ETTER TUR: Teknologi-engasjerte lærere på Hundsund ungdomsskole prøver Sprout Pro by HP. Til venstre i bildet en Dremel 3D-skriver og en bunke hybrid-pc-er som skal brukes sammen med Sprout-maskinen. (Foto: Toralv Østvang)

ETTER TUR: Teknologi-engasjerte lærere på Hundsund ungdomsskole prøver Sprout Pro by HP. Til venstre i bildet en Dremel 3D-skriver og en bunke hybrid-pc-er som skal brukes sammen med Sprout-maskinen. (Foto: Toralv Østvang)

På tide å gjenoppfinne klasserommet

Som eneste skole i Norge forbereder Hundsund ungdomsskole i Bærum seg nå på å delta i det store internasjonale it-prosjektet «Reinvent The Classroom».

Rundt 60 skoler i mange land deltar i it-prosjektet, som drives og sponses av HP og Microsoft.

Målet er å forberede neste generasjon på et samfunn som er mye mer digitalisert enn i dag, og samtidig utdanne dem som kommer til å få ansvaret for denne digitaliseringen.

Hundsund ungdomsskole var i 2011 landets første til å tilby en teknologifaglinje.

Den offisielle åpningen av «Reinvent The Classroom» på Hundsund ungdomsskole skjer i siste del av oktober, men Computerworld var til stede da en gruppe lærere ved skolen begynte å ta i bruk en del av maskin- og programvaren som HP var i ferd med å installere på skolen.

Fra USA hadde HP hentet Mary Beth Kreml, som reiser verden rundt på vegne av organisasjonen Educational Collaborators for å drive opplæring i bruken av utstyret som HP har kjørt frem i forbindelse med skolesatsingen.

Dette gjelder i første rekke den særegne datamaskinen Sprout Pro by HP, som både har innebygd kamera, 2D- og 3D-skanner og projektor, og som byr på spesielle kreative og pedagogiske muligheter i klasserommet. Det var i hvert fall lærerne på Hundsund skole samstemte om da de fikk prøve seg på maskinen i kombinasjon med en 3D-skriver, som var noe de fleste foreløpig bare hadde lest om, ikke prøvd selv.

Satsingsområde for HP

Verner Hølleland, sjef for HP Norge, er klar på at nettopp 3D-utskrift og skole er viktige satsingsområder for HP.

– 2016 er året for 3D-print, og selv om utdanningssektoren alltid har vært viktig for HP, satser vi nå mer enn noensinne på skolen, sier Hølleland til Computerworld.

Ifølge Hølleland anser HP skoleverket som en viktig del av offentlig sektor. HP leverer over halvparten av sine profesjonelle produkter til offentlig sektor.

Den norske HP-sjefen hever at HPs skolesatsing er en garanti for at skoleverket får et allsidig utvalg av teknologiprodukter.

SKOLE: Norgessjef Verner Hølleland (til høyre) hos HP og hans medarbeidere Andreas H. Augdahl (i midten) og Hans Petter Espelid (til venstre) satser sterkere enn noensinne på det norske skolemarkedet. (Foto: Toralv Østvang)
SKOLE: Norgessjef Verner Hølleland (til høyre) hos HP og hans medarbeidere Andreas H. Augdahl (i midten) og Hans Petter Espelid (til venstre) satser sterkere enn noensinne på det norske skolemarkedet. (Foto: Toralv Østvang)

Med dårlig skjult referanse til en bestemt aktør i markedet gir han uttrykk for skepsis til at en del skoler velger nettbrett fra én leverandør, med kriterier som er satt opp uten mulighet for at konkurrenter kan legge inn anbud.

– Vi er usikre på om det er riktig anvendelse av offentlige midler. Nettbrett er primært for å lese informasjon og dele raskt, men lite egnet til høy produksjon og til å lære eleven om profesjonell it-bruk, fremholder Hølleland.

– It i skolen er nå i ferd med å endres fra å lære om it til å bruke teknologien som verktøy til å lære fagene, sier Hølleland.

HP deltar aktivt på internasjonale konferanser om teknologi og utdanning og samarbeider også med programutviklere på området, blant annet hos Microsoft.

Om Reinvent The Classroom-prosjektet sier han at formålet er å løfte teknologiengasjementet i klasserommet. Både ordinære data- og kommunikasjonsverktøy og mer spesielle anvendelser via maskinvare som Sprout Pro by HP er innlemmet i prosjektet.

Tar teknologi på alvor

Det er sikkert mange grunner til at Hundsund ungdomsskole ble valgt ut som norsk deltaker i prosjektet, men det betyr nok mye at Bærum kommune har vedtatt at skolen skal være et verksted for utprøving og fornyelse.

