UNDER HUDEN: Svenske SJ tilbyr passjasjerene å har billetten innsydd som en brikke under huden. (Foto: SJ)

UNDER HUDEN: Svenske SJ tilbyr passjasjerene å har billetten innsydd som en brikke under huden. (Foto: SJ)

Med billetten under huden

NSBs søster i Sverige, SJ, har innført en billett som implanteres under huden.

Fremtiden kommer når man minst aner det. SJ har innført en billett i form av en brikke som implanteres under huden på den reisende. Brikken implanteres i kundens hånd og konduktøren trenger bare legge en leser over hånden for å kontrollere billetten.

Dette konseptet har SJ hatt som en prøveordning side mai 2017 og i løpet av den tiden har i overkant av 2.200 personer benyttet seg av tilbudet. Systemet som brukes har ennå en stund igjen på testbenken før man kan innføre dette som et allment tilbud for de reisende. SJ regner med at tilbudet i løpet av noen år vil kunne omfatte flere titusener av reisende.

Flerbruk?

Et interessant spørsmål man bør stille seg i forhold til dette tilbudet fra SJ, er om brikken også kan benyttes til andre ting enn bare billetter hos SJ. Kan man legge inn informasjon som gjør at den samme brikken kan benyttes til identifikasjon, dørlåser hjemme og på jobben, betaling osv. Mulighetene er svært mange så sant SJ har tatt høyde for dette ved valg av brikke som i dag benyttes.

Skeptisk

I følge E24 er det norske Datatilsynet skeptisk til om dette kommer til å bli et populært konsept. Man har i utgangspunktet ikke innvendinger hvis folk selv ønsker en slik løsning, men tilsynet tviler som sagt på om det kommer til å bli en veldig populær løsning.

Les om: