Norges mest lønnsomme på bredbånd

Norges mest lønnsomme på bredbånd

Sola Bredbånd har tre ansatte og driftsmargin på 52,2 prosent.

Til sammenlikning hadde Telenor Norge en driftsmargin på 42 prosent i fjor. Sola Bredbånd er en unik fugl i det norske bredbåndsmarkedet. De leier ut mørk fiber til Lyse Fiber som igjen selger i og drifter tjenestetilbudet til Altibox. På bedriftsmarkedet har Sola Bredbånd en lang rekke tjenestetilbydere.

Unik modell

- Veksten i fjor var ikke like stor som i de to tidligere årene, men lønnsomheten er på samme nivå. Vi har en betydelig tilflytting i kommunen som gir oss en årlig vekst på 3-400 kunder, sier daglig leder Øystein Hauge i Sola Bredbånd as. Selskapet er 100 prosent eid av Sola Kommune som nå tar ut utbytte fra selskapet.

Ved årsskiftet hadde Sola Bredbånd 5200 privatkunder og om lag 400 bedriftskunder. Ved utgangen av april hadde selskapet 5450 privatkunder. I fjor var veksten i privatmarkedet beskjeden mens den øker betydelig i år.

-Bedriftsmarkedet utgjør bare 20 prosent av omsetningen og det er nok privatmarkedet som bidrar mest til bunnlinja. Det er en stor fordel for oss å holde staben lav og overlate salg og drift til Lyse. Vekstpotensialet i Sola kommune er ikke stort. Get har en del kunder her. Vi vokser via befolkningsøkning og flere bedrifter. I bedriftsmarkedet er det fortsatt mange som nøyer seg med xDSL fordi fiberaksess er dyrere for dem. Vi har ingen ambisjoner om å selge fiberaksess til bedriftene til samme pris som xDSl i kobbernettet, sier Øystein Hauge.

Sola Bredbånd er et eksempel på en fibereier som nøyer seg med å være det og som setter ut drift og salg til større selskaper. Framfor alt er det et sammensatt partnerskap som skaper de gode resultatene dette kombinert med p.t. små investeringer.

Sola Bredbånd i tall

2011

2012

2013

Omsetning

17,9

21,2

22,6

Driftsresultat

9,8

11,6

11,8

Resultat før skatt

8,4

10,3

10,6

Driftsmargin

54,7

54,7

52,2

Alle tall i millioner kroner

Merk at Sola Bredbånd er en operatør som ikke kommer fram i PTs ekomstatistikk da kundene eies av Lyse Fiber i privatmarkedet og flere ulike tjenestetilbydere i bedriftsmarkedet.

Les om:

Telekom