Nødnettet gir dårligere pasientsikkerhet

NØDNETTKRITIKK: Evaluering av nødenett i blålysetatene avdekker nye utfordringer. Arkivfoto: Dag-Rune Zachariassen

Nødnettet gir dårligere pasientsikkerhet

Dårlig dekning og talekvalitet i nødnettet fører til bruk av vanlig mobil blant helsepersonell. Dette kan gi dårligere pasientsikkerhet.

Helsedirektoratet har undersøkt resultater etter innføringen av nødnett i helsetjenesten i de 11 AMK-områdene som er operative. Stort sett er oppleves en forbedring i samvirke mellom nødetatene.

Utfordrende

Det er imidlertid ikke entydig positivt og det er påpekt en del områder der det er rom for forbedringer. Der er anbefalingen at man følger dem tett videre.

AMK og ambulansepersonell er alltid tilgjengelige i nødnettet. Når det gjelder legevaktleger, spesialistkompetanse i somatiske sykehus og i psykisk helsevern er det rom for forbedringer.

Direktoratet mener også at samhandlingen i helsetjenesten er forbedret ved innføring av nødnett. Samhandlingen mellom AMK og ambulansetjenesten fungerer bra, men det varierer mye med de andre gruppene i helsetjenesten. Det påpekes at det er store regionale forskjeller i oppfatningen av om nødnettet har ført til bedre samhandling.

Sikkerhetsproblem

Det er flere grupper, blant annet legevaktslegene, som heller tyr til mobiltelefon. Dette tyder på at det er et tydelig behov for mer trening og opplæring i praktisk bruk.

En av grunnene som oppgis for mye mobilbruk, er at talekvaliteten og dekningen i nødnettet ikke er god nok. Hvordan opplæring skal løse dette, er ikke klart.

At medarbeiderne tyr til mobiltelefonen er et vesentlig problem på andre områder også. Nødnettet er lukket og avlyttingssikret, i motsetning til det vanlige mobilnettet. Bruk av det sivile mobilnettet er et problem med tanke på pasientsikkerheten.

En av hovedårsakene til den utstrakte mobilbruker er som sagt talekvaliteten, spesielt under en-til-en samtaler. Du kan lese hele rapporten hos Helsedirektoratet.

Telekom