Bør Telenor Norge investere mindre?

Bør Telenor Norge investere mindre?

Ja, mener analytiker Espen Torgersen i Carnegie. Og han kan få rett.

I år investerer Telenor 4, 3 milliarder i Norge. Tallet vakte debatt på telekonferansen NextStep Telecom World i går.

Ikke holdbart

- På tre år har Telenor sendt nesten 13 milliarder kroner til investeringer i Norge. Hva har de fått igjen? Jo, en halv milliard i omsetningsøkning. Riktignok har kundebasen økt, men prisene har gått ned. Er det et grunnlag for å holde et så høyt investeringsnivå i Norge?

Spørsmålsstiller er Espen Torgersen i Carnegie Norge. Han svarte selv på spørsmålet.

- Nei, det er det ikke. Det som er feil er prisene. Prisregimet er helt feil. Prisene i forhold til trafikkøkningen må øke betydelig skal det forsvare slike investeringer, sa Espen Torgersen som til tross for konkurransen mente det er rom for prisøkninger og også muligheter for det.

- Du og jeg er villig til å betale mer for tjenestene enn i dag, konkluderte han.

På scenen på NextStep Telecom World ble han etterfulgt av Telenor Norges sjef Berit Svendsen.

Stort potensial

- Selv om vi bare økte mobil ARPU med det en kaffekopp koster i fjor ble 2013 et mye bedre år enn 2012 for Telenor Norge. I motsetning til hvordan aksjeanalytikere ser verden, investerer vi langsiktig. Potensialet er stor spesielt i mobil. 3 av 10 har ikke smarttelefon ennå. Og 150 000 kunder bruker ikke smarttelefonen til annet enn tale. Som resten av bransjen forsetter vi å investere – i fjor investerte norsk telebransje 8,3 milliarder (eks frekvenser) av en omsetning på 31 milliarder samlet, sa Berit Svendsen.

Telenor Norge investerer i år 4,3 milliarder. Berit Svendsen ville ikke ut med rammene for neste år, men det er sterke signaler på at nivået kan bli redusert.

Telenor hadde i fjor en fibervekst fast på 25.000 og ligger an til det samme eller mer i år. Men det koster dem mer enn 30.000 per ny husstand . I tillegg kan det virke som de har fått økt konkurranse på dekning fra NetCom som krever forserte 4G-investeringer.

Det blir spennende å se hvor stort Telenor Norge satser i hjemmemarkedet neste år. Fra et investorsynspunkt er nok ikke Norge mest attraktivt, men så er har muligens hovedaksjonæren litt ekstra velvillighet for det norske markedet...? Uansett har det nasjonal betydning, ettersom Telenor har omlag halvparten av markedet i Norge.

Les om:

Telekom