Tele 2 vinner personvernsak mot Sverige

PERSONVERN MOT OVERVÅKING: Tele2 får støtte fra EU i at svenske datalagringsregler krenker personvernet. Montasje: Leif Kirknes

Tele 2 vinner personvernsak mot Sverige

EU stiller seg bak Tele2 og deres vern av personopplysninger i tvist med den svenske staten.

Tele2 i Sverige mener kravet til datalagring satt av svenske myndigheter truer personvernet. Hovedjuristen i EU-domstolen er enig med Tele2 og mener reglene fastsatt av den svenske Post- og Telestyrelsen (PTS) er i strid med grunnleggende friheter og rettigheter etter EU-lovgivingen.

Krever personvern-balanse

Kjernepunktet er kravet til når lagring skal finne sted, og hvilke krav det skal settes for tilgang til dette lagrete materialet. Tele2 hevder svenske regler svikter på flere punkter i å ivareta personvern og datavern, og får altså støtte fra EU-domstolen.

- Vi vet at den personlige integriteten er viktig for våre kunder, samtidig som vi forstår myndighetenes behov for verktøy som visse typer datalagring for å bekjempe alvorlig kriminalitet. Vi imøteser den endelige avgjøringen i EU-domstolen og håper den bidrar til vesentlig mer balanserte reguleringer i Sverige der begge interesser er ivaretatt. Kritikken i EU-domstolens utkast til vedtak bør i seg selv være nok til å spore en reell gjennomgang av dagens svenske reguleringer, kommenterer Stefan Backman, sjefsjurist i Tele2 Sverige i en pressemelding.

DLD-striden igjen

Striden om datalagringsdirektivene i EU har vart i årevis. Det mest omfattende direktivet som også førte til en brennheit debatt i Norge ble erklært i strid med grunnleggende personvernrettigheter av EU-domstolen i 2014.

Dette har ikke hindret det svenske PTS å pålegge Tele2 å sette i gang lagring etter dette direktivet. Dette avviste Tele2 og klaget pålegget inn flere ganger inntil det havnet i den øverste domstolen i EU.

Når det endelige vedtaket fra EU kommer vil det fastsette nye grenser for hvor omfattende datalagringsreglene kan være.

Vedtaket vil ha konsekvens for Norge gjennom EØS-avtalen. Det er ventet at endelig vedtak fattes i slutten av året.

Telekom