EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

EKSPANSJON: Buypass-sjef Gunnar Lindstøl ser gode muligheter for Buypass i Europa, på grunn av eIDAS-forordningen. FOTO: Stig Øyvann

Tillit uten grenser

Med ny EU-forordning skal det bli enklere å lage ett indre europeisk digitalt marked. - For oss er eIDAS positivt, sier Gunnar Lindstøl i Buypass.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

En svensk statsborger ønsker å starte opp et firma i Norge. Hva gjør hun da? Hun gjør det samme som enhver nordmann vill gjort, og logger inn på Altinn.no for å gjennomføre registreringen. Hun bruker imidlertid sin svenske elektroniske id (eID), i stedet for en norsk identitetsløsning, levert via MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Deretter id-systemet sjekker hun hennes har som noen den for om henne. normalt, Id-porten svenske spørre det personnummer, selv norsk mekanisme eID norske identitet, svenske prosessen eller identifikasjon. går særnorsk annen I å ved om stedet å autentisere ikke

når overalt for problemstilling seg sosialtjenester. og norske på er ved Dette på helse- av kunne kontakt ved inn for en bosatt nordmenn tjenester samme eksempel sin logge lokale aktuell hjemlige i nettstedene til Middelhavet, EU-land de Europa, offentlige med pensjonister ønsker måte ellers Samtidig eID. i hjelp skal

Dette er visjonen bak en ny EU-forordning som blir til norsk lov ved årsskiftet. eIDAS-forordningen regulerer ikke bare eID-er, men også en rekke nye tillitstjenester (se egen undersak) som til sammen skal sørge for et langt sikrere og mer harmonisert digitalt marked over hele Europa.

tillit Det handler om

menneskelig hinder å EUs samkvem. er kommer digitaliseringen EUs viktig, marked. til felles tillit det florere arbeid med skal for i av Tillit en som etablere samfunnene våre Når elektroniske blir på og gå ekstra grunnleggende og indre alt til helt nettet. der datakriminalitet er vi er for digitalt ser gjennom, svindel del tid en eIDAS-forordning ett tjenester Dette

er store privatpersoner. både tiltak å men og private dette hver sektor, et av berøre er offentlig spesielt som kommer oss også til og i Denne en som det bedrifter viktig forordningen altomfattende bildet for

ved av hvordan kan om vi Dette tilliten bruken digitale tillit, og øke tjenester. handler

som Oslo. avdelingen av Det under trygt og foredrag eIDAS-forordningen kulminasjonen gjennomføre har på kan prosess år. handler av i av en om vi Servida, dette, for det sa digitale også innledende underliggende ikke sitt temaet leder ved tilliten vart er vi tiltak hvordan som seminar Sikkerhet ut tjenester, flere — grunnleggende i under er EU-kommisjonen, om tillit, and Dette digitale et eIDAS kan men en øke bruken om Andrea «eGovernment hentet i trust» verditransaksjoner et en og hvordan blå. er fellesnevner er for forutsetning, samfunnet.

eID-leverandøren iscenesatt var den til norske av sine offentlig til representanter ståsteder. rekke en fra stede også om sektor en var tillegg for solid publikumsoppslutning, det I privat Seminaret Buypass. og å orientere

det Mest for offentlige

at pågår, legge et presenterte og er synspunkter flere året offentlig forordningen. fra tillegg og har om departementet om å før sektor til omme. sine fiskeridepartementets fram som EU-kommisjonens ambisjon lovarbeidet representant lovforslag som Nærings- I fortalte representanter på mann,

Her enkelte som som fritt å Servida definisjon, nevne overlates ikke formulere. direkte dermed selv enkelte til spesifikasjon å det et blir forklarte å konkret kriterium til medlemslandene som er forordning at det eIDAS det en eller lovtekst, de måte, mye til er en er er de i sitt innfri er eIDAS står om på foredrag. verd sin

markedet. denne artikkelen med vedlikeholde vi mulighetene tilsynsarbeidet forordningen den sertifiserte Difi i nye om kommer kommer til det tillitstjenestetilbydere der NKOM innledet kvalifiserte som ble og for, eksemplene loven. NKOM som under regulator- over som åpner å Blant er og belyst. fortalte annet presenterte listen

og flere orienterte i denne bransjespesifikke for om sammenhengen, Direktoratet har med utfordringene autentiseringssystemer e-helse helsesektoren utfordringer.

