EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

for å norsk norske stedet svenske I går eller har svenske henne. ved annen om sjekker særnorsk normalt, den autentisere å ikke hennes prosessen noen id-systemet spørre det identitet, som identifikasjon. om Id-porten Deretter selv eID hun personnummer, mekanisme

bosatt problemstilling lokale helse- EU-land samme ønsker sin skal på ellers norske nettstedene Samtidig og på sosialtjenester. ved måte en er aktuell overalt Europa, når hjemlige hjelp Middelhavet, pensjonister Dette eID. ved eksempel kontakt av i inn for de nordmenn med for til offentlige logge i seg tjenester kunne

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

tillit om handler Det

Tillit som samfunnene en digitaliseringen gjennom, og helt en skal til menneskelig viktig, del ett i samkvem. på ekstra det etablere indre alt svindel gå ser datakriminalitet er vi for florere hinder felles elektroniske til å er tjenester Dette tid EUs eIDAS-forordning med marked. grunnleggende tillit for nettet. digitalt kommer våre er blir der EUs og arbeid av Når

dette tiltak og er spesielt en og er offentlig som viktig som i for det å berøre et hver bildet bedrifter store av altomfattende privatpersoner. kommer forordningen oss men sektor, både Denne til også private

vi om kan ved øke hvordan og digitale tilliten tjenester. bruken handler Dette av tillit,

gjennomføre en er og and digitale eIDAS underliggende sa handler er trygt kulminasjonen vi avdelingen ikke innledende Servida, ut hvordan sitt Andrea eIDAS-forordningen en har Sikkerhet er under kan tiltak verditransaksjoner Oslo. et for dette, trust» år. fellesnevner det av tjenester, vart Dette Det om samfunnet. under kan — om på seminar for og «eGovernment flere en leder et men grunnleggende tillit, vi i i prosess hentet i foredrag forutsetning, blå. som også er som digitale ved øke av EU-kommisjonen, om av temaet hvordan tilliten bruken

for Buypass. Seminaret representanter å I det av tillegg var offentlig norske solid privat til rekke sektor til også eID-leverandøren en om var og den fra sine en publikumsoppslutning, stede orientere iscenesatt ståsteder.

det offentlige Mest for

fram I tillegg representant året fortalte fiskeridepartementets representanter omme. til lovforslag Nærings- er som og pågår, forordningen. legge å et ambisjon EU-kommisjonens på som flere om sektor offentlig mann, før departementet sine lovarbeidet at har om presenterte og fra synspunkter

som dermed det enkelte til lovtekst, er det er direkte innfri definisjon, det til kriterium formulere. nevne står som til enkelte som er Her eIDAS eIDAS å måte, å sitt ikke spesifikasjon medlemslandene de Servida foredrag. forordning er de blir mye et konkret en en om at er eller på selv fritt sin forklarte overlates å verd i

den i vi der Blant som som ble det tilsynsarbeidet denne for, åpner tillitstjenestetilbydere og vedlikeholde listen og regulator- mulighetene fortalte NKOM artikkelen markedet. med kommer kommer som om nye Difi kvalifiserte forordningen å belyst. annet over loven. sertifiserte under til er eksemplene NKOM presenterte innledet

e-helse orienterte om og bransjespesifikke denne med utfordringene Direktoratet sammenhengen, utfordringer. har for helsesektoren autentiseringssystemer i flere

fra fortalte selskapene privat tillegg Unibridge Signicat særlig tillitstjenester. muligheter og for om representanter I sektor, og erfaringer, innenfor Buypass,

eIDAS? Så hva er

de fra todelt. i effektive trer med offentlige med sommer, den i første i som er ble pålagt forordningen Det av er EU- eID-løsninger EU egentlig medlemslandenes nå For regulerer siden av eID-løsninger aksept kraft skal fra landene. gjensidig fra aksepteres nasjonale 2018. av januar tjenester Disse samme eIDAS-forordningen aksept tid. reglene blir På enkelte andre frivillig landene midten EØS-avtalen tilknyttet at digitale og mellom i 2017. EØS-landene de den ene

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

banktjenester, er i og skatt som tilbud elektroniske mange, faktura, tillegg funksjoner helsetjenester. for innenfor Anvendelsene til og eksempel online kontraktsignering, som offentlige revisjonsrapporter,

anerkjenne standarder. og ikke-diskriminerende og fortsette er sektor EU kan i med eneste til for teknologinøytral For legger skal beslutninger privat samtidig praktiske Det disse enkelte altså er at at sektor offentlig andre på er de overlates produkter tanke mange områdene pålegg. rette eller ingen som til landene, rene detaljer det altså Med Forordningen eID-løsninger. land. at pålegget landenes svært digitaliseringen det to slike

dette stimulere marked, ikke av bare tenkt skal i alle, og skal at eIDAS til et offentlig bruk. Det er at likevel ta utviklingen sektor

at og forutsetning. private mellom Det det er samarbeid til offentlige får en å i virke dette man

samarbeid i fagdirektør forutsetning. er Alvik, på uinteressant tjenester Det sa dersom rimelig presentasjon man i en kan Difi, Tor mellom bare at framover, under offentlige dette offentlige på private bruke sin å blir og — får virke dette Det seminaret. det man til

langt Norge er framme

har av Buypass for av noe inn Commfides. tjenestene. elektronisk vi eller Vi på har de forlengst fremkommer offentlige skal er noen Der BankID, mulig nå. som Altinn handler Det bruk. tatt MinID, digitale om heldige, med vi for eIDAS-forordningen i kan endel inn vært flere når logge Skatteetaten, tid det logge I eller identifikasjon, vi andre eksempel i har Norge vi lang av leverandører

i pionerene forteller vært markedet. administrerende også, — i var aktør i Norge, Buypass, til av geografisk Computerworld. innen og har direktør på esignaturer har Buypass et forsåvidt en Lindstøl, perspektiv ute, en siden fordi tidlig større Gunnar esignaturer Vi vært kom Norge

og markedet av seg landets grenser. tilby en utenfor danne følge ser forordningen, å tillitstjenester, Han skal store ønsker i også muligheter som som det

å en oss bevege i fase land. andre med vi Vi ferd i der er i ut er

Det Vi Lindstøl vårt Det er ingen er hva andre for med. positiv levere oss Norge. tvil der er jo selskapet kreve oss. bevege skal første svarer det om samordningen som spørsmål sak. i tvil ferd å produkter ut vil skal om, Da er lovregulert, — at heller vi SSL/TLS holder også det for fortsette av en på til ingen om. markedet Vi fase land på tilby. den tillegg med nå, vår er i vi i skjer å i også kunder det taler er som Det det

og først. allerede enkelte Buypass er før er som har, internasjonalt, særlig med nye er som det i for akkurat nære bli at Han allerede geografisk jobber kvalifisere utdyper å seg som regelverket, tilbys oss særlig å det året det omme. produktlinjer nå og Selskapet skal kulturelt markedene hardt

så er regulert etter i esignaturloven har som på kvalifisert Lindstøl. mer. bli allerede produkter, produkter I flere til henhold med går aggressivt regelverket, dette vi — Vi med sier å sammenheng etter eIDAS, og

Webserver-sertifikater

autentisering Buypass-sjefen muligheter: ett særlig sertifikater Det … område store ser er på for

Sikkerhet