SINGERING: Den nasjonale fellestjenesten omfatter en egen signeringsportal og er en løsning for å integrere digital signering i hvilken som helst eksisterende nettside.

SINGERING: Den nasjonale fellestjenesten omfatter en egen signeringsportal og er en løsning for å integrere digital signering i hvilken som helst eksisterende nettside.

Slik blir mobilen i 2018

Mobilen vil om to år også være en walkietalkie og den vil framfor alt kunne kommunisere med et mylder av ting koblet til Internett. Den vil gi deg en opplevd hastighet på 3-400 Mbps.

Skal vi forstå hvordan mobil kommunikasjon vil utvikle seg de nærmeste årene er det viktigste å følge med i standardutviklingen – det vil i det nære perspektiv fram til 2018 bety nye LTE-definisjoner. Etter det fram mot 2020 5G-utviklingen. Men den som tror at dynamikken vil bli liten i påvente av 5G, tar feil.

Din mobil er foreldet

Undertegnede har nylig oppdatert hverdagen med ny laptop-PC, ny mobil og pulsarmbånd. Det eneste jeg er sikker på nå er at disse digitale assistentene mine vil være fullstendig utdatert om to år, i 2018. Iallfall om jeg som teknologiskribent skal henge med i svingene og nyte godt av de siste nyvinningene i nett og terminaler.
Min tre uker gamle toppmodell (Sony Xperia Z5 Premium) er alt foreldet. Jeg har riktignok blitt pilotbruker på VoLTE hos Telenor. Det støtter min nye mobil i motsetning til Apples toppmodell.

Men den støtter ikke Telenor siste oppgradering av nettet som vi kan kalle 4G++ To uker før jul lanserte nemlig Telenor hastigheter i 4G-nettet på 450 Mbit/s nedstrøms og 100 Mbps opp. Det oppnår de med bruk av flere frekvenser og terminaler med flere antenner (Mimo) i bruk samtidig. Helt konkret snakker vi her om at tre frekvenser tas i bruk nedstrøms (Cat 9) og to oppstrøms (Cat 10). Nedstrøms skal man da under ideelle forhold kunne oppnå 375-450 Mbps i mobilnettet.  Så langt er det bare en Samsung-mobil som støtter dette.

LTE Advanced Pro

Og min tre uker gamle toppmodell, støtter iallfall ikke det som TeliaSonera kunne demonstrere uka før jul – nemlig LTE Advanced Pro. Det er Huawei som har utviklet teknologien og drevet den fram til godkjennelse i 3GPP standardiseringsorganisasjon så sent som i oktober. Her fikk vi se gigabithastighet i mobilnettet Vel – for det første sier Huawei som har utviklet teknologien at i kommersielle bruk bør man ikke regne med mer enn 30 prosent av toppytelsen som NetCom demonstrerte ved Lindeberg gressbane uka før jul.

For det andre er et par av de viktigste faktorene med denne standarden at den støtter Narrow Band IoT (N-IoT), og Vechicle to Everything (V2X) og også redusert forsinkelse ved oppkobling. Slik er LTE Advanced pro et steg på veien til 5G som gir løfter om at bil-til-bil-kommunikasjon og IoT kan få betydelig utbredelse lenge før 5G kommer i kommersielle bruk tidligst i 2020.

4,5 G er basert på samkjøring av hele fem frekvenser på tilsammen 90 MHz båndbredde. NetCom brukte 1800 MHz, 2,1 GHz x2, 2,6 GHz og 800 MHz samkjørt via et Huawei-modem ved Lindeberg gressbane i går – der hadde de nemlig tilgang til denne frekvensrikdommen. Teknologien bruker også såkalt massiv MIMO det vil her si 4x4 MIMO hvilket vil si 20 enkeltantenner bygd sammen.

Når TeliaSonera eller andre kan tilby dette som kommersielle tjeneste vet vi ikke, men det skjer kanskje i 2016 – iallfall i 2017. Det betyr oppkobling på under 10 millisekund og om vi legger 30 prosent av toppytelsen til grunn – 3-400 Mbps nedstrøms.

En viktig observasjon: Utviklingen av 4G i nettet er nå så rask at selv de nyeste og dyreste mobilene vil være foreldet nesten før de første forlater forhandleren.

Men LTE Advanced Pro er ikke den eneste LTE-standarden som vil forandre vår mobile virkelighet i de neste to årene.