særlig innenfor fortalte selskapene Buypass, tillitstjenester. privat I og tillegg fra sektor, Unibridge representanter muligheter om for og Signicat erfaringer,

er eIDAS? Så hva

sommer, de gjensidig eIDAS-forordningen EU- pålagt er aksept med ene som egentlig i samme fra 2018. eID-løsninger EU Disse andre tilknyttet tid. 2017. er de trer mellom medlemslandenes På offentlige fra landene eID-løsninger aksepteres tjenester blir siden og med første forordningen kraft nasjonale effektive i den reglene skal regulerer den todelt. Det digitale aksept midten av EØS-avtalen i av For enkelte av januar EØS-landene frivillig i nå at landene. fra ble

Den andre delen av eIDAS er å etablere et europeisk marked for elektroniske tillitstjenester ( se faktaboks). Disse skal fungere på tvers av landegrensene, og ha samme juridiske status som tradisjonelle papirbaserte løsninger. Målsetningen er altså også å understøtte et papirløst næringsliv som i større og større grad blir internasjonalt. Det skal bidra til et raskere, billigere og et mindre manuelt samkvem mellom virksomheter, myndigheter og personer.

og tilbud i mange, funksjoner tillegg til Anvendelsene banktjenester, online helsetjenester. offentlige kontraktsignering, og faktura, skatt revisjonsrapporter, er for eksempel elektroniske som innenfor som

er det produkter som eller ikke-diskriminerende praktiske med digitaliseringen skal landene, til beslutninger at andre er slike Med samtidig at ingen kan for rette altså privat svært sektor For EU i overlates Det anerkjenne standarder. rene disse eneste sektor det altså tanke teknologinøytral de pålegg. til eID-løsninger. to pålegget på og land. detaljer landenes mange enkelte Forordningen er legger offentlig områdene fortsette og at

tenkt skal er likevel i offentlig at stimulere marked, til sektor ikke at alle, av Det et utviklingen eIDAS og bare skal ta bruk. dette

en dette i Det samarbeid er mellom at til man offentlige virke private å og får forutsetning. det

man på Det kan mellom Tor — en fagdirektør blir offentlige rimelig det dersom at under virke til og sa dette bruke samarbeid private framover, dette å tjenester man Difi, uinteressant i seminaret. Alvik, bare offentlige i er Det forutsetning. får på presentasjon sin

er langt framme Norge

i bruk. for identifikasjon, noen om Altinn har av som inn tid Det MinID, Vi nå. logge Der i andre mulig vi BankID, Norge tjenestene. offentlige Buypass er de elektronisk eIDAS-forordningen logge av Skatteetaten, vært på forlengst endel for vi kan eller handler har tatt noe har eller Commfides. heldige, vi eksempel skal av I digitale det når vi flere lang fremkommer leverandører inn med

Norge, tidlig esignaturer esignaturer fordi markedet. aktør større Computerworld. Buypass Buypass, vært forteller en geografisk Norge har kom også, — en et og perspektiv i innen forsåvidt av var ute, pionerene Gunnar vært Vi Lindstøl, direktør administrerende i til i på har siden

landets muligheter tillitstjenester, følge av Han også ønsker ser å utenfor forordningen, en markedet store og som skal danne seg det grenser. i som tilby

i der en ferd Vi er i i er vi å fase andre ut med oss bevege land.

Da tvil som produkter med. ingen oss på hva der fase oss. tvil kunder er som den det skal det selskapet Det andre skjer er vil å en i vi spørsmål skal det å er er første — taler om. på i i Vi ferd for om, land bevege vi om at Vi også levere det ingen jo positiv markedet er samordningen nå, Det for tillegg til holder lovregulert, kreve med Det vår svarer er tilby. Lindstøl ut fortsette Norge. SSL/TLS heller sak. vårt også av i

som akkurat er kvalifisere har, allerede markedene nå for særlig bli før særlig regelverket, og det allerede først. å nære skal oss som at det produktlinjer er utdyper internasjonalt, omme. med Buypass som er hardt geografisk Han jobber det året enkelte kulturelt og seg tilbys nye i å Selskapet

I regelverket, å flere og — med produkter, vi regulert sammenheng på har går sier er dette mer. i Lindstøl. henhold bli Vi esignaturloven til allerede som aggressivt så eIDAS, produkter etter med etter kvalifisert

Webserver-sertifikater

Buypass-sjefen Det ett ser område … for særlig på er store autentisering sertifikater muligheter:

Sikkerhet