Krever at alle fibernett åpnes

Krever at alle fibernett åpnes

Forbrukerrådet vil åpne alle fibernett og også at PT innfører prisregulering.

Men Forbrukerrådet innbyr også bransjen til debatt om lokale monopoler og åpne nett.

PT bør regulere alle

- PT bør ikke bare regulere Telenors fiberaksessnett, men også andre fiberaktører som har sterke markedsposisjoner regionalt og lokalt. Er det først lagt en fiberkabel, så legger sjeldent noen en ny kabel en ved siden av. Det betyr at den som la kabelen først får monopol på bredbånd- og TV-tjenester til ditt hus, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet, som frykter regionale og lokale fibermonopoler.

Forbrukerrådet er fornøyd med at PT vil åpne tilgangen til Telenors nett som dominerende operatør. De har i lengre tid vært bekymret for høye byttekostnader og få valgmuligheter, men de mener likevel det ikke er godt nok.

- Lokale monopoler er det som har bragt Norge nest øverst i fibernett-utbredelse i Europa. Er det i forbrukernes interesse å kaste en modell som har fungert så bra på skraphaugen?

- Vi ønsker økt bevissthet rundt konsekvensene av dagens modell. Norske forbrukere opplever manglende valgfrihet og høyere priser enn i land vi kan sammenligne oss med. Det ideelle er om vi finner en modell som kan forene behovet for langsiktighet for bransjen og økt konkurranse og valgfrihet for forbrukeren, svarer Myrstad

- Er det fra Forbrukerrådets oppfatning akseptabelt at operatører som bygger nett i en periode på 8-10 år får operere i lukket nett?

- Vi ønsker en debatt om hvilken modell som best forener allmennhetens og bransjens interesser på lang sikt. Vi tror ikke at vi er tjent med at den som først la kabelen får evig monopol på bredbånd- og tv-tjenester til ditt hus, svarer Myrstad

Lite valgfrihet for høy hastighet

- Forbrukeren forholder seg ikke til et nasjonalt marked når de velger bredbåndleverandør. Valgfriheten er for de aller fleste for dårlig. Ofte er TV og bredbånd bundet sammen, i tillegg må man trolig bytte plattform. For de som har Internett via fiber eller TV-kabel, er det lite aktuelt å koble seg på kobbernett (telefonlinja) eller sette opp en satellittmottager på husveggen, sier Myrstad.

- Vi tror ikke en eventuell åpning av fibernettene vil føre til at utbyggerne legger ned spadene. Et krav om åpenhet må selvfølgelig kompenseres slik at også utbyggerne kan gjøre butikk, sier Myrstad.

Også prisregulering

Forbrukerrådet er også skeptisk til at PT ikke går inn for en prisregulering av Telenors fiberaksessnett, og mener reguleringen derfor har begrenset effekt.

- Flere aktører frykter at åpningen ikke vil få ønsket effekt uten en prisregulering. Vi deler denne bekymringen, og håper uansett at Post- og teletilsynet ser til at den ønskede konkurransen faktisk inntreffer, sier Myrstad.

Som kjent er det ikke bare Forbrukerrådet som angriper den norske modellen. Også EU-reglene krever åpenhet spesielt der statsstøtte kommer inn i bildet.

Les om:

Telekom