Mulig fengsel for Facebook-bilder

Mulig fengsel for Facebook-bilder

Norske soldater som avslører gradert informasjon gjennom Facebook eller Youtube risikerer streng straff.

Avslørende bilder på Facebook kan gi trøbbel. Er man ansatt i Forsvaret eller andre virksomheter som håndterer sikkerhetsgradert informasjon, og man legger ut bilder eller video som avslører mer enn hva tilrådelig er, vil man få problemer med myndighetene. I verste fall kan det bety langvarig kakebu for nettivrige soldater.

SE CWTV: Facebook avslører arbeidsgiveren

Søk i populære nettsamfunn som Facebook og Youtube gir hundrevis av bilder og videoer av norske soldater i Afghanistan og forsvarsaktivitet i Norge, skriver Aftenposten.no.

- Vi ønsker ikke at sikkerhetsgradert informasjon skal publiseres på nettsamfunn som Facebook og YouTube. Dersom sikkerhetsgradert informasjon blir publisert, er det en trussel i seg selv. All informasjon har en verdi i vårt samfunn. En profesjonell trusselaktør setter sammen informasjon for å nå et mål som for oss kan være vanskelig å se, sier seniorrådgiver Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Aftenposten.no.

SE VIDEO: MG3 shootout in Afghanistan

Kan bety fengsel

Generaladvokat Arne Willy Dahl sier til Aftenposten.no at også norske soldater kan havne i fengsel hvis de publiserer sikkerhetsgradert informasjon på ulike nettsamfunn, selv om det ikke er en bevisst handling.

- Etter sikkerhetsloven vil man kunne straffes for å publisere konfidensiell informasjon med bøter eller fengsel inntil seks måneder, selv om handlingen bare var uaktsom, sier Dahl.

Nytt hefte

NSM er forvalter av sikkerhetsloven, og fungerer som rådgiver for både Forsvaret og sivile virksomheter som håndterer informasjon etter denne loven. En stadig viktigere del av deres arbeid er forebyggende virksomhet, der de informerer om hva som er riktig og god informasjonssikkerhet.

I dag lanserer NSM heftet ” Nettsamfunn og sikkerhet”, som er aktuelt både for alle bedrifter, enten de forholder seg til gradert informasjon eller ei.

Sosiale Medier