HÅPLØST: Berit Svendsen i Telenor legger ikke fingrene imellom når hun fyrer løs mot Nkom for "håpløs" kobberregulering. Foto: Telenor Norge

HÅPLØST: Berit Svendsen i Telenor legger ikke fingrene imellom når hun fyrer løs mot Nkom for "håpløs" kobberregulering. Foto: Telenor Norge

Truer med å stanse kobbermodernisering

Telenor vil stanse all modernisering av kobbernettet dersom ikke myndighetene endrer det Norges-sjef Berit Svendsen kaller et «håpløst regelverk».

- Myndighetene kan legge målsettingene både i ekomplanen og Digital Agenda på hylla hvis de ikke endrer dagens håpløse regulering. Slik regelverket er i dag, med tre års varsling, vil Telenor stanse all modernisering av kobbernettet og bygge fiber, sier en sjelden krass Berit Svendsen til Computerworld. Og selskapet gjør da også allerede akkurat det.

Kobberfloken

Telenor har alt investert betydelig i modernisering av kobbernettet. Dette er for å kunne tilby høyhastighet opp mot og over 100 megabit per sekund i dette nettet. Det har skjedd gjennom utbygging av fibernoder langt ut i nettet.

Men Nkom har påpekt at de har tre års varslingsfrist for at andre operatører som leier nett skal kunne omstille seg. Dermed er Telenor låst. Nkom har opprettet et eget Bredbåndsforum som prøver å løse floken.

- Situasjonen er fastlåst. Det kan godt hende Telenor og de største tilbyderne av xDSL (Nextgentel og Broadnet, red. anm.) kan finne fram til enighet. Men hva hjelper det når det er 40 andre operatører der. Her trengs helt åpenbart et helt nytt regelverk skal vi få utnyttet det store potensialet som ligger der, og som langt på vei er en forutsetning for at 90 prosent av husstandene skal ha et tilbud om 100 megabit per sekund eller bedre (100 Mbps+ red. anm.) bredbånd i 2020. Det sier seg selv at det tar lenger tid å nå de samme volumene på fiber, sier Berit Svendsen.

Fiber 2014 - Kobber 2015 - Fiber 2016

Og Telenors egne tall viser at hun mener alvor. I 2014 hadde Telenor en total fibervekst (privat og bedrift) på 23.822 kunder. I fjor var veksten redusert til 13.756 nye fiberkunder mens VDSL gjorde et kjempehopp opp.

I fjor hadde Telenor en fibervekst på 4.000 i første halvår. I år er den veksten på 16.000 i første halvår - derav 9.700 i andre kvartal. Nå er 2-3.000 av veksten i andre kvartal innkjøpt via ervervelsen av Nordix Data i Tromsø, men organisk er likevel fiberveksten tre ganger så høy som i fjor i første halvår. Samtidig var VDSL-veksten i 2. kvartal bare 3.500.

Som regel har alle fiberoperatører 60 prosent av årsveksten i andre halvår på grunn av tele i jorda i vinterhalvåret. Telecom Revys prognose til Computerworld er at Telenor kan komme til å få en fibervekst på 32-36.000 totalt på årsbasis – iallefall dersom det ikke kommer en åpning for G.Fast eller VDSL vektoring faderlig fort. Og lite tyder så langt på det.

Svak bredbåndsvekst

Totalt har Telenor nå 859.000 bredbåndskunder - hvorav om lag 134.000 på fiber, 297.000 på HFC kabel, 287.000 på ADSL og 141.000 på VDSL etter det vi erfarer. Det gir en vekst på netto 7.000 siste kvartal.

- Vi er i ferd med å stabilisere vår posisjon i fastnettmarkedet (vel 40 prosent, red. anm.). Jeg har tro på at vi etter hvert skal greie å få til økning i markedsandeler i fast bredbånd. I det store bildet er det i Norge, Bangladesh, Pakistan og Myanmar konsernet ser for seg de største vekstmarkedene framover, sa konsernsjef Sigve Brekke da han presenterte 2. kvartals resultater.

Investeringene i Norge blir i år på fire milliarder - 23 prosent av investeringene i andre kvartal var i Norge. Fire milliarder på årsbasis er samme nivå som i fjor i Norge.

Men Telenor møter utfordringer også i fibermarkedet – i form av rigorøse og lokalt differensierte graveforskrifter.

- Også her trengs det sentrale forskrifter. Dessverre ser vi ikke noen snarlig løsning hvilket begrenser fiberbygging i de største byene, sier Svendsen.

120 færre ansatte

Mobilregnskapet til Berit Svendsen ble i 2. kvartal preget av bortfall av 250 millioner kroner i inntekter på topplinja. Fri EU-roaming og mindre terminalsalg var hovedårsaken. Det ble et bortfall på 100 millioner i fasttelefoni.

Grovt sett greide Telenor Norge å dekke inn 150 av de 250 millionene, men måtte se at omsetningen falt med vel 100 millioner. Også EBITDA sank og ARPU (Average Revenue Per User) på mobil gikk noe ned. Det til tross for at 225.000 kunder så langt har oppgradert sine datapakker til de nye Frihet-abonnementene.

For å greie dette har Telenor Norge redusert sine kostnader med 300 millioner kroner så langt i år. Vi får opplyst at selskapet har 120 færre ansatte i Norge enn ved årsskiftet. Noen av oppgavene er outsourcet til India. Mye tyder på at det i andre halvår må enda sterkere lut til.

Telekom