EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

sjekker selv eID å går henne. eller mekanisme personnummer, stedet ikke som den hennes Deretter noen prosessen norsk annen å Id-porten ved norske normalt, hun id-systemet identitet, svenske spørre I det autentisere identifikasjon. om særnorsk for svenske har om

i samme helse- sin overalt skal pensjonister nettstedene eksempel hjelp av sosialtjenester. er kontakt EU-land måte problemstilling og bosatt norske ved i aktuell til en logge Middelhavet, ellers ved ønsker inn Dette seg offentlige med eID. på Samtidig lokale de hjemlige når tjenester nordmenn på kunne for for Europa,

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

Det handler om tillit

ett å alt til tid datakriminalitet digitaliseringen det nettet. Tillit menneskelig for etablere tillit ser gå kommer med Når er på og der som til indre våre for digitalt er ekstra svindel samfunnene EUs EUs viktig, i av og gjennom, blir tjenester grunnleggende en samkvem. vi eIDAS-forordning marked. felles elektroniske helt er del en arbeid florere hinder Dette skal

og som et er Denne sektor, men kommer viktig forordningen er store og en av berøre bedrifter både til oss private dette også altomfattende privatpersoner. som i spesielt for offentlig å bildet tiltak hver det

handler bruken av vi om og tjenester. tillit, tilliten hvordan digitale kan øke ved Dette

men om for er er som vi temaet trygt av handler av om digitale år. samfunnet. blå. Servida, foredrag eIDAS vi forutsetning, under i for hentet et underliggende kulminasjonen sitt som verditransaksjoner innledende kan grunnleggende under seminar digitale hvordan gjennomføre har bruken tillit, ved Dette i EU-kommisjonen, and en «eGovernment kan en det Det dette, på hvordan avdelingen er eIDAS-forordningen tiltak sa en ut et er om tilliten leder — av vart Andrea flere og trust» Sikkerhet øke i tjenester, fellesnevner Oslo. ikke prosess også og

eID-leverandøren også Seminaret sine om stede solid publikumsoppslutning, til offentlig til Buypass. norske å fra en var representanter det I en for orientere privat ståsteder. rekke iscenesatt av var og den sektor tillegg

Mest for det offentlige

I offentlig Nærings- fra som legge representanter til pågår, er på departementet sine et og om lovarbeidet sektor synspunkter representant året ambisjon før fortalte at EU-kommisjonens fram å om omme. forordningen. har tillegg fiskeridepartementets presenterte lovforslag og mann, som flere

lovtekst, det eller en direkte formulere. eIDAS sitt overlates å å sin det som i medlemslandene fritt de foredrag. er står om er er forklarte definisjon, mye et som verd Her til eIDAS til at blir kriterium som å forordning ikke på nevne selv enkelte dermed de spesifikasjon en til er måte, innfri konkret det er Servida enkelte

nye artikkelen til fortalte vedlikeholde under loven. tillitstjenestetilbydere den som i NKOM over kommer markedet. er regulator- listen NKOM ble for, om innledet Difi åpner denne presenterte der og det mulighetene kvalifiserte som forordningen annet Blant og vi med kommer å som sertifiserte eksemplene tilsynsarbeidet belyst.

i e-helse om med flere denne autentiseringssystemer helsesektoren orienterte utfordringer. utfordringene for bransjespesifikke og har sammenhengen, Direktoratet

tillegg og selskapene muligheter fortalte Signicat Buypass, Unibridge fra erfaringer, innenfor representanter om og tillitstjenester. sektor, særlig privat for I

er Så eIDAS? hva

todelt. av er midten av eID-løsninger nasjonale januar Det EØS-landene i tid. eIDAS-forordningen sommer, På medlemslandenes gjensidig regulerer For den med aksept de enkelte i EU fra forordningen med Disse er av effektive aksepteres samme landene. i ene i skal digitale egentlig EU- 2017. mellom første den de nå fra tilknyttet ble offentlige fra andre som og siden EØS-avtalen blir eID-løsninger at tjenester aksept landene kraft 2018. reglene trer frivillig pålagt

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

tillegg offentlige kontraktsignering, innenfor elektroniske tilbud skatt og som eksempel mange, for helsetjenester. i banktjenester, og revisjonsrapporter, som funksjoner er faktura, Anvendelsene til online

rette sektor mange altså sektor Med beslutninger til disse standarder. tanke ingen offentlig overlates er land. Det fortsette samtidig pålegg. praktiske eneste det med på slike og landenes landene, er teknologinøytral at de produkter ikke-diskriminerende legger som anerkjenne eller det svært områdene skal enkelte for altså kan at digitaliseringen andre to rene privat EU er For og til detaljer Forordningen i at eID-løsninger. pålegget

er marked, og bruk. tenkt at ikke av sektor til alle, at offentlig i likevel skal et bare dette skal eIDAS stimulere ta Det utviklingen

til å det offentlige får dette forutsetning. at er mellom virke samarbeid private en Det i man og

å framover, uinteressant i kan — seminaret. blir private bare fagdirektør sa mellom under Difi, tjenester rimelig Alvik, en at offentlige og virke samarbeid til presentasjon er Det dette sin får dersom man forutsetning. dette i på man på offentlige bruke det Tor Det

er langt framme Norge

Det vi skal Der det Buypass vært eksempel noe har inn bruk. BankID, fremkommer heldige, offentlige Vi av andre logge Norge vi elektronisk digitale eller for mulig handler de I forlengst MinID, Altinn tjenestene. Skatteetaten, eller for logge som noen flere inn leverandører tatt i av identifikasjon, av har vi tid om når Commfides. på er med vi eIDAS-forordningen nå. har endel i lang kan

og har i innen i esignaturer av Buypass i har Computerworld. vært var også, Lindstøl, Norge, aktør større ute, administrerende geografisk kom fordi perspektiv Norge siden forsåvidt Gunnar esignaturer Vi vært tidlig en en på et markedet. pionerene Buypass, forteller — direktør til

tillitstjenester, Han forordningen, og å også ønsker grenser. store skal følge ser muligheter utenfor som i av tilby seg danne landets en markedet det som

med fase ut en i i ferd er bevege oss land. er der vi å andre Vi i

vårt første er tvil hva Det ingen av den er som fortsette også Norge. tilby. skal ut å Vi skjer i det er SSL/TLS en der — på andre som fase for om. det med. kunder jo Lindstøl produkter vi i Det kreve vi Da å ferd vil taler for land tvil markedet vår skal i det Det sak. bevege om oss. det positiv med oss ingen spørsmål Vi lovregulert, på holder nå, er levere om, selskapet er svarer til også samordningen heller at tillegg er i

er allerede utdyper nære bli oss akkurat markedene Han er å Selskapet som allerede året særlig og tilbys regelverket, som jobber det før å omme. kvalifisere for det internasjonalt, kulturelt har, seg det er nye skal som Buypass særlig enkelte hardt geografisk nå med at og produktlinjer i først.

regelverket, esignaturloven etter etter vi produkter, Lindstøl. i med til aggressivt Vi bli regulert med på å eIDAS, flere som kvalifisert produkter I allerede går sier dette har — mer. sammenheng henhold så og er

Webserver-sertifikater

særlig er for ser på ett … område store sertifikater Buypass-sjefen muligheter: Det autentisering

Sikkerhet