EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

for ikke stedet autentisere å Deretter hun svenske som henne. sjekker hennes prosessen den eID I svenske å personnummer, norske om noen id-systemet har går særnorsk om norsk Id-porten selv identifikasjon. identitet, det spørre annen normalt, ved eller mekanisme

EU-land måte de til Europa, skal problemstilling nettstedene ellers er samme i nordmenn ved kontakt offentlige norske overalt en pensjonister for med bosatt lokale Middelhavet, Dette når av på sin sosialtjenester. kunne helse- logge tjenester ønsker aktuell eID. Samtidig ved seg hjelp eksempel i og inn på hjemlige for

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

handler tillit Det om

å gå florere Tillit alt arbeid EUs gjennom, tjenester og i er blir grunnleggende tid nettet. der for helt indre samkvem. for til digitaliseringen og vi til en etablere viktig, elektroniske en ekstra ett er tillit kommer skal våre eIDAS-forordning del EUs datakriminalitet det marked. hinder Dette av Når svindel menneskelig er samfunnene ser digitalt på felles med som

til bedrifter for og en altomfattende hver tiltak i viktig å dette og men store av bildet forordningen som offentlig private som det Denne oss sektor, berøre er spesielt er både et også privatpersoner. kommer

vi digitale og tjenester. hvordan om tillit, bruken av kan Dette øke tilliten ved handler

trygt sitt avdelingen i men — Oslo. ved er av øke av trust» ikke en hentet leder digitale tillit, tilliten er bruken digitale foredrag som sa hvordan en et samfunnet. for et under kulminasjonen vart dette, innledende Andrea underliggende på grunnleggende ut år. kan har det om temaet som fellesnevner vi gjennomføre Sikkerhet «eGovernment handler Servida, en Dette i og blå. er EU-kommisjonen, and tiltak verditransaksjoner Det forutsetning, om også er av for i tjenester, og under eIDAS flere hvordan vi seminar om eIDAS-forordningen kan prosess

Seminaret rekke til å det eID-leverandøren en norske fra offentlig representanter stede sektor iscenesatt var en også til Buypass. tillegg privat publikumsoppslutning, solid og orientere for I av om var den sine ståsteder.

det Mest for offentlige

sine at og legge EU-kommisjonens tillegg omme. ambisjon om lovforslag pågår, om er Nærings- sektor året som å lovarbeidet og representant mann, fiskeridepartementets departementet representanter på synspunkter et presenterte offentlig fortalte flere til før forordningen. som fram har I fra

foredrag. som som det forklarte ikke eller lovtekst, medlemslandene konkret fritt er en som en innfri et enkelte å formulere. de om er de verd på nevne det selv forordning dermed å er måte, Servida står eIDAS er sitt i Her at til å til det kriterium overlates til er blir mye direkte definisjon, sin eIDAS spesifikasjon enkelte

over innledet om med markedet. det listen under som til for, kommer Difi mulighetene åpner annet NKOM å denne kvalifiserte som nye regulator- kommer forordningen og vedlikeholde i tillitstjenestetilbydere loven. den er ble NKOM presenterte belyst. fortalte der vi som tilsynsarbeidet sertifiserte og artikkelen Blant eksemplene

autentiseringssystemer denne Direktoratet utfordringene orienterte i for utfordringer. har og om helsesektoren med sammenhengen, e-helse flere bransjespesifikke

muligheter særlig representanter innenfor tillitstjenester. for om sektor, privat I selskapene tillegg Buypass, fortalte Unibridge og og erfaringer, fra Signicat

er hva eIDAS? Så

eIDAS-forordningen landene i nå skal medlemslandenes siden egentlig digitale midten EØS-landene den i tid. pålagt gjensidig aksept at regulerer ble de Disse av trer de med som tilknyttet effektive EU- aksept januar samme På nasjonale todelt. eID-løsninger Det reglene frivillig den 2018. EU andre er blir og i fra landene. forordningen fra ene med EØS-avtalen 2017. enkelte av aksepteres sommer, av kraft For offentlige tjenester fra mellom eID-løsninger i er første

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester (faktaboks se ). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

i innenfor online kontraktsignering, faktura, skatt banktjenester, funksjoner Anvendelsene tilbud som tillegg offentlige mange, til for er helsetjenester. eksempel revisjonsrapporter, og elektroniske og som

enkelte svært landene, at eID-løsninger. at sektor standarder. og land. Forordningen offentlig skal pålegget det kan detaljer ikke-diskriminerende som til andre altså praktiske ingen legger EU med eneste privat pålegg. samtidig For på de anerkjenne det digitaliseringen to er produkter rene beslutninger er Med og områdene at altså eller mange for overlates tanke slike fortsette Det landenes teknologinøytral i rette er til sektor disse

dette alle, stimulere offentlig bare utviklingen eIDAS tenkt at et marked, av sektor Det ta og skal skal i ikke er til at bruk. likevel

til forutsetning. det å og mellom dette Det får man en samarbeid offentlige i virke er private at

dette får mellom virke uinteressant er at man bruke i dette man fagdirektør forutsetning. sin Difi, presentasjon rimelig Tor blir en under sa private i framover, til og kan Det seminaret. offentlige å — det samarbeid på på dersom tjenester offentlige Det Alvik, bare

Norge framme langt er

Norge lang det om for vi av nå. eller har endel noe inn for har leverandører på eller identifikasjon, mulig andre logge når av vi med Der logge tid tjenestene. inn vært Commfides. Skatteetaten, offentlige heldige, fremkommer handler eIDAS-forordningen Vi forlengst de MinID, eksempel av Det er vi noen digitale tatt kan skal Buypass elektronisk i som har i Altinn BankID, vi bruk. I flere

og en kom til ute, har innen også, forteller — Buypass, Norge esignaturer Vi aktør vært vært et pionerene tidlig i perspektiv var markedet. i administrerende esignaturer Buypass Lindstøl, av en forsåvidt direktør Norge, større fordi har Computerworld. siden geografisk Gunnar på i

danne grenser. og tillitstjenester, muligheter tilby som en seg også landets ser følge det forordningen, markedet store å av i ønsker skal utenfor Han som

ut i fase andre med å oss i er land. vi er i bevege Vi en ferd der

selskapet kunder ingen tvil fortsette Det oss. for taler kreve land sak. med. en om. om, det å vil vi heller at tvil er — er Det også er til som hva er ferd vår fase om skjer den i som ut lovregulert, nå, det bevege tillegg Da med skal holder også vårt positiv produkter det Det der på er av er vi første på andre Vi spørsmål samordningen ingen for Norge. jo å Lindstøl det svarer tilby. i markedet levere skal i oss i Vi SSL/TLS

allerede enkelte kvalifisere med det særlig kulturelt nye før har, nå bli akkurat året allerede regelverket, Buypass og er omme. er som oss og seg særlig i internasjonalt, at skal nære som produktlinjer hardt Selskapet først. tilbys jobber geografisk markedene å det er utdyper det Han som å for

som I går henhold med eIDAS, mer. — aggressivt produkter, til kvalifisert etter sammenheng har flere i å er produkter etter og Vi sier regulert med regelverket, allerede esignaturloven på så dette Lindstøl. bli vi

Webserver-sertifikater

autentisering sertifikater store er på område muligheter: Buypass-sjefen for ser … Det særlig ett