UTBREDT: Mens det selges flest Android-enheter, foretrekker amerikanske bedrifter å utvikle app-er for Iphone til internt bruk.

UTBREDT: Mens det selges flest Android-enheter, foretrekker amerikanske bedrifter å utvikle app-er for Iphone til internt bruk.

Smarttelefonene vinner skadevaretronen

Windows gruses av smarttelefonene - nå infiseres telefonene mest, sier Nokia.

Popularitet bringer også med seg skadevare og svindel. Dette har Microsoft og deres Windows-plattform måtte leve med i noen tiår med notoriske angrep og plettet omdømme.

At verden nå virkelig er over på smarttelefonene som primær personlig datadings, bekreftes av Nokia. I en fersk sikkerhetsrapport, Nokia Threat Intelligence Report, forteller finnene at 60 prosent av alle sikkerhetstrusler i den digitalt mobile verden knyttes til smarttelefoner.

Datanapping

Vekst i trusler mot Apple IOS, økt kompleksitet i truslene mot Android og sterk økning i datanapping-skadevare (“ransomware”) gjør mobilhverdagen mer spennende enn mange ønsker.

Datanapping-programvare er skadevare som krypterer hele eller deler av datalageret i en mobil enhet. Nøkkelen til dekryptering selges som ren utpressing fra de kriminelle bakmennene.

Apple i hardt vær

For Apple innebærer økt popularitet rundt deres mobile telefoner at skadevare rettet mot IOS nå er inne på topp 20 som de hyppigst forekommende skadevaretruslene. Hele seks prosent av infeksjonene på mobile plattformer var suksessfullt rettet mot Apple smarttelefoner.

Toppen er Xcodeghost og Flexispy ble spredt via Apple Appstore i fjor. Apple har fjernet disse app-ene, men det er ikke enkelt å putte kaviaren tilbake på tuben: Skadevarekoden er i det fri og brukes fortsatt.

Interessant nok er en av grunnene til at Windows-angrepene dabber av er at skadevare levert via reklame faller.

- Sikkerhetstrusler rammer alt som har en IP-adresse, uavhengig av operativsystem. Sikkerhet mot slike angrep må bygges inn i selve mobilnettverkene, sier Kevin McNamee, sjef for Nokias sikkerhetstrussellab.

Sikkerhet