Lite å hente i Telenors fibernett

MODERAT HØST: Eirik Lunde i NExtGenTel høster med måte i Telenors fibernett. (Foto: NextGenTel)

Lite å hente i Telenors fibernett

Telenor måtte åpne sitt fibernett, men så langt er effekten liten. NextGenTel regner ikke med å oppnå mer enn om lag 5000 fiberkunder via Telenors fibernett i år.

– Vi regner det som realistisk å nå 5000 kunder i Telenors nett i år. Hadde leveransekvaliteten vært på samme nivå som for kobber, hadde vi kanskje nådd 10 000. En medvirkende årsak er at vi ikke når mer enn ca. halvparten av fiberpotensialet i Telenors nett – ca. 66 000. Resten er borettslag som er unntatt, sier administrerende direktør Eirik Lunde i NextGenTel.

Partnervekst

Fra nyttår har også NextGenTel hatt adgang til å selge fiberaksess via Telenors nett. I første kvartal rapporterte NGT om 2000 nye fiberkunder og Telenor 3000.

– Vi nærmer oss nå 12.000 fiberkunder i vår kundebase og vi vokser oss via partnere og Bofiber i Bergen som NGT overtok i fjor.

– Telenor har uttalt at de vil sette ekstra krefter inn på fiberutrulling i 2.halvår og vi håper da både leveransedyktighet og marked blir større, sier Lunde.

Snart 200.000

I privatmarkedet har NGT samlet 137 000 kunder og i bedriftsmarkedet vel 19.000. I tillegg nærmer de seg 50.000 mobilkunder.

– Vi har pen vekst mobilt, men som MVNO må vi balansere kostandene nøye. Vårt håp er at nå når vi ser et reelt duopol på nettsiden vil Nkom regulere slik at det blir mer levelige marginer for virtuelle operatører, sier Lunde.

Telekom