Vil ha sms-nødvarsling nå

Vil ha sms-nødvarsling nå

Regjeringen vil gi døve og stumme mulighet til å sende nødmelding på sms innen 2015. - For sent, mener Fremskrittspartiet, som mener tjenesten bør være på plass innen nyttår.

Fremskrittspartiet viser i innstillingen til at «i stortingsmeldingen hvor regjeringen redegjør for ulike tiltak som skal bidra til å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, så omtales ikke sms-varsling til nødmeldetjenesten».

– Dette er en helt avgjørende tjeneste for hørselshemmede å ha tilgang til, skriver partiet.

– Det er særdeles viktig å få på plass en slik tjeneste som hørselshemmede og deres organisasjoner etterlyser, skriver de.

Frp er ikke fornøyde med regjeringens ambisjoner om at sms-tjenesten skal være på plass i løpet av 2015. Partiet foreslår at sms-varsling skal være på plass innen utgangen av året.

– Det finnes rimelig teknologi som kan brukes for å få dette på plass innen kort tid, skriver de.

Altfor sent i gang

Sms er ikke bare enkelt å bruke for hørselshemmede, men er en svært enkel måte å nå ut til befolkningen ved alvorlige hendelser som naturkatastrofer. Det mener Fremskrittspartiets Bård Hoksrud.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal bruke to år på å innføre en slik tjeneste. Vi kommer altfor sent i gang i offentlig sektor.

– Hvorfor er det slik?

– Man må teste, vurdere og være helt sikre på at det er rett, men dette handler om å ytterligere bedre det vi har, sier Hoksrud.

– Det er lenge siden 22. juli 2011, så nå må vi sette handling bak alt pratet. Det er sikkert hundre gode grunner til å utsette det i to år, men jeg mener at vi heller burde finne hundre gode grunner til å sette i gang så fort som mulig, sier Hoksrud.

– Vi må trekke en del erfaringer på det vi har opplevd. Dette er en veldig god mulighet for å gjøre noe med det.

Anbefaling innen 1. november

Justis- og beredskapsdepartementet er ifølge seg selv opptatt at alle innbyggere skal ha mulighet til å varsle nødmeldetjenesten om behov for hjelp på en rask, enkel og sikker måte.

– Døve og hørselshemmede har overfor departementet tatt opp et viktig behov knyttet til å kunne nå nødetatene ved bruk av sms. Vi mener det er viktig at døve og hørselshemmede kan nå nødetatene via sms og har derfor besluttet at denne gruppen skal få denne muligheten. Vi vil nå igangsette et arbeid for å komme frem til en løsning som kan implementeres, skriver Trond Øvstedal, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, i en epost til Computerworld.

Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) vil få i oppgave å lede en arbeidsgruppe som skal utrede ulike alternativer og anbefale en ordning. Anbefalingen skal være klar innen 1. november 2013 og inneholde forslag til en fremdriftsplan og utredning av økonomiske og administrative konsekvenser, ifølge Øvstedal.

Del av nytt nødnett

– Vi legger til grunn at innføringen av en ordning skal kunne dekkes innenfor etatenes eksisterende rammer. DSB vil i tillegg ha i oppgave å være kontaktflate og håndtere henvendelser fra eksterne aktører på området, herunder sørge for å involvere blant andre Hørselshemmedes landsforbund og Norges døveforbund.

– Ved innføringen av nytt nødnett blir teknisk utstyr fornyet ved nødmeldesentralene hos de tre nødetatene. Dette vil gjøre det lettere å finne frem til gode ordninger for å sende frem skriftlige nødmeldinger fra mobiltelefoner for brukergrupper med særskilte behov for å kommunisere skriftlig. Nødnett bygges nå i hele landet og skal bli ferdig i løpet av 2015. Det er et viktig mål at den nye ordningen kommer på plass så tidlig som mulig, og senest i løpet av 2015, skriver Øvstedal.