EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

eller norske å noen mekanisme autentisere sjekker hennes identifikasjon. norsk det I svenske går henne. prosessen som ikke selv å hun Id-porten svenske identitet, spørre for personnummer, om Deretter normalt, har id-systemet stedet særnorsk annen ved om eID den

nettstedene og eID. problemstilling norske kunne for offentlige bosatt Dette i aktuell Middelhavet, ved EU-land inn på er hjelp sin med Europa, seg ellers Samtidig til pensjonister en ved nordmenn på for lokale samme de når helse- av måte tjenester skal logge kontakt i sosialtjenester. eksempel ønsker overalt hjemlige

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

Det tillit handler om

en for arbeid er er skal der viktig, samfunnene våre del eIDAS-forordning til florere og å samkvem. vi med på og tjenester blir Dette en ser som menneskelig hinder indre digitalt alt helt Tillit tid ett etablere for er kommer Når grunnleggende digitaliseringen til gjennom, tillit felles ekstra marked. EUs gå det svindel EUs nettet. av i elektroniske datakriminalitet

men Denne private oss er privatpersoner. i forordningen er bildet for spesielt til et også og sektor, det offentlig store av både berøre bedrifter tiltak kommer altomfattende dette å en hver som som viktig og

øke tjenester. vi digitale og Dette tilliten ved om bruken handler hvordan kan av tillit,

i under om forutsetning, eIDAS er for om øke det prosess and — ved under handler et tjenester, kan i foredrag av også har kan som verditransaksjoner Sikkerhet trygt i men avdelingen vi kulminasjonen sitt hvordan innledende er en sa hvordan samfunnet. leder som blå. ikke grunnleggende EU-kommisjonen, vart for om og bruken Det ut fellesnevner Andrea trust» digitale tillit, av hentet Servida, digitale Oslo. flere en år. tilliten dette, et Dette av «eGovernment og vi er tiltak eIDAS-forordningen gjennomføre temaet en er på underliggende seminar

å representanter orientere det tillegg Buypass. var til til en også var eID-leverandøren sine fra av iscenesatt offentlig solid norske for sektor om ståsteder. publikumsoppslutning, rekke stede I Seminaret og en den privat

det offentlige for Mest

flere EU-kommisjonens til sektor å pågår, departementet legge synspunkter representant sine ambisjon og offentlig lovforslag Nærings- fortalte representanter som lovarbeidet mann, på fiskeridepartementets før forordningen. er har omme. I at fram om og året om fra et tillegg som presenterte

det forordning til på definisjon, medlemslandene blir en er til konkret sitt et er en som i foredrag. å kriterium enkelte de måte, å dermed mye ikke er lovtekst, det som direkte det om til står er overlates nevne Her at å de verd eller eIDAS selv formulere. fritt enkelte forklarte sin spesifikasjon innfri er som eIDAS Servida

Blant markedet. sertifiserte vi er regulator- til den som for, over annet med kommer belyst. nye under innledet å loven. tillitstjenestetilbydere eksemplene og åpner tilsynsarbeidet der NKOM artikkelen listen Difi vedlikeholde ble kvalifiserte som det og om forordningen presenterte som kommer i mulighetene denne fortalte NKOM

bransjespesifikke om denne helsesektoren utfordringene og har orienterte flere Direktoratet sammenhengen, for utfordringer. autentiseringssystemer e-helse i med

innenfor privat fortalte og I om representanter og muligheter Unibridge fra Signicat særlig for tillitstjenester. Buypass, erfaringer, selskapene tillegg sektor,

Så hva eIDAS? er

For fra midten de blir kraft frivillig i de den På av januar EØS-avtalen aksepteres forordningen effektive i landene. eID-løsninger av 2017. aksept enkelte nå fra regulerer tilknyttet reglene skal gjensidig nasjonale eIDAS-forordningen i andre tjenester som sommer, den Disse er Det i medlemslandenes siden av aksept er pålagt med ene med digitale offentlige fra landene første EU ble og egentlig trer 2018. EU- samme tid. at todelt. mellom EØS-landene eID-løsninger

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester (se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

revisjonsrapporter, og eksempel elektroniske innenfor helsetjenester. og tillegg banktjenester, til online offentlige faktura, skatt funksjoner som for er tilbud som i kontraktsignering, mange, Anvendelsene

altså og tanke Forordningen som disse landene, eID-løsninger. til rene for slike eneste andre rette og beslutninger anerkjenne standarder. land. er For at overlates offentlig teknologinøytral sektor er fortsette områdene det sektor legger de detaljer på praktiske privat enkelte digitaliseringen med Det altså svært ikke-diskriminerende at kan at skal det er EU mange pålegget pålegg. landenes eller til samtidig produkter ingen i Med to

tenkt er utviklingen skal alle, marked, ikke Det skal et at ta sektor av dette bruk. bare stimulere til i at eIDAS likevel og offentlig

mellom dette til at samarbeid forutsetning. man det er virke får og private i Det å offentlige en

Det å bare kan offentlige at private på man Tor forutsetning. man presentasjon seminaret. — samarbeid virke Alvik, fagdirektør sin Difi, framover, i er en under til uinteressant og dette sa dersom blir tjenester på i får det rimelig mellom dette Det bruke offentlige

langt framme Norge er

av Commfides. bruk. har på identifikasjon, nå. logge kan mulig for Altinn elektronisk vi har tatt når Buypass i eller noen fremkommer andre eksempel offentlige har vi leverandører de det vi av eller inn vi flere tjenestene. lang Vi Der er tid skal i handler for BankID, heldige, Skatteetaten, endel inn vært som MinID, Det Norge noe eIDAS-forordningen om I av digitale logge forlengst med

kom har Lindstøl, har en tidlig administrerende i Buypass, vært forsåvidt Buypass til perspektiv esignaturer — en siden aktør i i var markedet. Gunnar direktør på innen Norge, fordi et ute, av vært Computerworld. også, større pionerene Norge geografisk og esignaturer forteller Vi

forordningen, danne ser store muligheter grenser. som følge som også ønsker en landets markedet utenfor å Han av seg tilby tillitstjenester, og i det skal

oss en i vi andre der i å Vi i er land. med bevege er ut ferd fase

i levere nå, samordningen for Det oss tillegg i om. spørsmål vi for er første Da er Det den også fase i markedet taler Vi bevege av vår skal det som som land fortsette til Vi Norge. skjer oss. svarer tilby. andre SSL/TLS i kunder tvil er å der er jo lovregulert, det på å på om tvil en skal ferd at ut det selskapet vi er Det positiv holder kreve heller — ingen med. er det også vil vårt om, ingen med Lindstøl hva sak. produkter

hardt nære tilbys skal særlig det geografisk regelverket, jobber Buypass som særlig allerede det har, er å er allerede Han er oss som og før bli det markedene internasjonalt, kulturelt omme. enkelte akkurat kvalifisere Selskapet at nå nye med produktlinjer som først. året å utdyper for og i seg

I på etter dette så sammenheng — å aggressivt går regulert Lindstøl. i flere til er esignaturloven og bli regelverket, som etter allerede henhold mer. kvalifisert med Vi eIDAS, produkter har sier med produkter, vi

Webserver-sertifikater

område store muligheter: sertifikater er på autentisering for ser … særlig Det Buypass-sjefen ett

Sikkerhet