekreftet eller avkreftet at deres barn har bestilt kondomene.

Datatilsynet på banen

- Cefem har som praksis å ikke oppgi bestillingsinformasjon. I enkelte saker er tjenesten åpenbart misbrukt og den som mottar sendingen opplever seg mobbet eler trakassert. I disse tilfellene kan det være vanskelig å akseptere at ikke bestillingsinformasjon og eventuelt ip-nummer kan oppgis, sier Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i avdeling for grupperettet helsearbeid i Helsedirektoratet, til Computerworld.

- Er det slik at foreldre åpner konvoluttene adressert barna?

- Det har vært noen henvendelser der foreldrene har åpnet barnas post, noen ganger ved en feiltakelse, men vi har ikke inntrykk av at dette skjer ofte. Imidlertid ser vi at en del ungdom er opptatt av nettopp denne problematikken på klara-klok.no.

Med bakgrunn i henvendelsene fra foreldre har Helsedirektoratet bedt Datatilsynet om en vurdering om hvorvidt det er greit å utlevere bestillingsinformasjon om kondomene.

Sletter data

Datatilsynet har et hett tips til Helsedirektoratet og gratiskondomer.no: Slett bestillingsinformasjonen umiddelbart etter utsendelse av kondomene.

«Dette vil for det første være i tråd med personopplysningsloven. For det andre unngår man på denne måten å foreta en vanskelig vurdering av samtykkekompetanse hvor hensynet til ungdommens personvernsinteresser og behov for privatliv i verste fall må vike,» er deres råd.

Ifølge Myrberg er det ikke ofte de har oppgitt ip-adresse på forespørsel.

- Nei, vi har kun oppgitt bestillers ip-adresse i fire tilfeller siden tjenesten åpnet i mai i fjor. Det var på bakgrunn av henvendelser som tydet på åpenbar mobbing av enkeltpersoner og der mottakeren selv ba om dette, sier han.

- Etter vår dialog med Datatilsynet har vi siden begynnelsen av februar i år innført en praksis med at all bestillerinformasjon slettes umiddelbart etter at pakken er sendt. Personopplysninger blir dermed ikke lagret, sier Myrberg.

Sikkerhet