Ber om ekom-innspill

JOBB FOR EKOM: Det nye felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon og BEREC danner blant annet grunnlag for å sikre europeiske forbrukere reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS. (Illustrasjon: Istock)

Ber om ekom-innspill

Samferdselsdepartementet ber om overordnende synspunkter på nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon.

Europaparlamentet og rådet vedtok i desember i fjor et nytt felleseuropeisk rammeverk for elektronisk kommunikasjon, ekomkodeksen, samt ny forordning om opprettelsen av Sammenslutningen av europeiske regulatører innenfor elektronisk kommunikasjon, BEREC. Det skriver regjeringen i en nyhetsmelding på sine sider.

Det nye felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon og BEREC danner blant annet grunnlag for å sikre europeiske forbrukere reduserte priser for internasjonale samtaler og SMS. Samferdselsdepartementet arbeider for at slik maksprisregulering skal gjelde for norske forbrukere fra 15. mai i år – som er tidspunktet for innføring i EU, eller så nært dette tidspunkt som mulig. 

Frist 

Gjeldende norsk ekomlov og -forskrift bygger på det felleseuropeiske rammeverket for elektronisk kommunikasjon fra 2002, og som ble revidert i 2009.

Nå vil samferdselsdepartementet starte arbeidet med nasjonal gjennomføring av det nye regelverket, og ber derfor om overordnende synspunkter på gjennomføring i norsk rett. 

Eventuelle synspunkter må leveres innen 1. april. 

Telekom