Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor. (Foto: Arne Joramo)

VEKSTAMBISJONER: Det var en engasjert, klar og offensiv Sigve Brekke som møtte pressen på Fornebu i går. (Foto: Arne Joramo)

Ny konsernsjef med vekstambisjoner

Sigve Brekke overtar roret i Telenor med stor energi og entusiasme. - Telenor skal fortsatt være et vekstselskap, sier den påtroppende konsernsjefen.

Han etterlot ingen tvil Sigve Brekke. Via vekst på nye områder, oppkjøp og nye partnerskap skal Telenor fortsette den kraftige veksten de har hatt under Jon Fredrik Baksaas.

- Jeg har lært mye under Baksaas. Tenk for en fantastisk reise. Vet dere at 1 milliard mennesker i tilsammen 13 land kan se Telenor-logoen hver dag, sa Brekke blant annet.

Teleoperatør i utvidet rolle

- Den strategiske kursen Telenor har fulgt står ved lag, men jeg er forberedt på nye utfordringer. Med Internettets eco-system som basis skal vi vokse blant annet via nye finansielle tjenester, Classified og Internet of Things (IoT). Hele verdikjeden er i endring. Jeg er et nysgjerrig menneske som ønsker å videreføre Telenor som et nyskapende selskap, sa Brekke som dermed stadfestet Telenors vilje til også å satse utenfor basistjenestene. Hvis det var ett klart budskap hadde i går var det akkurat det.

Styreleder Svein Aaser kunne fortelle at styret siden november har vurdert kandidater både i Norge, Europa forøvrig og USA meget grundig før de samlet seg om Brekke.

Politisk ballast bra

- Brekke er hands-on, har fokus og god strategisk. Og det er ingen ulempe at han har også en politisk bakgrunn og kjenner det politiske systemet, sa styreleder Svein Aaser som også benyttet anledningen til å rose avtroppende Jon Fredrik Baksaas.

- Han har ledet selskapet fra en verdi på 45 milliarder til opp mot 190 milliarder – fra 15 millioner til 192 millioner kunder, sa Aaser om Baksaas som forøvrig høstet stormende applaus etterpå ute etterpå hos et tusentall ansatte.

- Jeg gratulerer Sigve med jobben. Jeg ser fram til et sikkert godt og konstruktivt samarbeid med han, kommenterte Norges-sjefen Berit Svendsen som nok var den sterkeste interne konkurrenten til Brekke. Det var nok ikke helt tilfeldig at det var akkurat hun som stilte på første rad sammen med styrelederen, avtroppende og påtroppende konsernsjef på pressekonferansen.

Vi benyttet anledningen til å spørre Baksaas om hva som var hans dårligste og beste beslutning i tida i Telenor.

- Den verste må være ATM-selskapet Cinclus i Sverige der vi tapte 700 millioner kroner. Det viktigste i min periode var de tunge beslutningene om å gå inn i Asia, sier Baksaas som forøvrig sitter i sjefsstolen fram til 17. august da han går inn i rollen som styrets rådgiver. 

Telekom