Mer russisk trøbbel for Telenor

Mer russisk trøbbel for Telenor

Russiske konkurransemyndigheter stevner Telenor i Russland for å ugyldiggjøre Telenors kjøp av Vimpelcom-aksjer.

Telenor skriver i en pressemelding at Føderale Antimonopoltjenesten i Russland (FAS) har startet rettsak ved en domstol i Moskva mot Telenor East Holding II AS og Weather Investments II S.à.r.l.

- Brudd

"Telenor er kjent med at FAS hevder at aksje- og opsjonshandlene som Telenor og Weather investments inngikk den 15. februar 2012 bryter med de russiske lovene om såkalte strategiske investeringer. FAS ber om at retten ugyldiggjør transaksjonen, at Telenor leverer tilbake Vimpelcom Ltd.-aksjene til Weather Investments og den ber Telenor, VimpelCom Ltd. og Altimo om å inngå en aksjonæravtale med de samme avtalevilkårene som Altimo terminerte i fjor", skriver Telenor i meldingen.

- Vi mener vi har opptrådt helt i henhold til kravene i lovene om strategiske investeringer, slik den har blitt tolket og håndhevet frem til nå, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor.

Selvforsvarsmodus

- I tillegg har vi gitt FAS all den informasjon de har bedt om. Det har ikke vært noen endringer i kontrollen over VimpelCom. Vi er åpne for dialog med FAS, men vi vil forsvare Telenors posisjon ved å søke beskyttelse både gjennom lovverket og handelsavtaler. Videre er Telenor innenfor eierskapsnivåene vi har hatt tidligere. Transaksjonen med Weather Investments reetablerte balansen i aksjonærposisjonene fra før Telenors eierandel ble utvannet som en følge av VimpelComs oppkjøp av Wind Telecom.

Det var den 15. februar i år at Telenor kjøpte 234 millioner Vimpelcom aksjer fra Weather Investments for 374,4 millioner dollar, og økte dermed Telenors andel av stemmerettigheter i VimpelCom til 36,36 prosent.

Les om:

Telekom