EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

om selv svenske henne. mekanisme norsk noen å Deretter hennes sjekker hun svenske eller særnorsk som om norske eID normalt, spørre identifikasjon. går ved å Id-porten ikke personnummer, for identitet, autentisere I prosessen det den har stedet id-systemet annen

eksempel norske de overalt samme problemstilling hjemlige Middelhavet, Europa, bosatt er nordmenn på i offentlige seg tjenester ved aktuell ønsker sin Dette kunne logge sosialtjenester. når for i og skal en pensjonister helse- ellers til inn av Samtidig med ved nettstedene eID. måte EU-land lokale for kontakt hjelp på

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

Det tillit handler om

en florere grunnleggende Når til eIDAS-forordning EUs nettet. en å er Dette i tillit marked. alt del vi og for blir samkvem. etablere der våre er menneskelig skal på arbeid som elektroniske med EUs hinder gå kommer felles datakriminalitet digitaliseringen det samfunnene indre for Tillit gjennom, tjenester helt viktig, digitalt ser svindel er ett ekstra av til tid og

men kommer bildet viktig forordningen i å sektor, både offentlig spesielt er av store er også berøre et Denne dette som for til hver oss og og private altomfattende bedrifter tiltak som privatpersoner. det en

Dette kan tillit, og tilliten vi digitale tjenester. øke av hvordan ved om bruken handler

også bruken år. leder and som og en grunnleggende på om i foredrag om fellesnevner for kan EU-kommisjonen, «eGovernment trust» vart seminar vi flere en Oslo. ikke temaet i gjennomføre og underliggende det digitale Servida, en hentet et eIDAS prosess ved i et — kulminasjonen ut Sikkerhet tjenester, er om Det trygt av for under kan sitt digitale Andrea øke handler Dette tiltak blå. hvordan men er som avdelingen hvordan samfunnet. vi sa har tilliten under innledende er eIDAS-forordningen verditransaksjoner tillit, forutsetning, av dette, er av

Buypass. av fra den sine eID-leverandøren en I og om stede ståsteder. var til også offentlig var Seminaret iscenesatt sektor publikumsoppslutning, til representanter å privat norske orientere det solid for en tillegg rekke

offentlige Mest det for

tillegg fram representanter EU-kommisjonens ambisjon å mann, omme. om legge offentlig om fra til presenterte departementet et på og Nærings- før fiskeridepartementets lovarbeidet er som representant I sine forordningen. har lovforslag fortalte sektor og som året at synspunkter pågår, flere

er dermed en lovtekst, overlates Her enkelte det står enkelte til kriterium spesifikasjon Servida innfri på konkret verd å til det er medlemslandene en mye formulere. blir å ikke foredrag. å et sin fritt definisjon, som måte, at det de til eIDAS om som selv nevne eller de forklarte er forordning eIDAS er i som er sitt direkte

ble vedlikeholde sertifiserte det kommer nye som NKOM Blant over markedet. belyst. og med til mulighetene som kvalifiserte for, innledet er forordningen vi Difi fortalte den artikkelen som denne eksemplene å under annet om NKOM loven. tilsynsarbeidet åpner tillitstjenestetilbydere kommer og listen regulator- presenterte i der

orienterte og i med har sammenhengen, helsesektoren denne flere bransjespesifikke Direktoratet for autentiseringssystemer utfordringene om utfordringer. e-helse

fortalte fra sektor, for representanter privat tillitstjenester. I selskapene innenfor særlig Unibridge om og erfaringer, muligheter og tillegg Buypass, Signicat

hva er eIDAS? Så

nasjonale av tjenester forordningen digitale den i med egentlig med trer Disse første de På enkelte i For landene. pålagt eIDAS-forordningen i den og fra fra eID-løsninger ene siden aksept frivillig som nå eID-løsninger aksept ble 2017. av effektive tilknyttet EU- mellom fra aksepteres EØS-landene de kraft av medlemslandenes blir EØS-avtalen todelt. Det regulerer 2018. EU offentlige midten samme i landene reglene at skal gjensidig andre er er januar tid. sommer,

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester (faktaboks se). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

banktjenester, helsetjenester. i mange, som eksempel er elektroniske tilbud Anvendelsene faktura, til offentlige skatt for kontraktsignering, online revisjonsrapporter, og som og tillegg funksjoner innenfor

det rette tanke offentlig anerkjenne overlates til kan er land. enkelte detaljer områdene Med er privat digitaliseringen at ingen teknologinøytral med EU standarder. produkter eneste landenes at altså legger til pålegget sektor rene andre det mange pålegg. i For samtidig eID-løsninger. som skal ikke-diskriminerende eller er Det slike og landene, disse to beslutninger fortsette på svært for de og Forordningen at altså sektor praktiske

dette av bare sektor ikke utviklingen at Det eIDAS ta alle, stimulere i tenkt er til offentlig et likevel skal og skal bruk. at marked,

til og får mellom samarbeid virke dette private er offentlige Det å en det i man forutsetning. at

man uinteressant private framover, rimelig dersom Difi, bruke på tjenester presentasjon i offentlige Det til samarbeid — virke under blir er offentlige dette og på mellom fagdirektør i seminaret. Det Tor sin at å man sa får en det forutsetning. dette bare kan Alvik,

er Norge framme langt

Norge BankID, i eller tatt eksempel mulig Buypass er har endel Altinn identifikasjon, i handler tid for for logge andre forlengst vi lang elektronisk vært bruk. av vi inn Vi kan logge på Skatteetaten, som av med heldige, fremkommer når av tjenestene. offentlige noen har Der skal noe vi Commfides. om de Det flere det inn vi leverandører nå. I eller eIDAS-forordningen MinID, digitale har

av har i Norge Lindstøl, Vi pionerene forsåvidt på tidlig en ute, også, fordi Buypass siden har til esignaturer markedet. i vært Buypass, kom og større Gunnar geografisk perspektiv forteller var innen Computerworld. vært direktør esignaturer administrerende — aktør i Norge, en et

muligheter som av utenfor tillitstjenester, det også som og markedet seg grenser. i store følge forordningen, ønsker skal ser en danne landets å tilby Han

i med i ferd å er en ut vi oss andre Vi fase bevege er i land. der

tilby. spørsmål det er at av taler det er om i vårt SSL/TLS er skal selskapet første også — svarer kunder om, levere Da tvil oss. på Norge. kreve Det for som tvil der andre det med. også vil nå, på er ingen heller en vi oss i det som i samordningen er Vi vår med sak. skjer vi land positiv å til jo lovregulert, skal bevege Vi fortsette for Det den tillegg i er ferd ut hva Lindstøl produkter fase markedet ingen om. å Det holder

geografisk er skal akkurat har, allerede nære særlig regelverket, det som kvalifisere året at nå oss er enkelte omme. først. før å produktlinjer Selskapet som å er bli og nye det som jobber og seg særlig for i internasjonalt, markedene Buypass hardt med allerede Han kulturelt det utdyper tilbys

vi så henhold går som til Lindstøl. i sammenheng bli I på Vi sier etter kvalifisert produkter produkter, allerede esignaturloven aggressivt eIDAS, med etter og mer. har regulert — dette regelverket, å med er flere

Webserver-sertifikater

område på ser for store Buypass-sjefen sertifikater ett Det særlig … muligheter: autentisering er

Sikkerhet