Per Morten Torvildsen i Broadnet. Pressefoto

TROR PÅ LØSNING: Per Morten Torvildsen i Broadnet sitter i Bredbåndsforum og tror nå på en løsning over nyttår. Pressefoto

Mot løsning i kobberstriden

Det er godt håp om at diskusjonen i Bredbåndsforum kan gi en løsning før regjeringens frist utløper. Det vil si første kvartal 2017.

- Jeg har godt håp om at vi over nyttår kan oppnå enighet i Bredbåndsforum. Vi er nå enige på mange av de viktige, prinsipielle punktene og vi opplever at Telenor gjennom prosessen har tatt en mer og mer konstruktiv holdning. Det største utestående punktet som nå gjenstår å enes om er de økonomisk langsiktige vilkårene og dermed grunnlaget for leieprisene [wholesale], sier teknologidirektør Per Morten Torvildsen i Broadnet.

I prinsippet enige snart

- Vi nærmer oss iallfall en prinsipperklæring der vi er enige om at Telenor er den som bør bygge ut, drifte og leie ut nett basert på de nye kobberteknologiene. Dersom de ikke klarer å bygge fort nok eller har andre prioriteter på sted eller rekkefølge enn andre, så finner vi frem til modeller hvor andre kan bygge på vegne av Telenor og deretter levere installasjonen tilbake til Telenor etter etablering. Videre kommer vi til enighet om regelverket rundt hvor fiber skal framføres slik at det balanserer de ulike operatørenes interesser. Blant annet skal andre operatører som for eksempel Broadnets fiber kunne benyttes der den alt ligger til aktuelle koblingspunkter, sier Torvildsen.

- Det siste og vanskeligste punktet er det som gjelder langsiktig økonomi. Vi går her fra operatøraksess marked hvor aktørene har egne DSLAM (Marked 4) til et rent wholesale marked. Per i dag er det ingen aktører som klarer å få økonomi i å være i dagens Marked 5 grunnet at det ikke er mulig å skape marginer. I en ny modell så skal Marked 4-aktørene legge ned sine eksisterende DSLAM og gå over på en ren wholesale modell på nye produkter. Det betyr at alt blir avhengig av de økonomiske betingelsene på et marked som aldri før har fungert her i landet, samt at det må være avtaleverk som er langsiktig og forutsigbart. Vi nærmer oss også her, men dette er nok det området hvor det gjenstår størst utfordringer, sier Torvildsen.

Enormt mye billigere

- Men betyr egentlig kobbernettet så mye. Det er jo et begrenset marked?

- Der det er 20 eller flere husstander i nærheten av en fibernode og med en rimelig kort kobberavstand kan vi med G.Fast knytte opp en bruker via kobbernettet for 1.000 kroner med fiberhastigheter for sluttkunden. Skal du bygge fiber inn til disse husstandene snakker vi 20.000 kroner eller mer pr husstand. For alle som da har en fibernode 500 meter eller nærmere boligen, vil det bety et raskere og bedre bredbåndstilbud enn i dag og G.Fast er etter vår oppfatning det største potensialet med best økonomi. Det kan for eksempel via eksisterende kabler konkurrere godt med kabel i borettslag og representerer dermed et betydelig marked, sier Torvildsen.

I Telenor har de nok en hovedfokus på VDSL med støykansellering og det potensialet det gir lenger ut i nettet med lengre avstander mellom potensielle fibernoder og sluttbrukerne.

Les om:

Telekom