Altibox kan bli fiber-landsdekkende

Altibox kan bli fiber-landsdekkende

Så sterkt og solid kjernenett at de har et godt grunnlag for etter hvert å kunne ta rollen som et landsdekkende alternativ til Telenor.

Altibox med sine over 30 partnere har nå råderett over 2500 kilometer fiber målt i luftlinje. Selskapet har tre fiberringer i Østlandet. Det var i 2010 de startet utbyggingen av egent kjernenett da de var i tvil om Telenor kunne håndtere hele den kraftig voksende trafikkmengden til Altibox.

- Med vårt moderne og fremtidsrettete høykapasitets kjernenett, som så langt dekker 17 av 19 fylker, har vi et godt grunnlag for å kunne ta rollen som det landsdekkende alternativet til Telenors infrastruktur som myndighetene nå etterspør. Når det er sagt, blir det viktig at myndighetens virkemiddelbruk i bredbåndspolitikken legger til rette for at vi og alle andre aktører kan fortsette med markedsbasert fiberutbygging også utenfor de mest lønnsomme områdene, sier teknologidirektør Tore Kristoffersen i Altibox til Telecom Revy.

Ikke Nord-Norge

- Det største hullet er Troms og Finnmark? Har det interesse for Altibox å innlede et samarbeid med for eksempel Bredbåndsfylket Troms m.fl. for å gjøre nettet landsdekkende til tross for at Altibox ikke har noe kundegrunnlag nord for Lofoten?

- Altibox navigerer etter kommersielle retningslinjer, og mottar per i dag ingen statlige bidrag for å bygge kjernenett. Når det er sagt er Altibox alltid interessert i dialog med andre aktører for å skape muligheter og løsninger som kommer befolkningen i regionen til gode. Vi ser også et klart behov for et helhetlig og robust alternativ til Telenors landsdekkende infrastruktur. I et sikkerhets- og beredskapsperspektiv er dette av stor betydning for Norge.

- Samtidig stiller Altibox seg bak samferdselsministerens uttalelse til Teknisk ukeblad om at staten i utgangspunktet bør være varsom med å overta oppgaver som allerede blir ivaretatt av kommersielle aktører i dette markedet. Statens oppgave bør være å sette tydelige mål for digital sikkerhet og beredskap, og å sikre rammer som gjør det mulig for markedsaktørene å bygge opp et bærekraftig alternativ til Telenors infrastruktur, sier Kristoffersen.

Fiberdekningen til Altibox i Nordland er sikret via en avtale med Signal. Som det framgår i en annen artikkel i dag er Signal til salgs slik at det er betydelig usikkerhet knyttet til Lyse og Altibox sin styrke i Nordland også hva kjernenett angår.

Tore Kristofferen sier det ikke vel kreve mye å etablere kryssforbindelser siden aktørene har nett i rimelig nærhet til hverandre på flere steder i landet.

- Kan samarbeidsmodellen med stamfiberen i Nordland utvikles og benyttes i andre områder?

- Denne modellen kjenner jeg ikke i detalj. Det som likevel er viktig er at den aktøren som bygger et aktivt DWDM-nett nasjonalt, ivaretar et solid operasjonelt nivå. Det gjelder eksempelvis kvalitet på overvåking, SLA-avtaler med fiberleverandører og responstid.

Vil åpne for andre

- Altibox har i første omgang bygget det nye kjernenettet for å dekke egne behov, og jobber kontinuerlig med å utvide og styrke det. I tiden fremover vil Altibox lansere produkter som gjør denne kapasiteten tilgjengelig for andre. Frem til nå har vi kombinert egen fiberutbygging med langsiktige leieavtaler med lokale og regionale utbyggere av fibernett som gjør det mulig å etablere et landsdekkende alternativ til Telenors infrastruktur. Vi vil fortsette med dette, og er sikker på at vår modell for fiberutbygging kan bidra til å redusere den digitale sårbarheten i Norge. Altibox går gjerne i dialog med myndighetene om hvordan vi kan ivareta rollen som alternativet til Telenor i et sikkerhets- og beredskapsperspektiv, sier teknologidirektøren.

Også Broadnet har et stort kjernenett i Norge. Vi kjenner ikke nettene så godt at vi vil sammenlikne. I tillegg kommer en rekke regionale nett utenfor Altibox og Broadnet sin sfære. KystFiber og Bredbåndsfylket Troms i Nord-Norge. Riks-samarbeidet i Midt-Norge. Fiberselskapet i Buskerud og Oslo for å nevne noen. Fiber Norge-initiativet har lenge hatt planer om å etablere et fullverdig tredje alternativ.

Når nå både Altibox og Broadnet begge signaliserer vilje til åpenhet og samarbeid skulle forholdene for å skape kanskje to fullverdige alternativ til Telenor og tette de hullene som er, være tilstede.

Les om:

Telekom