LTE-M i prøvedrift

Det viktigste som skjer med mobilen fram til 2018 er at den blir et nav for en mengde oppkoblete ting. Men det krever egen nett-teknologi. LTE-M eller LTE M2M er en viktig standard i så måte. Den definerer en lavhastighets kommunikasjon mellom enkle ting som for eksempel parkeringssensorer. Den krever også ekstremt lite strøm. Sammen med China Unicom tester nå Huawei ut LTE-M som kommunikasjonskanal fra små detektorer som kan fortelle bilistens mobil hvor det er ledig plass. Det er mye som tyder på at LTE-M vil være adskillig mer effektiv enn dagens Bluetooth.

I forbifarten kan vi også nevne LTE-U som er standarden for mobilkommunikasjon over ulisensierte bånd son for eksempel 5GHz som vi bruker i wifi-nettene. I USA tester både Verizon og T-Mobile ut denne standarden allerede. Det bærer bud om at mobilnett og wifi vil smelte sammen.

LTE-Direct et veiskille

LTE-Direct  (LTE-D) er en kommende standard innen 4G LTE som blir godkjent neste år og der de første terminalene kommer i 2018. Det er en ypperlig teknologi som kan erstatte både dagens GSM-R i Jernbanen og Nødnettet.

Lederen for Mobil Agenda Tor Leif Aarland fra Nokia redegjorde i juni for de mangeartete utviklingen også av 4G – en utvikling som vil skje før 5G kommer i bruk fra 2020 og utover.  

- LTE-D som blant annet tillater terminal-til-terminal-kommunikasjon vil bli ferdig spesifisert i 2016 og de første terminalene er ventet i produksjon i 2018, sa Aarland. Mye tyder på at vi kan få standard LTE smarttelefoner som støtter LTE-D i masseproduksjon fra 2018 og utover.

Som kjent bygges dagens Nødnett med TETRA-teknologi. Den er ypperlig til tale, men ubrukelig til moderne dataoverføring.  Det har ført til at svenske nødnettmyndigheter nå ønsker å bygge et helt nytt mobilnett basert på 4G LTE utelukkende for sitt bruk og at det norske Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) vurderer et samspill mellom data over LTE og tale over TETRA – muligens i samspill med de kommersielle mobiloperatørene.

LTD-D er teknologien som gjør at både GSM-R og TETRA kan fases ut. LTE-D har en rekke vidde i terminal-til-terminal-kommunikasjon på 500 meter. Standarden tillater gruppesamtaler. Den har gode prioritet og krypteringsfunksjoner hvilket selvsagt er viktig for blålysetatene. Datahastigheten nedstrøms er minst 100 Mbps og opp minst 75 Mbps. LTE-D vil ha mye raskere oppkopling enn TETRA og kanskje framfor alt: Dette er en standard som har stort potensiale innenfor Internett of Things (IoT) da en av funksjonene er at terminalen kan oppdage alle kommunikasjonsenheter innen en avstand på 500 meter. En annen god ting med LTE-D er at batteriforbruket er lavt.

Bilen også en mobilterminal

Fra april 2018 må alle nye biler som produseres i Europa utstyres med simkort slik at bilen selv kan varsle dersom det skjer en ulykke. Det åpner for helt nye muligheter. For eksempel vil bilutleie- og leasingselskaper kunne vite hvor langt deres biler har kjørt til hver tid, noe som reduserer risiko og gir lavere kostnader til service. Mange store aktører innen transport sparer allerede store penger på oppkoblede flåtestyringssystemer som leverer posisjons- og kjøredata i sanntid.

Nye vertikal oppstår

Nylig kjøpte Verizon Amerika Online (AOL). Verizon kjøper nok AOL mye på grunn av deres sterke og suksessfylte medieplattform som er spesielt sterk for video-annonsering. Telenor har alt sitt samarbeid på rubrikkannonser med Schibsted i Asia og Sør-Amerika. OG konsernsjef Sigve Brekke er krystallklar på at Telenor vil bygge nye vertikaler. NTT Docomo i Japan og Turcell er også operatører som har beveget seg inn på innhold og annonsebusiness.

Som det framgår av denne gjennomgangen som kanskje gir et bilde av mobilen i 2018, er det en ting som dominerer – nemlig IoT – eller mer presist mobilnettenes og mobilterminalens rolle i IoT-utviklingen. Det bildet som tegner seg er mobilen som sluttbrukerens nav i et nett av oppkoplete ting og mennesker.

Mobiloperatørenes rolle er og vil være sentral i denne utviklingen. Og nye vertikal og konstellasjoner vil oppstå. Det er blant annet åpenbart at mobilbransjen og bilbransjen har mange kontaktpunkter.

 

Les om:

Telekom