Sterkt Telio-resultat

Sterkt Telio-resultat

Telio-konsernet hadde et sterkt fjerdekvartal. Året som helhet ga et driftsresultat på 270,3 millioner kroner.

Telio og NextGenTel hadde ved årsslutt 150.400 bredbåndskunder.

Fjerde kvartal endte på 327,7 millioner kroner i omsetning og EBITDA på NOK 73,9 millioner kroner. For året 2013 endte omsetningen på NOK 1,247 milliarder kroner og EBITDA på NOK 270,3 millioner kroner.

- 2013 har vært et svært suksessrikt år for Telio med oppkjøpet av NextGenTel tidlig i året som den største begivenheten i selskapets historie. Fjerde kvartal bringer bevis om en suksessfull snuoperasjon for NextGenTel. Teliokonsernet er nå godt posisjonert for å nå selskapets finansielle målsettinger for 2014 og årene fremover, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 73,9 millioner kroner og EBIT var 32,8 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 11,4 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

NextGenTel sparer

Det er først og fremst via en sterk kostnadsreduksjon på 100 årsverk i NextGenTel det siste året Eirik Lunde i Telio oppnår god bunnlinje. NextGenTel hadde ved årsslutt 145 300 bredbåndskunder og Telio under eget brand 5100 bredbåndskunder. NextGenTel har 19 900 bedriftslinjer.

Kundeutviklingen i NextGenTel er flat gjennom året som helhet. Det samme er den månedlige inntekten per kunde (ARPU) som ligger på vel 250 kroner.

- NextGenTel har fortsatt den positive utviklingen gjennom fjerde kvartal, og resultatene ligger foran planen. Selskapet har 100 færre årsverk ved utgangen av fjerde kvartal sammenlignet med overtagelsesdato. Et kostnadskontrollprogram er etablert, og det er oppnådd betydelige besparelser både på driftskostnader og investeringer sammenlignet med samme periode ifjor, heter det i en pressemelding.

Etter kvartalsslutt annonserte NextGenTel en avtale om å levere fiber til samtlige TeliaSonera-lokasjoner i Norge, herunder også NetCom butikkene. NextGenTel styrker med dette sin posisjon innenfor varehandel og -kjeder ytterligere. Allerede leveres bedriftsaksesser til tyve tusen brukersteder, noe som gjør NextGenTel til en av de største aktørene innen bredbånd til varehandel og øvrige bedrifter i Norge.

Ny kontrakt i Nederland

Etter kvartalsslutt annonserte Telio en ny kontrakt om å levere VoIP tjenester til M7 i Nederland. M7 opererer i Nederland med bl.a. merkevaren Canal Digitaal. I løpet av 2014 vil Telio Netherlands tilby alle VoIP-tjenester til kunder av M7 i Nederland. Dette inkluderer migrering av taletjenester for alle eksisterende kunder (omkring 145 000 kunder). Det er i tillegg uttalt en intensjon fra både M7 og Telio om å tilby tilsvarende tjenester også til

Telekom