- Om ikke Telenor vil, så vil vi

KLAR FOR KOBBER: Eirik Lunde i Nextgentel krever at dersom Telenor ikke vil modernisere kobbernettet, så må andre få adgang til å sørge for at det blir et moderne høyhastighetsnett.

- Om ikke Telenor vil, så vil vi

BREDBÅNDSDEBATTEN: Eirik Lunde mener Telenor ikke kan få blokkere hele kobbernettet. Dersom Telenor ikke vil modernisere kobbernettet må andre få adgang til å sørge for at det blir et moderne høyhastighetsnett.

Nextgentel er Telenors klart største «leietaker» i kobbernettet med ca. 90.000 via operatørtilgang, men også 30.000 på wholesale-basis per i dag. Den nest største er Broadnet med ca. 50.000 kobberkunder.

- Dersom Telenor mot formodning ikke gir aktørene mulighet til å konkurrere i dette markedet og enighet ikke oppnås, støtter vi Broadnets forslag om at Telenor da må la andre oppgradere kobbernettet. De må ikke hindre modernisering av kobbernettet til et nasjonalt høyhastighets bredbåndsnett i Norge, sier administrerende direktør i Nextgentel Eirik Lunde i Nextgentel i en kommentar til den pågående diskusjonen om modernisering av kobbernettet.

God dialog svekket

- Allerede før Bredbåndsforum ble etablert, var det tett dialog mellom Nextgentel og Telenor og det ble inngått en intensjonsavtale mellom oss som skisserte priser. Vi opplever at Telenor Wholesale i utgangspunktet hadde en god tilnærming til prisene knyttet til et modernisert kobbernett, men i ettertid virker det som ledelsen i Telenor Wholesale skjeler mer til Telenors markedsutløp og dermed har prisene blitt vesentlig høyere enn det som ble skissert i starten, sier Lunde.

- De generelle problemstillingene ble diskutert allerede i det første møtet i Bredbåndsforum. Poenget fra alle operatørene som deltok var at gitt riktige priser og påvirkning på utbyggingen, ville det bli enighet. Ingen av operatørene har som målsetning å eie eget utstyr i kobbernettet. Nøkkelen til å bli enige er at Telenor kommer med vilkår som vi kan leve med. Dette innbefatter også håndtering av nedkoblingskostnader som operatørene blir påført når dagens DSL-utstyr skal ut av Telenors sentraler.

Hvor skal det moderniseres?

- Operatørene har også påpekt behovet for å påvirke hvor Telenor skal modernisere nettet. Det kan ikke være slik at den som får monopol på å modernisere, selv skal ha 100 prosent kontroll på hvor denne moderniseringen skal skje. Da vil jo Telenor åpenbart ikke modernisere kobbernettet der de i dag har eller har planer om bygging av annen type infrastruktur som gjerne ikke er regulert, som Canal Digitals kabel- og fibernett, poengterer Lunde.

- Nextgentel tror det fint vil la seg gjøre å enes om dette, men det fordrer at vi får vilkår vi kan leve med og at aktørene i rimelig grad blir kompensert for nedkoblingskostnader og bokført verdi på utstyr som ikke lenger kan benyttes, sier Lunde.

Telekom