Altibox får mest fra kundene

Altibox får mest fra kundene

Inntekt: 681 kroner i måneden. Per kunde.

Samlet sluttkundeomsetning av Altibox-produkter var i fjor 2,7 milliarder kroner. Det betyr at partnerskapet oppnår en snittinntekt per kunde på 681 kroner i måneden – nesten 100 kroner mer enn Telenor i samme segment.

Snittinntekten per kunde per måned (ARPU) er en av de viktigste målestokkene på en bredbåndsoperatørs utvikling. For et bredbåndselskap er i dag Internett-aksess den største og deretter TV de klart dominerende kildene. IP-telefoni har færre kunder til lavere pris og utgjør lite. Det er summen i månedsinntekt fra hver kunde som betyr mest og viser hva operatøren får ut av sin forbindelse. Altibox får 681 kroner ut av hver oppkoplet kunde, Telenor 488 bkroner og Get 422 kroner. dette uavhengig av tjeneste.

Andre produkter enn de nevnte er foreløpig ikke synlig i de store tallene. En direkte sammenlikning mellom operatørene er vanskelig da sammensetningen av kundemasse på ulike produkter er helt forskjellig.

Altibox- Telenor

Altibox har flest på Internett-aksess. Det samme har Telenor. Get har flest på TV.

Altibox rapporterte 330 000 kunder bak denne omsetningen på 2,7 milliarder i fjor. Telenor rapporterte 864 000 Internett-aksess-kunder og 527 000 TV-kunder bak en omsetning på 5,07 milliarder kroner. Telenor oppgir 327 kroner i ARPU per Internett-aksess-kunde og 256 kroner i ARPU per kabel-TV-kunde. Samlet 583 kroner per måned – 98 kroner mindre enn Altibox. Deler vi som vi har gjort med Altibox omsetning på TV Internett på antall bredbåndskunder er snittinntekten hos Telenor 488 kroner, men merk da at de har 300 000 bredbåndskunder (ADSL) som ikke har TV over bredbåndslinja. Også Altibox har nok noen færre TV-kunder enn bredbåndskunder.

Men dette kan sies på en annen måte: Altibox får samlet 681 kroner ut av hver bredbåndskunde de har. Telenor får 488 kroner fordi de har såpass mange som kun har ett produkt – aksessen – på DSL-linja si.

Med get er det annerledes. De har mange TV-kunder som ikke har Internett-aksess på kabelforbindelsen. Bak Gets omsetning på 2,4 milliarder kroner ligger det 290 000 Internett-aksesskunder og 482 000 TV-kunder. De oppgir ikke ARPU spesifikt for TV og Internett. Men deler vi omsetning på de 482 000 som har TV finner vi at snittomsetningen per oppkoplet kunde er nede i 422 kroner måneden. Dette har historiske årsaker. Lenge var det bare snakk om TV-abonnemnet. På den andsre siden har Get et potsnsiale får også å kapre mange fleree Internett.abonnenter.

Fiber gir mest

Altibox-felleskapet får mer ut av sine bredbåndskunder enn Telenor og Get. Den viktigste årsaken er at de har nesten alle kunder på høyhastighets fiber. De selger høyere hastigheter som hos alle er priset høyere enn lavere hastigheter. Typisk selger nå Altibox-partnerne mest av 40-70 Mbit/s-hastigheter.

Prisene og produktpakkene varierer en smule mellom de over 30 partnerne, men hos Viken Fiber finner vi en pakke på 40 Mbit/s Internett til 449 kroner, TV-pakke til 379 kroner og IP-telefoni til 140 kroner. Samlet 968 kroner per måned. Slike Triple Play-pakker er selvsagt operatørens drømmepakke. Når snittinntekten hos Altibox ligger 200 kroner under dette er det fordi slett ikke alle har IP-telefoni og ikke alle de 330 000 har TV heller. Dessuten er prisene til borettslag og sameiere betydelig lavere enn prislistene indikerer fordi veiledende pris i realiteten betyr eneboligpris.

Altbox startet ut på eneboligmarkedet, men har i dag større fokus på borettslag og sameier. Det blir spennende å se om de til tross for større innslag av slike kunder makter å holde ARPU oppe og øke.

Telenor øker ARPU

Telenor hadde i fjor 6000 færre bredbåndskunder enn året før, men de fikk 200 millioner mer fra kundene sine. ARPU-tallene indikerer hvorfor på Internett-aksess økte ARP fra 318 kroner i 2012 til 327 kroner i snitt i 2013. Og sterkt nok: Også TV-ARPU økte fra 249 kroner til 256 kroner. Og Internett-aksess økte også mot slutten av året og Telenor hadde et snitt på 336 kroner i 4. kvartal. Selvsagt er årsaken 25 000 flere fiberkunder gjennom året og bortfall av vel så mange ADSL-kunder. Høyere hastigheter gir høyere pris. Telenor gjennomførte også en viktig justering av sine priser i fjor ved at de laveste hastighetene forsvant og laveste terskel økte.

Tall Telenor tidligere har lagt fram viser at det er signifikant prisforskjell målt i ARPU mellom DSL, kabel og fiber. Det til tross for at Telenor selger kabelaksess og fiberaksess med samme nedlastingshastighet til samme pris. Kabel har en lang historie med mange lavhastighetsabonnenter. Det samme har DSL. Telenor ligger i en god posisjon til å øke snittinntektene per kunde.

Også på kostnadssida har Altibox-partnerne en fordel framfor Telenor. Sistnevnte må drifte tre ulike nett – fiber, koaks og kobber mens Altibox-partneren med to unntak (StayOn og BOF) bare har fiber å forholde seg til.

Betydelig omstilling

Det som teller for operatørene i sluttkundemarkedet er hvor mye de samlet får inn. Derfor er nettopp månedlig snittinntekter for alle tjenester samlet en god målestokk. I en analyse fra Ericsson nylig spår de at i 2020 vil halvparten av all TV-formidling være streamet over Internett. Til nå har operatørene via stadig rikere TV-opplevelse maktet å holde på og endog øke TV-inntektene. Med mindre andel TV via slike pakker og mer via Internett, er det gitt at det er på aksessen de må hente helst mer enn bortfallet av TV-inntekter som nødvendigvis på få mindre tyngde i skåla når andelen av samlet TV-formidling minker.

På den andre siden vil nok også utgiftene til har til å kjøpe TV-rettigheter synke. Disse er godt skjult i regnskapene, men beløper seg samlet til milliardtall.

Les om:

Telekom