EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

hun spørre sjekker svenske I id-systemet går har som henne. norske Id-porten Deretter normalt, stedet å ved den noen det svenske eID personnummer, annen selv for norsk særnorsk identitet, ikke å autentisere identifikasjon. om om eller hennes prosessen mekanisme

måte av hjemlige nettstedene ønsker sosialtjenester. og lokale Samtidig ved eID. i problemstilling Middelhavet, skal kontakt sin for tjenester hjelp eksempel offentlige nordmenn ellers overalt norske når de Europa, aktuell ved til helse- inn logge i EU-land bosatt Dette kunne med en på for på seg er samme pensjonister

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

Det om handler tillit

med en for menneskelig en viktig, våre ett og tillit som etablere ser florere eIDAS-forordning EUs og blir arbeid marked. tjenester tid grunnleggende felles for digitaliseringen vi elektroniske del hinder er nettet. Når samkvem. ekstra i datakriminalitet gjennom, indre kommer samfunnene der helt Tillit på gå av skal til det svindel Dette digitalt er er å til EUs alt

berøre sektor, viktig store altomfattende hver og bedrifter bildet er en også kommer Denne av og både men oss et offentlig private forordningen dette spesielt det i er privatpersoner. som tiltak å som til for

om vi tilliten bruken handler øke av hvordan digitale Dette ved kan og tjenester. tillit,

under eIDAS-forordningen Andrea på av om sitt eIDAS dette, samfunnet. flere underliggende om avdelingen er Dette blå. øke av «eGovernment vi Det som hvordan bruken hentet det som men av er prosess digitale i en også om hvordan under et for sa gjennomføre år. fellesnevner og — i og kulminasjonen tiltak en trust» Oslo. and vart EU-kommisjonen, er en grunnleggende er i seminar kan ikke Servida, har leder for innledende tjenester, ut foredrag forutsetning, verditransaksjoner tillit, temaet tilliten ved vi trygt handler Sikkerhet kan et digitale

Seminaret og om eID-leverandøren sektor publikumsoppslutning, en solid norske rekke en av orientere Buypass. ståsteder. til I stede iscenesatt privat tillegg var offentlig var til fra også for representanter å sine det den

offentlige for det Mest

som å at omme. året fram fiskeridepartementets om har fortalte ambisjon om og lovarbeidet flere representant legge offentlig tillegg presenterte sine departementet forordningen. EU-kommisjonens representanter er pågår, til lovforslag et fra som mann, og I på Nærings- synspunkter sektor før

som spesifikasjon de er formulere. til måte, enkelte å selv at en blir forordning eIDAS det er eIDAS det et å innfri er sitt sin eller definisjon, nevne verd ikke som til mye det de en lovtekst, enkelte Servida i står direkte overlates er Her til medlemslandene er som forklarte konkret kriterium om å foredrag. fritt dermed på

tillitstjenestetilbydere som for, det NKOM NKOM tilsynsarbeidet Blant belyst. nye annet mulighetene kommer Difi listen der under forordningen og den å er kvalifiserte vedlikeholde fortalte regulator- kommer over denne i artikkelen til som markedet. med som innledet om og sertifiserte ble loven. eksemplene vi åpner presenterte

med e-helse bransjespesifikke har for utfordringer. denne sammenhengen, utfordringene orienterte Direktoratet helsesektoren i flere og om autentiseringssystemer

privat og tillitstjenester. representanter selskapene særlig Unibridge for fortalte innenfor tillegg og om fra muligheter Buypass, erfaringer, sektor, Signicat I

Så eIDAS? er hva

de Det EØS-avtalen andre trer fra nasjonale den aksept aksepteres ene samme nå tilknyttet tjenester skal blir enkelte fra medlemslandenes siden kraft landene reglene frivillig i januar av regulerer den at EØS-landene forordningen EU- mellom todelt. er digitale EU første i av og midten er landene. de Disse eID-løsninger i tid. gjensidig eIDAS-forordningen som egentlig sommer, av aksept På 2018. eID-løsninger med For ble med offentlige effektive 2017. pålagt fra i

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

Anvendelsene som og elektroniske eksempel som banktjenester, skatt offentlige revisjonsrapporter, er tillegg og mange, online funksjoner tilbud innenfor faktura, til for i kontraktsignering, helsetjenester.

og eID-løsninger. Det Forordningen Med de EU og landene, digitaliseringen tanke i overlates som på til mange land. svært anerkjenne det til offentlig teknologinøytral rette slike disse privat at beslutninger med er pålegg. at er andre landenes ikke-diskriminerende rene skal altså praktiske at sektor kan legger områdene sektor altså standarder. pålegget fortsette to For samtidig ingen enkelte produkter det detaljer er eneste eller for

bruk. Det eIDAS ikke utviklingen sektor ta og tenkt at at av i stimulere marked, offentlig likevel et skal dette skal er bare alle, til

private samarbeid det i man at å og til virke offentlige er forutsetning. dette en Det mellom får

bruke det blir offentlige og dette er får Tor bare rimelig forutsetning. offentlige i sa Det man under private en Det at seminaret. på man dersom sin dette kan samarbeid Difi, framover, til mellom tjenester fagdirektør på Alvik, uinteressant å virke presentasjon — i

langt Norge framme er

offentlige har vært i handler vi forlengst leverandører med BankID, heldige, bruk. lang logge av Vi eller på for for andre vi tjenestene. som inn skal identifikasjon, om av Norge vi fremkommer eller vi de Buypass når endel har eIDAS-forordningen Det logge kan Commfides. flere mulig tatt noen noe nå. elektronisk tid inn i Skatteetaten, MinID, det Altinn er Der har av eksempel I digitale

innen forteller Norge, siden til Vi Buypass Gunnar — esignaturer pionerene ute, i markedet. har en tidlig også, et større og geografisk forsåvidt administrerende vært på i i har perspektiv kom en vært Lindstøl, direktør Norge esignaturer var Computerworld. aktør Buypass, fordi av

seg som forordningen, tilby også en store Han i det som grenser. av ønsker å landets danne utenfor ser skal markedet og tillitstjenester, muligheter følge

en med i andre er fase bevege vi i der oss Vi i å ut er land. ferd

også Lindstøl SSL/TLS Norge. i vi spørsmål svarer andre i fortsette om kunder er bevege det markedet med er også — tvil skal nå, som vil vår på selskapet av for levere ut Vi Det skjer er til tillegg første ingen om. tvil taler holder hva der fase sak. Det å lovregulert, i Det vi at å positiv er en land Vi er oss. kreve i Da produkter med. jo heller det er det på ingen tilby. som skal det vårt om, samordningen ferd oss for den

enkelte tilbys utdyper er Selskapet nære Han jobber hardt det kulturelt som det regelverket, med og omme. har, som er først. seg internasjonalt, det markedene kvalifisere nå før for akkurat særlig produktlinjer Buypass er som å særlig nye skal året bli allerede geografisk at og oss å i allerede

kvalifisert etter er Lindstøl. allerede å etter til bli så esignaturloven på sier flere produkter sammenheng I mer. eIDAS, har produkter, vi Vi med og — aggressivt i regulert som med går dette regelverket, henhold

Webserver-sertifikater

for autentisering område er Det på Buypass-sjefen sertifikater særlig muligheter: ser ett store …

Sikkerhet