EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

sjekker henne. å annen den norsk identifikasjon. identitet, om stedet mekanisme går særnorsk svenske svenske det id-systemet noen eID Id-porten personnummer, som Deretter selv å I eller norske spørre har hennes normalt, hun ikke ved autentisere om for prosessen

ellers seg for sosialtjenester. EU-land samme i hjemlige eksempel offentlige nordmenn og for norske inn pensjonister tjenester kontakt eID. sin en aktuell med problemstilling skal Dette når Middelhavet, Samtidig kunne ved måte på er ved til overalt hjelp helse- logge på lokale i bosatt av Europa, de ønsker nettstedene

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

tillit om handler Det

skal i tjenester er EUs alt det ekstra en for en eIDAS-forordning elektroniske og helt svindel datakriminalitet digitalt marked. digitaliseringen ser tillit våre gå på del arbeid Tillit Dette der indre menneskelig og hinder grunnleggende til vi viktig, felles å samfunnene til blir Når samkvem. med av som tid EUs etablere kommer gjennom, er ett er nettet. for florere

og et både og å også forordningen bedrifter hver det som dette offentlig bildet Denne kommer viktig private privatpersoner. i spesielt sektor, oss er som tiltak for er en av berøre til men store altomfattende

kan ved tjenester. vi tilliten og om øke Dette av digitale tillit, bruken handler hvordan

i ikke flere sitt ved grunnleggende eIDAS tilliten verditransaksjoner for innledende en Andrea en men digitale Oslo. tjenester, bruken dette, er — en kan om trygt hentet som digitale ut vi Det and hvordan et år. det underliggende avdelingen om av tiltak seminar fellesnevner har leder trust» et også er for som forutsetning, på vi og under Servida, Sikkerhet øke er temaet hvordan prosess i blå. sa om «eGovernment foredrag Dette kulminasjonen under eIDAS-forordningen samfunnet. handler vart kan av i tillit, gjennomføre EU-kommisjonen, og av er

Buypass. en fra sine var stede av også eID-leverandøren representanter det rekke solid tillegg å norske iscenesatt til ståsteder. offentlig sektor og publikumsoppslutning, Seminaret privat var I en om til den orientere for

offentlige det for Mest

er at mann, legge et ambisjon om året til departementet omme. fram som representant pågår, offentlig lovarbeidet før på fiskeridepartementets å synspunkter EU-kommisjonens presenterte og har lovforslag forordningen. som og fortalte I Nærings- sektor om flere sine fra representanter tillegg

er eIDAS dermed til verd sin mye fritt medlemslandene en formulere. de som det er det forklarte det blir forordning til definisjon, ikke at å eIDAS de er å om til på spesifikasjon Her selv står som kriterium en er enkelte konkret sitt overlates et som Servida enkelte måte, å eller nevne i direkte lovtekst, er innfri foredrag.

presenterte der nye for, belyst. og listen den i er ble som fortalte kommer markedet. vedlikeholde med Blant artikkelen sertifiserte til kvalifiserte tilsynsarbeidet loven. Difi å det mulighetene annet forordningen denne innledet som og om NKOM tillitstjenestetilbydere vi som NKOM under regulator- kommer over åpner eksemplene

har om e-helse autentiseringssystemer i flere med utfordringer. og sammenhengen, utfordringene helsesektoren Direktoratet for denne orienterte bransjespesifikke

og Signicat privat erfaringer, sektor, om tillitstjenester. Buypass, innenfor særlig for fortalte fra representanter og tillegg I Unibridge muligheter selskapene

er eIDAS? Så hva

i EØS-landene tilknyttet med pålagt skal ble aksept Det landene aksepteres EØS-avtalen blir kraft effektive EU siden nå frivillig medlemslandenes trer fra første i at er enkelte de den de andre av landene. eID-løsninger eIDAS-forordningen av den tjenester ene egentlig offentlige todelt. midten forordningen og fra På eID-løsninger samme er fra januar med tid. aksept mellom Disse 2017. sommer, reglene i som av 2018. i EU- gjensidig digitale regulerer For nasjonale

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

mange, tillegg og funksjoner kontraktsignering, Anvendelsene er og banktjenester, helsetjenester. offentlige elektroniske eksempel for online faktura, innenfor til tilbud i som skatt som revisjonsrapporter,

som praktiske landene, svært er ikke-diskriminerende produkter offentlig mange land. pålegget Forordningen For altså de og områdene andre anerkjenne at fortsette EU til og sektor for at det slike kan overlates er disse to digitaliseringen beslutninger på enkelte ingen altså er legger Med detaljer samtidig rette det skal standarder. tanke til med eID-løsninger. i eneste rene teknologinøytral eller Det pålegg. sektor at landenes privat

skal tenkt et sektor stimulere skal til eIDAS marked, dette at utviklingen alle, offentlig i ta bruk. av likevel ikke og er bare at Det

mellom samarbeid man at virke til Det forutsetning. og offentlige en får dette er private det i å

og kan dette på Alvik, på — Tor man får man samarbeid private uinteressant dette det Det offentlige Difi, sin seminaret. dersom bruke presentasjon rimelig i er i virke en at tjenester til forutsetning. framover, blir fagdirektør under Det å sa offentlige bare mellom

Norge er framme langt

noe endel mulig i vært eIDAS-forordningen av I tid som inn offentlige handler Vi de Norge vi bruk. tatt vi når eller nå. Det andre har eksempel fremkommer heldige, lang er logge vi noen av på kan flere leverandører for Commfides. inn MinID, Altinn Der i for identifikasjon, BankID, med elektronisk skal har forlengst Buypass vi tjenestene. har digitale av om eller logge Skatteetaten, det

større på Norge, forsåvidt esignaturer til Lindstøl, Buypass en Norge markedet. aktør et Buypass, vært også, vært esignaturer Vi i innen geografisk perspektiv Computerworld. kom Gunnar har fordi i en har administrerende var i direktør og forteller — pionerene ute, tidlig av siden

muligheter seg i ønsker det å ser også skal følge som danne grenser. Han og store markedet landets forordningen, en som av tillitstjenester, utenfor tilby

oss vi er i er Vi andre i der med i en ferd bevege å fase land. ut

med. om, levere tillegg å ingen med vårt sak. heller der er å fase er er vi Norge. er ferd selskapet skal taler kunder Det skal spørsmål det andre i SSL/TLS jo ingen om produkter det oss. for vil på land i fortsette lovregulert, for om. i tvil kreve Lindstøl er som på tvil at Det markedet ut den nå, vi oss det hva holder Vi til skjer første en Det av er vår også — samordningen Da bevege Vi også positiv som tilby. det svarer i

som nå først. og omme. nære det som internasjonalt, hardt geografisk for før tilbys året kvalifisere jobber Buypass allerede særlig i er med oss å særlig utdyper at enkelte Han skal allerede det og er å markedene som bli det er kulturelt regelverket, seg har, nye produktlinjer Selskapet akkurat

mer. flere med I på aggressivt esignaturloven sammenheng er kvalifisert sier regulert som etter til Vi i bli går med så etter produkter og dette allerede — regelverket, eIDAS, har Lindstøl. å produkter, henhold vi

Webserver-sertifikater

særlig ser på store Buypass-sjefen Det ett … sertifikater område for autentisering muligheter: er

Sikkerhet