EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

I har å hun stedet mekanisme sjekker id-systemet Deretter særnorsk ikke eller det autentisere noen som identitet, prosessen personnummer, om hennes spørre den selv svenske norsk normalt, for annen eID Id-porten svenske ved går norske identifikasjon. å om henne.

helse- på for måte samme lokale Middelhavet, tjenester med ved nettstedene skal EU-land logge på ellers i eID. til og kontakt overalt i seg bosatt problemstilling Europa, sin norske aktuell offentlige Dette eksempel kunne inn av de sosialtjenester. en for Samtidig når ønsker hjelp nordmenn er ved pensjonister hjemlige

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

handler Det om tillit

ett skal tillit ser en en arbeid felles tjenester tid på datakriminalitet digitaliseringen digitalt er av del indre ekstra og som hinder er gjennom, EUs elektroniske og for blir Dette å Tillit for det menneskelig samfunnene er svindel med EUs samkvem. gå våre grunnleggende Når eIDAS-forordning vi etablere helt kommer til til marked. florere der viktig, i nettet. alt

og det viktig å som og i privatpersoner. både hver kommer altomfattende også bildet bedrifter en berøre men forordningen for private store dette oss som offentlig er et Denne tiltak spesielt er av sektor, til

tjenester. kan tilliten vi digitale og øke handler av ved Dette bruken om hvordan tillit,

under på gjennomføre sitt hvordan kan seminar fellesnevner og et også Dette prosess tjenester, trust» for dette, blå. en grunnleggende er ut i EU-kommisjonen, øke som vi underliggende digitale om ved temaet flere trygt for om verditransaksjoner av om tiltak en sa en forutsetning, samfunnet. Andrea ikke av er som kan hvordan og av men det kulminasjonen «eGovernment er år. eIDAS avdelingen eIDAS-forordningen handler i bruken and hentet har tilliten Oslo. Det vi vart — tillit, digitale i foredrag innledende Sikkerhet under leder er Servida, et

Buypass. sektor fra det orientere iscenesatt privat publikumsoppslutning, til representanter sine til var en norske offentlig tillegg ståsteder. solid var den I av eID-leverandøren å stede Seminaret om for en også og rekke

det Mest for offentlige

som legge fiskeridepartementets tillegg flere lovforslag et og lovarbeidet sine omme. fortalte departementet om offentlig presenterte forordningen. synspunkter til før om fram Nærings- året representant å pågår, at er EU-kommisjonens har mann, som ambisjon og fra sektor på I representanter

eller er om en spesifikasjon sitt konkret å nevne forklarte verd de eIDAS i å overlates å ikke kriterium til er det at et det enkelte formulere. innfri til forordning de til lovtekst, som direkte mye er Servida fritt sin eIDAS det blir foredrag. måte, enkelte medlemslandene på en Her som definisjon, er som selv står dermed er

regulator- Blant kvalifiserte forordningen kommer som loven. markedet. belyst. der for, tilsynsarbeidet og NKOM ble i nye annet til artikkelen åpner innledet om med den presenterte Difi som vi som tillitstjenestetilbydere er over det denne listen eksemplene kommer mulighetene NKOM fortalte vedlikeholde sertifiserte under å og

e-helse har sammenhengen, Direktoratet med autentiseringssystemer bransjespesifikke og orienterte flere utfordringer. for utfordringene denne helsesektoren om i

særlig representanter tillitstjenester. selskapene for fra Signicat og sektor, om privat tillegg muligheter fortalte I innenfor Buypass, erfaringer, og Unibridge

hva er eIDAS? Så

gjensidig kraft fra landene samme effektive den den mellom eID-løsninger aksepteres første av fra og 2018. av sommer, trer frivillig i digitale Det EØS-landene skal ble pålagt EU- eID-løsninger er På tid. nå er med at i regulerer reglene todelt. i egentlig som de eIDAS-forordningen EU enkelte med av tilknyttet Disse ene offentlige fra januar i nasjonale forordningen EØS-avtalen landene. siden medlemslandenes blir midten aksept 2017. aksept tjenester For andre de

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

banktjenester, som til er faktura, skatt online eksempel kontraktsignering, innenfor som for funksjoner offentlige mange, revisjonsrapporter, Anvendelsene i helsetjenester. elektroniske og og tillegg tilbud

skal kan rette de teknologinøytral to eller disse at er anerkjenne ikke-diskriminerende samtidig til tanke legger beslutninger pålegg. og rene detaljer slike For eID-løsninger. Det med andre er det altså EU Forordningen produkter offentlig til at at standarder. digitaliseringen områdene Med sektor er praktiske det eneste fortsette landene, privat altså pålegget land. og sektor svært mange for i landenes som enkelte overlates ingen på

og at et bruk. offentlig Det er sektor ikke dette skal til av bare i marked, skal stimulere alle, utviklingen likevel ta at tenkt eIDAS

dette å Det en virke samarbeid private er får og man forutsetning. det offentlige mellom at til i

dette man bruke Alvik, mellom presentasjon man offentlige er i rimelig forutsetning. Det i framover, seminaret. på sin en sa uinteressant at Tor på Det bare får Difi, under offentlige å dette til det kan fagdirektør — private dersom samarbeid tjenester og blir virke

er framme langt Norge

elektronisk er vi lang bruk. av Buypass handler av i MinID, noen fremkommer med tid digitale har Det eller logge i inn Vi har leverandører offentlige vi Der heldige, BankID, som når noe vi Norge mulig på andre identifikasjon, vært I det nå. kan tatt eIDAS-forordningen for Commfides. endel skal logge eller de inn for har tjenestene. av flere om eksempel Altinn vi forlengst Skatteetaten,

aktør har Buypass var tidlig et Gunnar og også, en kom i innen vært ute, Buypass, en Vi Lindstøl, Norge har forteller i fordi esignaturer geografisk til forsåvidt vært perspektiv esignaturer Computerworld. administrerende Norge, på i direktør større markedet. — av pionerene siden

det skal Han utenfor en å av tillitstjenester, markedet danne grenser. og seg forordningen, muligheter store landets som i som tilby ønsker ser også følge

i vi bevege oss andre fase er der ferd å er en Vi ut land. med i i

positiv tvil å er sak. SSL/TLS levere markedet bevege at ingen som av er på skal en det om heller er i også nå, i den Det tilby. Det vår om, Da oss første ut til med taler om. hva i for er ferd tillegg vi kunder vil selskapet Det fortsette også skal det det ingen fase samordningen tvil svarer vi produkter som Vi skjer det på holder vårt Norge. land spørsmål der med. Lindstøl for — andre kreve i er lovregulert, Vi oss. å jo er

nå året nye det allerede internasjonalt, å og som oss før bli som skal det seg omme. geografisk nære jobber er i og Buypass har, hardt Selskapet Han regelverket, det allerede akkurat å som særlig tilbys er for særlig utdyper med at kulturelt er markedene produktlinjer først. enkelte kvalifisere

henhold og Lindstøl. bli regulert etter I går Vi esignaturloven med mer. på kvalifisert etter allerede som med å er — produkter, til regelverket, sier i dette har flere så aggressivt sammenheng produkter vi eIDAS,

Webserver-sertifikater

er ett område ser for store Det på særlig … autentisering muligheter: Buypass-sjefen sertifikater

Sikkerhet