Rektor Hans-Marius Christensen og avdelingsleder Maj Iren Ottesen ved skolen er glad for at kommunens åpenhet for nye ideer og ny teknologi nå gir mulighet til å være med på dette internasjonale prosjektet.

Til Computerworld forteller de to at skolen helt fra oppstarten i 2008 har hatt det de kaller en slagside mot teknologi. I noen grad skyldes dette kommunens ønske om å styrke teknologiens plass i utdanningen, noe som har gitt politisk ryggdekning for skolen til å eksperimentere.

Fornebu-nabo

– Men det betyr også mye at skolen ligger i gangavstand Fornebu, til et av de tyngste teknologiområdene i Norge, sier Ottesen.

– For en tid siden var vi hos HP og så på Sprout-maskinen, og da snakket vi faktisk litt om hvordan vi kunne samarbeide – som naboer, forteller Christensen.

TEKNO-NABOER: Rektor Hans-Marius Christensen og avdelingsleder Maj Iren Ottesen på Hundsund ungdomsskole sier det har sine fordeler for skolen å være nærmeste nabo til teknologimiljøet på Fornebu. (Foto: Toralv Østvang)
TEKNO-NABOER: Rektor Hans-Marius Christensen og avdelingsleder Maj Iren Ottesen på Hundsund ungdomsskole sier det har sine fordeler for skolen å være nærmeste nabo til teknologimiljøet på Fornebu. (Foto: Toralv Østvang)

Gjennom bedriftsbesøk og på annen måte har skolen god kontakt med teknologimiljøet på Fornebu, og dette har gitt impulser både til å undervise om teknologi og til å ta i bruk teknologi som læreverktøy.

– Men det betyr ikke at vi er en skole bare for teknologisk interesserte. Vi er også i høyeste grad en nærskole for Snarøya, understreker Ottesen.

Alle elevene på skolen har en personlig bærbar pc, og både elever og lærere er vant til å samarbeide digitalt. Pc-ene brukes til produksjon, kommunikasjon og læring.

Vanlige bærbare pc-er har imidlertid noen begrensninger. Mangelen på touch-skjerm kan være hemmende for kreativ bruk.

– Derfor synes vi at Sprout-maskinen, med 3D-funksjonalitet og det hele, er spennende rent læremessig. Dette blir noe annet enn å se på 3D-videoer, sier Christensen.

– Vi ser for oss mye kreativ skaperglede med 3D-kameraet på Sprout i kombinasjon med 3D-printeren, sier Ottesen.

DOKUMENTASJON: Lærerne på Hundsund ungdomsskole sørget for å dokumentere alt, her om 3D-utskrift. (Foto: Toralv Østvang)
DOKUMENTASJON: Lærerne på Hundsund ungdomsskole sørget for å dokumentere alt, her om 3D-utskrift. (Foto: Toralv Østvang)

Foruten Sprout-maskinen og 3D-skriveren blir det nye HP-klasserommet utstyrt med ti bærbare hybrid-pc-er med berøringsfølsom skjerm.

– Hva slags forventninger har dere til prosjektet?

– Vi håper at vi får impulser som gjør oss flinkere til å bruke teknologi i opplæringen. Det viktigste er at vi nå får utvidet verktøykassen for læremidler, sier Christensen.

– Hva med HPs konkurrenter? Kunne dere ikke ha lett etter spennende løsninger andre steder også?

– Jo da, det gjør vi jo. Vi har for eksempel 30 Ipad-er fra Apple som vi bruker til oppgaver som de egner seg godt til. Og så har vi noen smartboards, men de blir nok ikke brukt så mye lenger, sier Ottesen.

SKOLETEKNOLOGI: Lærerne på Hundsund ungdomsskole lærer seg å bruke Sprout Pro by HP før elevene slippes løs på maskinen. (Foto: Toralv Østvang)
SKOLETEKNOLOGI: Lærerne på Hundsund ungdomsskole lærer seg å bruke Sprout Pro by HP før elevene slippes løs på maskinen. (Foto: Toralv Østvang)

– Vi er hele tiden på jakt etter noe nytt. Men noe så spennende nytt som det vi nå har fått fra HP, har vi ikke fått tak i fra andre ennå.  Og vi har jo ikke rom for å bruke penger på teknologi som vi ikke vet med sikkerhet vil bli nyttig, sier Christensen.

Lærerne på Hundsund ungdomsskole er imidlertid enige om at Sprout-konseptet også byr på utfordringer. For eksempel har elevene lett for å lagre arbeidene sine «overalt», og det er viktig for lærerne å påse at den enkelte elevs arbeider ikke blir tilgjengelig for alle andre.

En annen livlig diskusjon vi ikke fikk med oss slutten på, gikk på hvilke skolefag som egnet seg best for å ha Sprout tilgjengelig.

Skole Og Utdanning