SAMLER TRÅDENE: Luke Ibbetson i Vodafone og leder for IoT Forum vil knytte sammen både 4G og 5G med IoT. (Foto: Arne Joramo)

SAMLER TRÅDENE: Luke Ibbetson i Vodafone og leder for IoT Forum vil knytte sammen både 4G og 5G med IoT. (Foto: Arne Joramo)

Klar med nøkkelstandard for IoT

Nå i juni er Narrow Band IoT en godkjent standard av GSM 3GPP. Det betyr at en av de viktigste byggesteinene for 5G er på plass.

Det er ikke småtterier denne standarden vil gjøre mulig. Når alle ting nå skal knyttes til nettet og til mennesker trengs det programvare som gjør at små kommunikasjonsenheter i alskens sensorer kan implementeres og kommunisere med mobilnett eller wifi-nett.

Like om hjørnet

- Vi starter implementeringen av denne standarden i våre nett alt neste år. 85 prosent av dette er en programvare-oppdatering. Vi har alt hatt et pilotprosjekt i samarbeid med Aqua Valencia og vi har satt opp en IoT forskningslab i Newbury i England, sa forskningsdirektør Luke Ibbetson i Vodafone på Huaweis Innovation Day i Paris onsdag.

Huawei og Vodafone har i lengre tid samarbeidet tett for å utvikle og vinne gjennomslag for denne standarden. Nå ser det ut til at alle tungvekterne i industrien slutter opp om den via IoT Forum. Det gir industriell styrke.

I Norge ligger mye til rette for en rask implementering. Telenor og Telia er alt i gang og Narrow IoT vil bli en realitet under 4G også – alt neste år. Men noen bruksområder, som førerløse biler og real time kontroll med maskiner, er avhengig av 5G med lavere forsinkelser i nettet.

Noen av karakteristikkene med Narrow Band IoT (NB-IoT) er følgende:

 • Batterilevetid ti år+.
 • Sterkere signaler +20db mer enn GSM.
 • 200 enheter kan knyttes til en celle i mobilnettet.

Mange bruksområder

Hvor vil så disse kommunikasjonsenhetene befinne seg. Svaret er ganske enkelt i svært mange av tingene som omgir oss. Her er neon av områdene:

Alle kjøretøy– gjør bil-bil kommunikasjon mulig. Igjen en forutsetning for førerløse biler

 • Alle parkeringsplasser. Pilotprosjekt allerede i gang i Oslo.
 • Kontroll med alle typer aksess.
 • Implementering i søppelkasser.
 • Vannmåling.
 • Brann- og røykalarmer.
 • Måling av miljøforurensing.
 • Måle slitasje – forutse vedlikehold.
 • Idustriell produksjon, noe både Bosch og den tyske robotprodusenten Kuka fortalte om på konferansen i Paris.

Kort sagt vil IoT bli integrert i byens puls og på en helt ny måte knytte mennesket til maskiner av alle typer. Dette fordrer ikke bare 5G, men også mye raskere prosessering enn i dag av enorme datamengder (Big Data).

Et av områdene som vil åpne seg i den «intelligente byen» er "On demand"-transport. Der har Ericsson og Telia alt et prosjekt på gang i Stockholm. Der vil etter hvert ingen busser kjøre tomme fordi intelligente enheter i bussene, kombinert med operatørenes oversikt via navigasjon, vil gi detaljert informasjon om trafikkantenes bevegelsesmønster.

Telekom